Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател
ИмеБизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател
страница7/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер495.46 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://tpiit-unibit.wikispaces.com/file/view/Бизнес План ФМ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8Прогнозен баланс 2014 и 2015г.

Активи

2014

2015

Парични средства

24942.00

34472.00

Вземания от клиенти

2400.00

0.00

Материални запаси

1600.00

500.00

Общо краткотрайни активи

28942.00

34972.00

 

 

 

Бруто дълготрайни активи

34888.00

25768.00

Минус: Начислена амортизация

9120.00

9120.00

Нето ДМА

25768.00

16648.00

 

 

 

Общо активи

54710.00

51620.00

 

 

 

Пасиви и капитал

 

 

Краткосрочни задължения

2400.00

1620.00

Други краткосрочни задължения

2000.00

2000.00

Общо краткосрочни задължения

4400.00

3620.00

 

 

 

Дългосрочни задължения

29000.00

27000.00

 

 

 

Акционерен капитал

9000.00

9000.00

Неразпределена печалба

12310.00

12000.00

Общо капитал

21310.00

21000.00

 

 

 

Общо пасиви и собствен капитал

54710.00

51620.00Прогнозен отчет за приходи и разходи 2014 и 2015г.

 

2014

2015

Приходи от продажби

190800.00

244800.00

Себестойност на реал. продукция

149760.00

186000.00

Брутна печалба

41040.00

58800.00

 

 

 

Други разходи

13680.00

15840.00

Амортизация

9120.00

9120.00

Общо оперативни разходи

22800.00

24960.00

 

 

 

Пчалба преди лихви и данъци

18240.00

33840.00

 

 

 

Разходи за лихви

940.00

940.00

 

 

 

Печалба преди данъци

17300.00

32900.00

 

 

 

Данъци

1730.00

3290.00

 

 

 

Чиста печалба

15570.00

29610.00Прогнозен отчет за паричните потоци 2014 и 2015г.

 

2014

2015

ПП от оперативна дейност

 

 

Печалба

15570.00

29610.00

Плюс Амортизация

9120.00

9120.00

Минус Увелич. на матер. запаси

800.00

0.00

Минус Увелич. на кратк. задължения

0.00

0.00

Общо ПП от оперативна дейност

23890.00

38730.00

 

 

 

ПП от инвестиционна дейност

 

 

Закупено оборудване

0.00

0.00

Подобрения

0.00

0.00

Общо ПП от инвестиционна дейност

0.00

0.00

 

 

 

ПП от финансова дейност

 

 

Увелич. задълж. по банкови кредити

0.00

0.00

Увеличение на собствен капитал

0.00

0.00

Общо ПП от финансова дейност

0.00

0.00

 

 

 

Общо паричен поток

23890.00

38730.00

 

 

 

Парична наличност в началото на периода

39174.00

63064.00

 

 

 

Парична наличност в края на периода

63064.00

101794.00Прогнозните отчети са направени на база следните цени:

2011г.

2011 I-во 4-месечие


Вид

Брой

Цена

Ед. Цена

Наем на офис

1

400.00

400.00

Заплати на персонал

10

5000.00

500.00

Разходи за ток, телефон и отопление

3

150.00

50.00

Бензин

1

350.00

350.00

Консумативи

1

200.00

200.00

Общо

15

6100.00

 2011 II-во 4-месечие


Вид

Брой

Цена

Ед. Цена

Наем на офис

1.00

400.00

400.00

Заплати на персонал

10.00

5000.00

500.00

Разходи за ток, телефон и отопление

3.00

210.00

70.00

Бензин

1.00

380.00

380.00

Консумативи

1.00

210.00

210.00

Общо

15.00

6200.00

 2011 III-во 4-месечие


Вид

Брой

Цена

Ед. Цена

Наем на офис

1

400.00

400.00

Заплати на персонал

10

5000.00

500.00

Разходи за ток, телефон и отопление

3

240.00

80.00

Бензин

1

350.00

350.00

Консумативи

1

220.00

220.00

Общо

15

6210.00

 
Вид услуга

Брой

Пъти

Цена

Почистване до 80

20

4

35

Почистване до 120

20

4

45

Почистване до 160

10

4

55

Общо

50

12

8600.00


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconБизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател
Създаване и развитие на малка фирма за почистване по домовете. Фирмата ще бъде новосъздадена от двама съдружници с еднакво дялово...
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconБизнес план за разширение на хотел ресторант "Димят" Изготвил
Фирма “Димят” оод се занимава с хотелиерска и ресторантьорска дейност. Намира се в град Смолян, улица “Лазур” 112. Телефонът за контакти...
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconБизнес план на фирма, занимаваща се с предлагане на услуги в областта на фризьорството
Фирмата, към чиято дейност е насочен бизнес план планира предлагане на услуги в областта на фризьорството и стилистиката
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconБизнес план за производство на биодизел Изготвил: Божидар Стойчев Христов
Всъщност напредъка на другите страни в това отношение пробужда жаждата и у нас за едно самостоятелно и екологичко равножесие, което...
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconБизнес план на фирма „вело - оод
Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconI. Управление на риска
Изготвил: Mихаела Добромирова Цочева, Фак номер: 7465, Специалност: Стопанско управление, Курс: Първи, Група: Пета, Преподавател:...
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconПлан за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад
Описание на инсталациите, дейностите и операциите по почистване на метални повърхности
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом