Съобщени е
ИмеСъобщени е
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер7.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novipazar.acstre.com/Files/Messages/down8.doc
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с публикувана публична покана за изпълнение на СМР за “Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар”, Ви уведомяваме следното:


Документацията за участие на хартиен и магнитен носител може да бъде получена в стая 403 в сградата на Община Нови пазар, на адрес: гр. Нови пазар, ул. “Васил Левски” № 3, п.к 9900, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. Краен срок за закупуване – 12 часа на 11.06.2012 г.

Цената на документацията е 5.00 лв., с ДДС, като плащането трябва да бъде извършено в касата на общината или по банков път по бъджетна сметка на Община Нови пазар:

Банка: ТБ “ Алианц България” АД, клон Нови пазар

Банков код: /BIC/ BUINBGSF

Банкова сметка: IBAN: BG 14BUIN 70148430548417

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Нови пазар, на адрес гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. “Васил Левски” № 3, област Шумен, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа, А ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАЕН СРОК Е – до 16.00 часа на 13.06.2012 г.


ОТ ОБЩИНАТА

Свързани:

Съобщени е iconСъобщени е

Съобщени е iconСъобщени е
На вниманието на студентите от 2, 3 и 4 курс на специалностите “маркетинг”, “бизнес администрация”, “финанси” и “счетоводство” към...
Съобщени е iconСъобщени е
На 10. 09. 2011г от 10. 00 ч ще стартира състезанието по офроуд ”трофи – навигация”, което ще се проведе на територията на Община...
Съобщени е iconСъобщени е
От този брой нататък първата страница на нашия вестник се подготвя от иви. Моля предавайте материалите си на нея
Съобщени е iconСъобщени е
Генералното консулство на Република България в Дубай и Българския Бизнес Съвет Дубай
Съобщени е iconИзх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
До Георги Любенов Николов егн и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.”Петър Божинов” №10, вх. Г, ет. 3, ап. 7
Съобщени е iconСъобщени е уважаеми сънародници
На 27 януари 2013 г ще се проведе референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане...
Съобщени е iconСъобщени е
Студентите, завършили семестриално образователните степени “Бакалавър” и „Магистър”, които следва да се явяват на държавен изпит...
Съобщени е iconСъобщени е
Сливен – Ниш-Крушевац – Подгорица: Отпътуване от Сливен в 13. 00 часа. Транзитно преминаване през Сърбия и Черна гора
Съобщени е iconСъобщени е
Ръководството на “вмз” еад – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Началник противопожарна охрана” в дружеството. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом