Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
ИмеПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер23.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/DDECE237-6280-4C88-8168-46D2F624F510/0/Protokol_1_Dopusnati.doc
ПРОТОКОЛ №1


за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност

Финансов контрольор” – ДКСИ


Днес, 22.04.2008 год. се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № З-69 от 27.03.2008 г. на председателя на ДКСИ. На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

На основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) комисията разгледа постъпилите заявления и документи за обявената длъжност “Финансов контрольор” – ДКСИ и взе следните решения, както следва:


І. За длъжността “Финансов контрольор”


1. Изискваните документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата са:

Заявление за участие в конкурс; декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПДКДС; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗЗКИ; копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


2. Минималните и специфични изисквания, посочени в обявата по чл. 13, ал. 1 от НПКДС и на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат допуснати до конкурса са: да отговаря на условията по чл.7 от Закона за държавния служител; образователна степен – бакалавър, специалност - икономика, финанси, счетоводство и контрол; минимален ранг – трети младши или професионален опит – 4 години в областта на икономика, финанси, счетоводство и контрол; кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.


Име, презиме, фамилия

на кандидата


Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжносттаОснование за недопускане

Нина Димитрова

Зарева

да

да

--

Аделина Кирилова Ангелова

да

да

--

Красимира Николова Аспарухова

да

да

--

Ива Димитрова

Павлова - Минкова

да

да

--ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


Допуска до конкурс кандидатите:


  1. Нина Димитрова Зарева

  2. Аделина Кирилова Ангелова

  3. Красимира Николова Аспарухова

  4. Ива Димитрова Павлова - Минкова


Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа на провеждане на теста.

Свързани:

Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Днес, 12. 11. 2009 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-184 от 16. 10. 2009 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconСписък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
На допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом