В открит конкурс
ИмеВ открит конкурс
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер30.67 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/docs2/pitane1.doc

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/20283, 0331/62050

Факс: 0331/65156

e-mail–obstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9

tel. + 359 (0) 331/20283,+359 (0) 331/62050

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com


Изх.№ 14.00.623/17.02.2012 г.


ДО УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване наконсервационно- реставрационни и строително-монтажни работи по проект „Асеновград – Свещената порта на Родопите”


Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване наконсервационно- реставрационни и строително-монтажни работи по проект „Асеновград – Свещената порта на Родопите”


На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос :В количествената сметка на подобект „Информационно-приемен център на Асенова крепост”, А.Разкриване на сградата и подготовка за строиттелството,т15 да се уточни дебелината на бетоновата настилка.

Отговор: Излива се бетонова настилка, армирана с мрежа 20/20-бетон клас 15, пердашена с деб.0,10м.


Въпрос:В количествената сметка на подобект „Информационно-приемен център на Асенова крепост”, Б. Благоустройство и пристрояване към информационно-приемен център, уточнете вида на вътрешната и външната мазилка по стени, тавани и корнизи

Отговор: Мазилката от стените се изчуква или изкърпва и се изпълнява топлоизолацията, а върху нея – необходимите замазки и шпакловка.Таваните се измазват с варова мазилка и шпакловат. Стените на пристройката се изпълняват с вароциментова мазилка.

Въпрос: В количествената сметка на подобект „Информационно-приемен център на Асенова крепост”, Б. Благоустройство и пристрояване към информационно-приемен център,т.18 не се уточнява вида на хидроизолацията и размера на улея.

Отговор: Армирана циментова замазка по вертикални стени на улея /система церазит/.Винаги при реконструкция на съществуващи сгради се явяват непредвидени работи, както и несъответствия в проектите. Затова е необходимо непрекъсната връзка с проектантите за решаване на възникнали разлики и проблеми.

Въпрос:Моля да ни предоставите чертежите на дограмите и вратите от количествената сметка на подобект „Информационно-приемен център на Асенова крепост”, Б. Благоустройство и пристрояване към информационно-приемен център.

Отговор: Дограмата се обработва с алкидни бои, а витрините се изпълняват от дърво- с европрофил на стъклопакет.Преди поръчването им се изготвят схеми за членението им и с необходимите зидарски размери.Дървото се обработва с лазурни лакове.

Въпрос:Моля да ни предоставите схемата на табло ГРТ от количествената сметка на подобект „Информационно-приемен център на Асенова крепост”, на част-електро,т13

Отговор: От главното разпределително табло се захранват както самия информационно – приемен център, така и осветлението към паркинга и алейната мрежа, както и Крепостната църква „Св.Богородица Петричка”.Електромерите в него са 2 броя- монофазен и трифазен, като са нови и са собственост на присъединителното дружество- EVN България Електроразпределение АД. Схемата за ГРТ може да се види от техническата документация част:Електро на място в Община Асеновград, стая 411.

Въпрос:Уточнете характеристиките на хидрофорната помпа от количествената сметка на подобект „Информационно-приемен център на Асенова крепост”, на част – ВиК,т.25

Отговор: Обекта ще се захрани с вода за битови нужди от съществува каптаж на около 525м от обекта. Поради неизясненият дебит на водоизточника и факта, че от него се водоснабдява и близко разположеният параклис се предвижда след водомерния възел да се постави хидрофорна уредба с една помпа-2kW с 24-литров хоризонтален разширителен съд- комплект и черпателен резервоар- 1 куб.м./примерно „Valigia – 1000” с размери 63/140/135 , които да осигурят достатъчно вода за битово – питейни нужди.Захранващия водопровод на резервоара да бъде снабден със спирателен кран, поплавка арматура за контролиране на нивото на резервоара, както и преливно-изпразнителна уредба.


С уважение, /п/

д-р Емил караиванов

/ Кмет на Община Асеновград/

АК

Свързани:

В открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Сервизни услуги...
В открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...
В открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № рд-08-200 /11. 11. 2009 г на Директор сп “сммт”. за откриване на открит конкурс за възлагане на обществена...
В открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията...
В открит конкурс iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
В открит конкурс iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
В открит конкурс iconДокументация
Относно: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на временен открит паркинг...
В открит конкурс iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
В открит конкурс iconКонкурс    Община Карлово обяви открит конкурс по нвмоп за Проект на 

В открит конкурс iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом