Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година
ИмеМестонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година
страница1/14
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер1.31 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://ou-lazarstanev.weebly.com/uploads/1/0/3/2/10329769/_-__.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИЯ В СРЕДНИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-364/30.03.2012 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОБЛАСТ: ПЛЕВЕНПЛАН-ПРИЕМ 2012/2013


МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ - ОБЩИНА, БУЛСТАТ И НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО, АДРЕС И ТЕЛЕФОН, E-MAIL, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯ, КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН КЛАС

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК
НА
ОБУЧ.


БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ

БРОЙ УЧЕНИЦИ

ИНТЕН
ЗИВНО
ИЗУЧ.
ЧУЖД
ЕЗИК


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

БАЛООБРАЗУВАЩИ
ПРЕДМЕТИ


Тест 1

Тест 2

ИПС

Уч. Пр.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ОБЩИНА: БЕЛЕНЕ

БУЛСТАТ: 000406887

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ"

ГР.БЕЛЕНЕ, УЛ."БЪЛГАРИЯ" №36, ТЕЛ.:0658/35374, E-MAIL: pgbelene@abv.bg

345050 СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

3450501 МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

8

задочна

4

1

35
М

БЕЛ

Г


482010 ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК

4820101 ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

7

дневна

5

1

26

АЕ

Т-БЕЛ

Т-ММ

Г

522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

8

дневна

4

1

26
М

БЕЛ

Ф


5220110 ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

8

задочна

4

1

35
М

БЕЛ

Ф


523030 ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

5230302 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

8

дневна

4

1

26
М

БЕЛ

Ф


ОБЩИНА: ГУЛЯНЦИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconМестонахождение – община, наименование на училището, адрес и телефон, е –mail, код и наименование на професия, код и наименование на специалност

Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: "Зимно поддържане на общинаската пътна мрежа 236 км, разположена на територията на Община Стара Загора за сезон 2012-2013...
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по компютърна графика (теория)
Учебната програма е предназначена за професионално направление код 214 Дизайн, професия код 214010 Дизайнер, специалност код 2140106...
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година icon«Северо-Западный Флот» Код эмитента: 0 0 1
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: "Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на "уос" еад летен сезон 2012 година."
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconМеждународна лятна балетна академия варна 2012 Зала „Хореография на Двореца на културата и спорта Варна, 15 30 юли 2012 г
Телефон Факс е-mail адрес междуселищен код, номер междуселищен код, номер
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconСписок аффилированных лиц открытого акционерного общества «орелоблкоммунпроект» Код эмитента: 42837-а на 30. 09. 2012г
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconНаименование на дружеството
Адрес за кореспонденция, електронна поща, интернет адрес, телефон, факс пок "доверие" ад
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа за експлоатационни сезони 2011/2012...
Местонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година iconПлан за вземане на проби за изпитване на отпадък с код и наименование с цел основно охарактеризиране
План за вземане на проби за изпитване на отпадък с код и наименование
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом