Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
ИмеОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер60.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://trainings.bcnl.org/documents/trainings/99/application_form_bp.docОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ ЗА НПО


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕМоля изпратете попълнения формуляр на ел. поща info@bcnl.org или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” № 6, за БЦНП.


Формулярът се попълва от официалния представител на кандидатстващата организация!


При одобрение за включване в програмата по бизнес планиране кандидатстващата организация поема ангажимент излъченият представител да участва пряко в последващо изработване на бизнес план.
Наименование на организацията:
Правна форма

 сдружение фондация друго:.......................

Адрес:
Град:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Електронна поща:
Интернет страница или линк към профила в www.ngobg.info
Официален представител на организацията (име)Посочете имената на представителя на Вашата организация, който ще участва в обучението и последващите срещи за подготвяне на бизнес план:Ще бъде ли ангажиран участникът в извършването на планираната стопанска дейност?

 да не* * * * *


 1. Кога е регистрирана Вашата организация?

мм/дд/гггг
 1. Мисия и цели на организацията: 1. Посочете броя на проектите/инициативите, които е изпълнила или изпълнява Вашата организация през последните три години (2009, 2010 и 2011)

________ бр.
 1. Опишете до 3 ключови проекта/инициативи, които е реализирала Вашата организация през последните три години (2009, 2010 и 2011):

Проект/инициатива

Към кого е насочена

(целева група)

Резултат 1. Какъв е броят на хората, ангажирани във Вашата организация през 2010?

Постоянно заети

______ бр.

Доброволци

______ бр.

Временни сътрудници

______ бр.
 1. Общ обем на приходите за 2010 г. (общо стопанска и нестопанска дейност):

___________________ лв.
 1. Процент на приходите от стопанска дейност спрямо общите приходи за 2010 г. (приблизително съотношение):

__________ %
 1. Вашата организация развива ли стопанска дейност?

 не развиваме в момента, но планираме да развиваме в бъдеще

 не развиваме в момента, но сме развивали в миналото и планираме да развиваме в бъдеще

 развиваме в момента и планираме да развиваме в бъдеще
 1. Опишете идеята си за развитие на стопанска дейност, за която искате да разработите бизнес план, и посочете дали това е нова дейност или продължение на вече извършвана (не повече от 1 страница). 1. Какви са мотивите на Вашата организация за развитие на стопанска дейност? 1. С какви ресурси разполага Вашата организация за развитие на стопанска дейност? (опит, средства, екип, материални активи и др.) 1. От какви допълнителни ресурси има нужда Вашата организация за развитие на стопанска дейност? 1. Опишете каква е връзката между планираната стопанска дейност и мисията на Вашата организация (не повече от 15 реда) 1. Съществува ли вече изграден екип за осъществяване на стопанската дейност или предстои да бъде сформиран.

 има готов екип


 предстои да бъде създаден
 1. Опишете ключовите хора, които ще участват в изпълнението на планираната стопанска дейност.

Имена на членове на екипа

Връзка/статут/длъжност в организацията

От колко време е свързан с организацията

 1. Опишете опита на членовете на екипа в развитие на стопанска дейност, както и опита в развитие на конкретната дейност, която организацията планира:

Имена на членове на екипа

Опит в стопанска дейност

Опит в конкретната планирана стопанска дейност


Обученията се организират по проект „Стопанската дейност: скритият потенциал на нестопанския сектор в България”, финансиран от Фондация „Америка за България”

Свързани:

Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconНпо каталог
В коя от следните сфери на дейност работи организацията Ви ?: Обучение и консултации
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване в двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери, организиран от Корпус на мира на сащ в България Срок за кандидатстване: 10 май 2012 г
София, 29-30 май или Велико Търново, 4-5 юни (Отбележете в кой семинар желаете да участвате*)
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване конкурс „финансиране на бизнес идеи и иновации
Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Фар на Европейския съюз, бюджетна линия bg 2005/017-353. 10. 01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза...
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Собствено и фамилно име
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Обучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом