Съобщени е
ИмеСъобщени е
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер6.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/suobstenie-vrachvane-MRRB-10-2008.doc
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 28.10.2008 г. е връчен на Асен Димитров Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството Одитен доклад № 0400000208 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

В случай, че ръководителят на одитирания обект не е изпълнил задълженията си по чл. 39, ал. 2 от ЗСП, лицата, ръководили одитирания обект през одитирания период, могат да се запознаят по своя инициатива с одитния доклад, екземпляр от който се съхранява в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

При отказ на одитирания обект да осигури достъп до настоящия одитен доклад, лицата по чл. 39, ал. 2 от ЗСП могат да се запознаят със съдържанието му в сградата на Сметната палата, на адрес гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 37, етаж V, стая 503.

Свързани:

Съобщени е iconСъобщени е

Съобщени е iconСъобщени е
На вниманието на студентите от 2, 3 и 4 курс на специалностите “маркетинг”, “бизнес администрация”, “финанси” и “счетоводство” към...
Съобщени е iconСъобщени е
На 10. 09. 2011г от 10. 00 ч ще стартира състезанието по офроуд ”трофи – навигация”, което ще се проведе на територията на Община...
Съобщени е iconСъобщени е
От този брой нататък първата страница на нашия вестник се подготвя от иви. Моля предавайте материалите си на нея
Съобщени е iconСъобщени е
Генералното консулство на Република България в Дубай и Българския Бизнес Съвет Дубай
Съобщени е iconИзх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
До Георги Любенов Николов егн и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.”Петър Божинов” №10, вх. Г, ет. 3, ап. 7
Съобщени е iconСъобщени е
Във връзка с публикувана публична покана за изпълнение на смр за “Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар”, Ви уведомяваме...
Съобщени е iconСъобщени е уважаеми сънародници
На 27 януари 2013 г ще се проведе референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане...
Съобщени е iconСъобщени е
Студентите, завършили семестриално образователните степени “Бакалавър” и „Магистър”, които следва да се явяват на държавен изпит...
Съобщени е iconСъобщени е
Сливен – Ниш-Крушевац – Подгорица: Отпътуване от Сливен в 13. 00 часа. Транзитно преминаване през Сърбия и Черна гора
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом