Тема: строителство, строителен контрол
ИмеТема: строителство, строителен контрол
страница8/10
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kab.bg/monitoring/08.12.2011.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

08.12.2011 г., с. 5


ПО ЗАКОН


Кабинетът даде два офиса на Георги Първанов


Правителството отпусна два офиса в София на президента Георги Първанов, които той ще използва за обществената си дейност, след като изтече президентският му мандат. Решението беше взето на заседанието на Министерския съвет вчера. Решението на кабинета произтича от Закона за правата на лицата, които са били президенти на Република България. Според него всеки експрезидент има право на безвъзмездно ползване на имот за офис до 200 квадрата в посочен от него областен град. Освен това за финансирането на обществената работа трябва да се отпускат и до 30 хил. лв. годишно. Имотите, които са предоставени на Георги Първанов, са две ателиета на ул. "Проф. Александър Фол" №2 в София и са с обща площ от 150 кв. м. Те ще бъдат предоставени на държавния глава веднага след края на мандата му в края на януари, съобщиха от правителствената информационна служба.


Снимка на две колони - Президентът Георги Първанов награди вчера посланика на Гърция г-жа Данаи-Магдалини Куманаку с орден "Стара планина" I степен за цялостния є принос преди окончателното е отпътуване от страната.
08.12.2011 г., с. 7


НСИ ОТЧЕТЕ ЗА ОКТОМВРИ


Промишлеността и строителството с ръст, търговията на дребно пада


Промишленото производство и строителният сектор отчитат, макар и слаб, растеж през октомври, докато оборотът в търговията на дребно спада, по-казват данни на НСИ на месечна база. Статистиката отчита, че индустрията нараства с 0,4% в сравнение със септември. Ръстът в добивната промишленост е 9,4%, а при електрическата и топлоенергията и газта - със 7,3%, докато в преработващата е отчетено намаление от 0,1%. Промишленото производство се увеличава с 2,4% на годишна база

през октомври, сочат още данните.

Строителният сектор също е на плюс - макар и с минималните 0,2%, но на годишна база бележи спад от 9,5%. През октомври индексът на произведената строителна продукция е над равнището на предходния месец, като продукцията от сградно строителство бележи минимално увеличение от 0,5%, а гражданско/инженерното строителство намалява с 0,5%. Спрямо година по-рано според експертите спадът се дължи основно на намалението при гражданско строителство със 7,6 на сто.

Търговията на дребно намалява с 5,2 на сто през октомври тази година спрямо същия месец на 2010 година. Оборотът при крайното потребление пък се свива с 0,8 на сто спрямо месец септември тази година. Ръст имаме при текстила, облеклото, фармацевтичните и медицинските стоки и при храните, напитките и тютюневите изделия. Намаление пък НСИ отчита в покупките на автомобилно гориво, както и при компютърната и комуникационната техника.
08.12.2011 г., с. 10


Икономисваме 21 млн. евро от ремонта на пътища


Рехабилитация на нови 15 отсечки от второкласната и третокласната мрежа очаквам да започне през лятото догодина


Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството

В рамките на бюджета на Оперативна програма „Регионално развитие“ има заделени половин милиард лева, които са предвидени за рехабилитация на пътни участъци от втори и трети клас, извън проектите по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Имаше предвидени определен брой пътни отсечки за ремонтиране, но след проведените тръжни процедури на първите три етапа останаха спестени пари. Става въпрос за сумата от 144 млн. лв. и затова имаме възможността Агенция „Пътна инфраструктура“ да подаде документи отново за ремонта на допълнителни пътни отсечки. Агенцията кандидатства с 15 лота с обща дължина 236 км, които да бъдат финансирани.

С това значително ще надвишим първоначално заложените индикатори на програмата, като рехабилитираме повече пътища. Проектите вече са оценени и одобрени от управляващия орган и са сключени договорите за отпускане на средствата за 14 от тях. 15-те лота са с общ бюджет от над 150 млн. лв., а имаме спестени 144 млн. лв., но одобряваме и последния проект. Оттук нататък е работа на АПИ навреме и успешно да проведе търговете още през зимния период. Надявам се до края на месеца още след като минат всички съгласувателни процедури, да се сключат договорите и през пролетта и лятото на следващата година да започне реализацията на проектите. Макар и те да са по-малки, отколкото изграждането на една магистрала например, са всъщност много по-осезаеми и важни за хората. Те имат голямо значение за местното население, защото позволяват по-лесно придвижване на хората от и до работата им, а са важни и за транзитния трафик.

Така осигуряваме потенциал за развитието и на туризма

Една от тези отсечки е всъщност много важна за АПИ, защото имаше много стачки и протести за този пътен участък. Става въпрос за алтернативата на магистрала „Люлин“ - обхода при с. Мало Бучино. Това е много важен път, защото хората от този район идват на работа в София. Аз се радвам, че тези 18 км път ще бъдат ремонтирани още до следващото лято. Надявам се това да се случи, ако успешно проведем процедурите и никой не ги обжалва.

Чрез рехабилитацията на второкласните и третокласните пътища се осигурява и потенциал за развитие на икономиката и туризма. От управляващия орган вече обясниха, че с ремонта на пътищата ще бъдат спестени 21 млн. евро на бизнеса и хората.

След завършването на проектите у нас ще има 821 км рехабилитирани пътища, а първоначално беше заложено с половин милиард лева да се ремонтират около 400 км мрежа. Така на практика удвояваме заложените пътища за ремонт с определените средства.

Мога да кажа, че за първи път тази година Министерството на финансите одобри на 100% всички средства, които бяхме заявили. Така че имаме един много сериозен ресурс от средства, които да разплащаме през следващата година. Притесненията сега са дали ще можем да усвоим тези средства.

3000 километра са в процес на изграждане и реконструкция

Заявили сме много сериозен финансов ресурс, с който да осигурим европейско и национално съфинансиране за следващата година и по оперативните програми „Регионално развитие“ и „Транспорт“ (ОПТ). В министерството не работим само по усещания, а по обективни критерии. Те са с много ясна методология, утвърдена от управителния съвет, и чрез нея ние избираме и приоритизираме пътните отсечки, които трябва да бъдат ремонтирани.

В момента, когато съберем изцяло всички пътни отсечки по ОПРР и всичко, финансирано от ОПТ и държавните инвестиционни заеми, имаме над 3000 км пътища, които са в процес на реконструкция и изграждане. Това е сериозен обем от средства, особено в условията на криза.

Ние имаме заложени за следващата година 160 млн. лв. в бюджета извън оперативните програми, с които да продължим всички проекти, които са приоритизирани за завършване. За следващия програмен период трябва да подредим проектите за ремонт на пътища така, че те наистина да дадат по-голяма добавена стойност на икономиката ни. В следващия програмен период ще искаме да получим пари и за ремонт на първокласните пътища.


Снимка на една колона – без текст
08.12.2011 г., с. 2


До 4 февруари Брюксел ще реши дали да отпусне пари за завода за боклук в София, съобщи Столичната община. В полученото от Европейската комисия писмо се казва, че изпратената от администрацията апликационна форма отговаря на критериите за голям инфраструктурен проект.
08.12.2011 г., с. 17


Борба за осребряване на остатъците в „Мостстрой"


Докато консолидираната загуба на компанията достигна 15.5 млн. лв., банките кредитори и НАП спорят за поредността на изпълнение на вземанията от обявеното в несъстоятелност дружество


Мирослав Иванов

Консолидираната загуба на обявеното в несъстоятелност „Мостстрой" достигна 15.5 млн. лв. за деветмесечието на 2011 г. Заради обявените процедури по несъстоятелност в три дъщерни дружества „Мостстрой" вече консолидира само една компания - „Реле ремонт", и затова резултатите му спрямо индивидуалния отчет се различават много слабо. В същото време банките - кредитори на компанията, и НАП спорят за начина на разпореждане с имуществото покриване на вземанията им.

Изключване

„Преценката за изключване на дъщерните дружества „Мостстрой - София", „Мостстрой - Велико Търново" и „Мостстрой - Пловдив" в консолидирания финансов отчет се базира на правни становища относно приложимостта на критериите за контрол, определени в МСС", обясняват в доклада си от „Мостстрой".

Към края на септември са обезценени инвестициите в трите дъщерни дружества, за които е открито производство по несъстоятелност до пълния размер на притежаваните от „Мостстрой" АД акции от акционерния капитал. Така активите на холдинга вече са едва 6.3 млн. лв., от които над 2 млн. лв. са активи от отсрочени данъци.

Оздравителен план

Междувременно в края на ноември „Мостстрой" внесе в съда план за оздравяване на компанията.

Докато той обаче бъде приет от съда и предложен за одобрение на кредиторите, активи на дружеството ще продължат да бъдат обявявани за продажба по искане на кредиторите на компанията. Синдикът на компанията вече има публикуван списък на приетите вземания. От публикувани в Търговския регистър документи става ясно, че Националната агенция за приходите е оспорила правото на ОББ и Уникредит Булбанк и дружеството ЕРМИ да имат предимство при поредността на удовлетвореност на вземанията. Според приходната агенция вземанията на банките са обезпечени с активи, които не се намират в „критичната маса на активите по несъстоятелност", и затова банките не трябва да имат предимство при изпълнението им. В свое становище от ОББ пък признават, че част от имотите, по които банката има обезпечение, вече са преминали в трети лица. Банката обаче определя като правилно решение класирането на кредиторите по

привилегии и поредност. Частното дружество ЕРМИ пък е получило привилегия на изпълнение, „основано на налично допуснато обезпечение - запор на налични поименни акции на „Мостстрой" в „Мостстрой Пловдив".

Проблемът с взаимните оспорвания на поредността на удовлетвореност на вземанията е, че „Мостстрой" има активи на много по-малка стойност, отколкото са претенциите на кредиторите. Така поредността на удовлетворение ще играе огромна роля за успеваемостта в прибирането на предявените средства.

Задължения

От списъците, публикувани в Търговския регистър, личи, че едни от големите частни кредитори след банките са компании, свързани с „Мостстрой". Освен дъщерните предприятия, които са обявени също в несъстоятелност, претенции за неразплатени средства за милиони левове имат и пътностроителни сдружения, в които компанията участва.

Внушително задължение от 4.8 млн. лв. пък е предявило „Аутдор адвъртайзинг медия", което е регистрирано на същия адрес, където е и централата на „Мостстрой" - столичната улица „Московска" 3. Рекламната агенция е изкупила задължението по кредит от „Мостстрой" към ПИБ.

Печелившите

От ситуацията на компания в несъстоятелност без одобрен оздравителен план се възползват други компании, близки до Васил Божков. Според обяснителните бележки към отчета за деветмесечието договорът на „Мостстрой" по изпълнението на проект за ремонт на мост над река Огоста край Монтана е прекратен, а вместо дружеството в несъстоятелност изпълнението се поема от „Пътностроителна техника". Компания, в която друг публичен холдинг на Божков - „Холдинг Пътища", загуби контролния си пакет в сделка, разследвана от Комисията за финансов надзор. Купувачи на дяловете в „Пътностроителна техника", „Видапътстрой" и „Пътинженеринг - М" бяха овластени от дружества с офшорни собственици. „Пътностроителна техника" участва заедно с „Холдинг Пътища" в обединението, което изпълнява лот 4 от автомагистрала „Тракия".

Самият „Холдинг Пътища" АД отчете значително влошаване на финансовия резултат и към края на септември дружеството оповести консолидирана загуба от 10.3 млн. лв. спрямо 5.3 млн. лв. за същия период на миналата година.


Снимка на три колони - без текст
08.12.2011 г., с. 17


Бургас ще привлича инвеститори с ниски данъци


Край града ще се обособят две индустриални зони е площ 411 дка


Инвеститорите, които развиват производства в бъдещите индустриални зони край Бургас, ще получат символични данъци и експресно административно обслужване, обещава кметът Димитър Николов. Вече има проект за обособяване на две зони - „Северна индустриална зона - Бургас" и „Технологичен парк - Българово". Първата е с големина от около 300 декара, а паркът ще е с територия от около 111 декара. Според Николов общината може да усвои и земи за индустриална зона край село Равнец.

От общината Земята, от държавата парите

Идеята е община Бургас и Националната компания „Индустриални зони" да изграждат заедно производствената зона край града. За целта трябва да бъде създадено смесено дружество - „Индустриален и логистичен парк - Бургас". В него кметството ще участва с апорт на недвижимите имоти, а държавната компания ще осигури парите за изграждането на вътрешната инфраструктура. Нейното строителство ще започне през следващата година. Община Бургас вече спечели проект за финансиране от ЕС на стойност 2.4 млн. лв., с които бе изградено локално пътно платно, което осигурява транспортна връзка с района, в който ще се намира индустриалната зона.

Без резултат

През пролетта на тази година Димитър Николов предложи на Общинския съвет в града създаването на смесено акционерно дружество, но тогава не стигнаха два гласа, за да бъде прието решението. След местните избори обаче ГЕРБ има стабилно мнозинство в местния парламент и се очаква, че при повторно гласуване ще има зелена светлина за смесеното дружество.
08.12.2011 г., с. 22


Къде отиват европейските субсидии


Няколко примера за проекти, реализирани с пари от еврофондовете, и как оценяват ефекта от тях бенефициентите и експертите


Дарина Черкезова

Близо 30 години тази улица в Смолян тънеше в кал, но благодарение на помощта от оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР) тя вече е асфалтирана", отчита експерт от общината. „Пътят е само на няколко месеца, а все едно е на 5-6 години", отбелязва обаче проверяващият представител на Европейската комисия (ЕК).

„Да, сега вече е по-добре и щеше да е още по-хубаво, ако бяха укрепили и тази част пред къщата ми. Както и ако ни бяха осигурили контейнери, за да не се налага да изхвърляме боклука на сметището нагоре по склона." Това пък бързат да споделят няколко от живеещите на улицата, дошли да посрещнат групата експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Еврокомисията и журналисти. Целта на посещението е да се проверят изпълнението и резултатите от няколко проекта, финансирани с евросубсидии, в общините Смолян и Асеновград.

Новата улица и новите проблеми

За реновирането на въпросната ул. „Боровец", която е дълга 260 м, ще бъдат вложени малко над 137 хил. лв. от ОПРР. Общината е теглила и дългосрочен кредит от 228 хил. лв., за да осигури нужното съфинансиране. Асфалтирането е част от много по-мащабен проект за благоустрояване на уличната мрежа, кварталната среда и подобряване на условията за отдих в Смолян, който е за 5 млн. лв.

Направено е нещо добро - осигурена е настилка, отведени са повърхностните води, поставена е маркировка, подменени са тротоари и бордюри, но... Но и критики не липсват. Реналдо Мандметс - ръководител на отдел „България" към Генерална дирекция „Регионално развитие" на ЕК - отбелязва, че на места има пукнатини или пък издадени места от цимент, който е капнал върху новата настилка.

И от общината, и от МРРБ си отбелязват забележките. Едните, за да се опитат да ги отстранят до междинните плащания по проекта, другите - за да проверят дали има промяна дотогава.

Слънчеви социални грижи

Сигурно едно от най-слънчевите места в декемврийски студения Самоков е Дневният център за деца и възрастни с увреждания „Звънче". На оградата и по фасадата на сградата са изрисувани няколко големи слънца. Центърът е слънчев и топъл и отвътре. Направен е цялостен ремонт, купено е ново оборудване, подобрен е достъпът на хората с увреждания и др. Проектът е за близо 584 хил. лв.

В дома има 48 деца и възрастни, които всеки ден се занимават с различни терапии и рехабилитации. Рисуват, правят коледни картички и картини. Емоционалната среща в дома обаче не пречи на Реналдо Мандметс да забележи и някои дребни на пръв поглед неща. Едно от първите му впечатления е от парапет, който не е много добре закрепен. После споделя и че радиаторите не са имали термостати. „Инвестицията в подобни уреди е малка, но в същото време ще спести 8-10% от разходите за отопление в дългосрочен план", коментира Мандметс.

Няма свлачище, остава натрошената пътна настилка

И в Асеновград се радват на посещението. А понеже само преди около месец кметът е бил сменен, новият не чака експертите да отбележат пропуските в проекта, а сам е склонен да разкаже за тях. Посещаваме укрепеното свлачище на пътя за с. Яворово, който минава съвсем близо до самата Асенова крепост. Проектът вече е приключен и новият кмет Емил Караиванов отбелязва, че въпреки че първоначалната му стойност е била за около 836 хил. лв., след тръжната процедура са спестени около 400 хил. лв. Но отбелязва и някои слаби места. Така например при укрепването на свлачището част от пътната настилка е увредена. Тук-там има и по-големи камъни, които са останали след изграждането на укреплението, без да бъдат почистени от строителя. От общината казват, че въпреки че са спестили средства от индикативно заложения бюджет, те не могат да ги използват за реновирането на пътя. Затова обмислят варианта да кандидатстват с нов проект само за него.

Иначе хвалят друг от проектите на Асеновград, който обаче предстои да бъде завършен едва в края на 2012 г. Името му звучи атрактивно - „Асеновград - свещената порта на Родопите", а целта е да се доразвие потенциалът на Асеновата крепост като туристическа атракция. Проектът е за малко над 3.2 млн. лв., като от тях близо 100 хил. лв. са за сметка на общината, а останалата част са субсидиите по ОПРР.

По проекта е заложено разширяване на паркинга пред крепостта, изграждане на културно-информационен център, в който ще има и 3D визуализация на крепостта. Предвидено е още да бъдат поставени парапети по маршрута към крепостта, както и тургайд система на 7 езика.

Равносметката на експертите

Еврофондовете са най-лесният отговор на въпроса откъде да намерим пари. И повечето общини вече са стигнали до него. Проверката обаче показа, че все още някои от тях не са стигнали и до друг основен извод - не е важно само да спечелиш одобрение на проекта, а и на разходите по него. Експертите коментират, че ако досега една от най-честите причини общините да получават по-малко пари от очакваното е била пропуски или нарушения при провеждането на тръжните процедури, сега все повече се откроява и нов проблем - качеството на изпълнението. Това важи най-вече когато става въпрос за строителни или ремонтни дейности. Примерът, с който започнахме, може да се приеме за „класически". А от контрола на самите местни власти върху проектите, които изпълняват, зависи и дали ще е все по-често срещан или изчезващ вид.


Снимка на две колони - Дневният център за деца и Възрастни "Звънче" в Смолян е цялостно обновен с близо 584 млн. лв. Капацитетът му е 48 места, а персоналът -18 души


Снимка на две колони - Строителните дейности, свързани с асфалтирането, отвеждането на повърхностните води и подмяната на тротоари и бордюри на смолянските улици "Боровец" и "Станковица", възлизат на над 800 хил. лв.


Снимка на две колони - Проектът за укрепване на свлачището в района на Асеновата крепост е на стойност от 836 хил. лв. При провеждането на конкурса за избор на изпълнител обаче реално договорената цена е с 400 хил. лв. по-малко1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Инспектори от държавния строителен контрол мерят стената на една от вилите в митничарското селище
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Дирекцията за национален строителен контрол е издала общо 168 влезли в сила заповеди за премахване на базови станции. Те са издадени...
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Банките затягат финансирането, клиентите предпочитат все повече новото строителство
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом