Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
ИмеОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер41.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia-agk.com/esoft/files/news/Obiav_liav_Vlad_kol_2.doc
О Б Я В Л Е Н И Е


за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект “Дубльор на Ляв Владайски колектор“.


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


У В Е Д О М Я В А Мсобствениците на имоти, попадащи в реализацията на І-ви етап от обект “Дубльор на Ляв Владайски колектор”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на район “Сердика” – Столична община, както следва:ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ №


КВАРТАЛ №

РАЙОН

МЕСТНОСТ

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ ОТ ИМОТА /КВ.М./

СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО /В ЛЕВА/


6065-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци”

Антоанета Борисова Николова

Борислава Илиева Николова

Даниела Илиева Николова

Петър Дойчинов Николов

Иван Траянов Петров

Асен Александров Костов

Виктория Александрова Костова

Петър Траянов Петров

Ели Григорова Кръстева

Виктор Емилов Кръстев

Румяна Емилова Кръстева

Петя Емилова Ничева

Николай Емилов Кръстев

370

10 514,00

6040-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Емилия Стоянова Бонева

214

6 081,006041-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Аделина Стоянова Колева

54

1 535,006007-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци“ХАРД ТРАК”ООД с управител:Петър Стоилов Тодоров

“СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ ХИДРАВЛИКА”

ООД с управител:Витан

Русев Русев

Кирил Александров Иванов

554

15 743,00


6108-част

“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Иванка Костадинова Здравкова

Васил Костадинов Митов

Любомир Костадинов Митов

Гергин Костадинов Иванчов

852

23 859,00

6014- част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Филатка Златкова Дончева

Цветанка Златкова Рибарска

Спас Иванов Спасов


Златко Иванов Спасов

141

4 007,00

103010-част
“Сердика” м. Складова база -Биримирци

Цена Стоименова Манова

Дени Борисова Итова

Румен Борисов Манов

Васил Манолов Василев

Иван Манолов Василев


263

7 365,00

103003–част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Иван Асенов Илиев

Димитър Асенов Илиев

Сузана Георгиева Илиева

Емил Костадинов Илиев

Виолета Костадинова Георгиева

307

6 855,00

103004-част

“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Гергина Георгиева Златанова

241

5 382,00


Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район “Сердика” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/БОЙКО БОРИСОВ/

Свързани:

Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №91
За откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№542, 540, 684, кв. 66, м. “Карпузица” и №640, кв. 77, м. “Овча...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №957
За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти №№100а, 352, 541, 545 в м. Карпузица и 41, 95, 420 и 454 в м. Овча...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е
За предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти частна собственост за изграждане на обект публична общинска собственост: “Улична...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е
За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти -частна собственост за изграждане на обект “Улица от о т. 235в до от 218а между квартал...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост за обект "Гробищен парк Бакърена фабрика" – разширение – Х етап
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е
За предстоящо отчуждаване на част от урегулиран поземлен имот частна собственост, за обект: задънена улица в гр. Летница публична...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №1089
За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица засягащи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №695
За откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом