Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
ИмеСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер91.63 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/3889 - s-k_nad_int_Sofia.doc
Приложение № 1

към рег. № 3889/11.05.2010 г.


СПИСЪК


НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА


за длъжността : “Надзирател”, категория „Е - Полицай”

в арест – ул. „М-р Векилски” № 2 и арест Сливница

към сектор - Арести

при областна служба „Изпълнение на наказанията – София


На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 3.8 и т. 3.9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, конкурсната комисията,


Р Е Ш И:


І. Утвърждава и обявява резултатите от конкурсния етап „Изследване на физическата годност” на кандидатите, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

 

Арест - ул."м-р Векилски" № 2

 

1

Станислав Русинов Алексиев

30

2

Виктор Георгиев Милев

30

3

Борислав Емилов Димитров

30

4

Кирил Цветомиров Маринов

30

5

Красимир Симеонов Драгомиров

30

6

Орлин Евтимов Йорданов

30

7

Александър Иванов Мускуров

30

8

Димитрашко Димитрашков Арсов

30

9

Веселин Руменов Филипов

30

10

Пламен Георгиев Вълчев

30

11

Борислав Йорданов Симеонов

29

12

Николай Стефанов Илиев

29

13

Славчо Георгиев Сапинев

28

14

Роберто Николаев Николов

27

15

Симеон Владимиров Петринин

26

16

Стоян Владимиров Канчев

26

17

Драгомир Георгиев Георгиев

25

18

Цветан Георгиев Стрински

24

19

Слави Христов Павлов

23

20

Асен Николов Йорданов

21

21

Росен Симеонов Симов

20

22

Светослав Пламенов Дамянов

15
Арест - Сливница

 

1

Борислав Малинов Борисов

30

2

Борислав Емилов Димитров

30

3

Димитрашко Димитрашков Арсов

30

4

Иван Асенов Иванов

27

5

Иван Славчев Добрев

27

6

Асен Николов Йорданов

21

7

Цветан Маринов Минчев

16

8

Александър Кирилов Иванов

не се е явил

9

Михаил Василев Михайлов

не се е явил


ІІ. На основание Глава Б, раздел ІІІ, т. 1.7 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието и въз основа на получените резултати класира по низходящ ред и ДОПУСКА до участие в следващия конкурсен етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура” кандидатите, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

 

Арест - ул."м-р Векилски" № 2

 

1

Станислав Русинов Алексиев

30

2

Виктор Георгиев Милев

30

3

Борислав Емилов Димитров

30

4

Кирил Цветомиров Маринов

30

5

Красимир Симеонов Драгомиров

30

6

Орлин Евтимов Йорданов

30

7

Александър Иванов Мускуров

30

8

Димитрашко Димитрашков Арсов

30

9

Веселин Руменов Филипов

30

10

Пламен Георгиев Вълчев

30

11

Борислав Йорданов Симеонов

29

12

Николай Стефанов Илиев

29

13

Славчо Георгиев Сапинев

28

14

Роберто Николаев Николов

27

15

Симеон Владимиров Петринин

26

16

Стоян Владимиров Канчев

26

17

Драгомир Георгиев Георгиев

25

18

Цветан Георгиев Стрински

24

19

Слави Христов Павлов

23

20

Асен Николов Йорданов

21

21

Росен Симеонов Симов

20
Арест - Сливница

 

1

Борислав Малинов Борисов

30

2

Борислав Емилов Димитров

30

3

Димитрашко Димитрашков Арсов

30

4

Иван Асенов Иванов

27

5

Иван Славчев Добрев

27

6

Асен Николов Йорданов

21

7

Цветан Маринов Минчев

16


НЕ ДОПУСКА до етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

 

Арест - ул."м-р Векилски" № 2

 

1

Светослав Пламенов Дамянов

15
Арест - Сливница

 

1

Александър Кирилов Иванов

не се е явил

2

Михаил Василев Михайлов

не се е явил


ІІІ. Допуснатите кандидати за арест Сливница към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” – София да се явят на 18.05.2010 г. в 10.00 ч. в сградата на ГДИН, ул. „М-р Векилски” № 2 за провеждане на конкурсния етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”.

Допуснатите кандидати за арест ул. „М-р Векилски” № 2 към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” – София да се явят на 18.05.2010 г. в 13.00 ч. в сградата на ГДИН, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 за провеждане на конкурсния етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”.


Списъкът да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” – София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/


комисар Димитър Таков


ПРОТОКОЛЧИК: /п/

Ана Шопова

Свързани:

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Д-р Г. М. Димитров” №42 и ул. „М-р Г. Векилски” №2 към областна служба „Изпълнение на наказанията – София
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до четвърти етап на конкурса
Специалист і-ва степен/Надзорно-охранителна техника/”, категория „г инспектор”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Разлог към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Началник на сектор Финансово-ресурсно осигуряване”, категория „в-експертен персонал с ръководни функции”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Конкурсна комисия, назначена със заповед № лс-04-6/06. 01. 2009 г на министъра на правосъдието, въз основа на постигнатите от кандидатите...
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Ямбол към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Ямбол
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т 1 и 2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд ”Изпълнение на наказанията” и гд ”Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом