Човешките ресурси като обект на управление – място, роля и основни характеристики на човешките ресурси в бизнесорганизацията


Чтобы скачать файл, пожалуйста, введите цифры:
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом