Анализ на възможностите за изграждане на изделия за пренос на гласови данни по съществуващи комуникационни канали


Чтобы скачать файл, пожалуйста, введите цифры:
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом