Номер и дата на удостоверението
ИмеНомер и дата на удостоверението
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер31.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mc.government.bg/images/APSP/t.doc

ТЕАТЕРАУТОР

Номер и дата на удостоверението

№ 62-00-0256 / 27.10.2011

Наименование


Дружество на авторите на сценични произведения за управление на

авторски права ТЕАТЕРАУТОРСедалище и адрес


ПК 1463 гр..София общ. Триадица ул. „Княз Борис I” № 54, ап . 5, ет. 2

Данни за съдебна регистрация

№ 19207 / 15.03.1993г. Софийски градски съд


Единен идентификационен код по БУЛСТАТ

ЕИК 831353419

Адрес на административен офис


ПК 1463 гр..София общ. Триадица ул. „Княз Борис I” № 54, ап . 5, ет. 2

Адрес на управление


ПК 1463 гр..София общ. Триадица ул. „Княз Борис I” № 54, ап . 5, ет. 2

Адрес по регистрация


ПК 1463 гр..София общ. Триадица ул. „Княз Борис I” № 54, ап . 5, ет. 2

Списък на членовете на изборните органи на управление

Петър Димитров Маринков – председател на УС

Панчо Борисов Панчев – зам. председател на УС

Недялко Асенов Йорданов

Любомир Стаменов Пеевски

Камен Иванчев Дончев

Хайгашод Азад Агасян

Константин Илиев Илиев

Маргарита Екимова Градечлиева

Асен Лалев Аврамов
Представляващи лица

Петър Димитров Маринков – председател на УС

Панчо Борисов Панчев – зам. председател на УС

Майя Василева Илиева – директор

- заедно и поотделноТелефонен номер


Тел. 02 954 98 22 факс: 953 16 97

Електронен адрес


e-mail: teautor@bgnet.bg

Лице за контакт

Майя Василева Илиева

e-mail: teautor@bgnet.bg

Категории права


Авторски права за сценични произведенияНачини на използване


  • за публично представяне на драматични и музикално-драматични произведения / чл.18, ал.2, т.3 от ЗАПСП/

  • за разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на произведения от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1,изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/
Видове произведения

Сценични произведенияДата на изменение на издаденото удостоверение

Основание за изменение
Заличаване на регистрацията
Промени във вписаните обстоятелства
Забележка

В съответствие с разпоредбата на чл.40б, ал.1 от ЗАПСП, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение категориите права, начините на използване и видовете обекти на закрила, упоменати в това удостоверение.Свързани:

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Вирджиния Рекърдс” еоод – представлявано от Станислава Армутлиева – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Събиране на компенсационни възнаграждения по смисъла на чл. 26, ал. 1,изр първо и ал. 8 от запсп, дължими за възпроизвеждане на обекти...
Номер и дата на удостоверението iconВръща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да
Датите се съхраняват като поредни числа, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден...
Номер и дата на удостоверението iconСтрана: Ветеринарен сертификат за ес
Видове Система за идентификация Дата на поставянето Идентификационен номер Дата на раждане
Номер и дата на удостоверението iconД екл ара ция
Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/ дружеството: Вх. № от дата
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом