Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
ИмеДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
страница8/8
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/Docs/051124_ok_spisak_dop.doc
1   2   3   4   5   6   7   8
Георгиев

Тодоров

юрист94-Т-109

Татяна

Дичева

Желева

юрист94-Т-110

Татяна

Георгиева

Стефанова

юрист94-Т-111

Теодор

Артуров

Божинов

юрист94-Т-113

Таня

Маринова

Илиева-Чапарова

юрист94-Т-114

Теодор

Симеонов

Бочев

юрист94-Т-116

Тодор

Кръстев

Томанов

икономист94-Ф-12

Филип

Петров

Стоянов

икономист94-Х-52

Христо

Желязков

Христов

юрист94-Х-54

Христина

Иванова

Стамова

икономист94-Х-55

Христо

Димитров

Миков

юрист94-Х-56

Христинка

Иванова

Иванова

икономист94-Х-57

Христо

Пенчев

Цилков

икономист94-Х-58

Христина

Николаева

Тодорова

юрист94-Х-59

Христо

Борисов

Моллов

юрист94-Х-60

Христо

Иванов

Христов

юрист94-Х-61

Хюсеин

Мехмедов

Кехайов

икономист94-Х-62

Христина

Викторова

Миленкова

юрист94-Х-63

Христина

Петкова

Кирилова

юрист94-Х-64

Христо

Петков

Христов

икономист94-Ц-60

Цветан

Стефанов

Банков

икономист94-Ц-61

Цветана

Якимова

Горанова

икономист94-Ц-62

Цветозар

Иванов

Николов

икономист94-Ю-18

Юлиана

Генчева

Колева

юрист94-Я-17

Янко

Николов

Стоянов

икономист94-Я-18

Янко

Георгиев

Киров

икономист94-Я-19

Янислав

Желязков

Пенев

икономист


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconРезултатите от писмената част тест от изпита за придобиване на квалификация за синдик проведен на 26 ноември 2005 Г
Комисия, назначена със Заповед на министъра на правосъдието № лс-04-862/16. 11. 2005 г., в състав
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconНа кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители

Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване...
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconОкончателен списък
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconРецензия на проект на Държавно образователно изискване (дои) за придобиване на квалификация по професията 3222010 "Библиотекар" – трета степен на професионална квалификация От
Държавно образователно изискване (дои) за придобиване на квалификация по професията 3222010 “Библиотекар”
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconПроизводството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего
Христо Дишев от ак – В. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. – синдик на сд „Гостего – Велеви и сие”, гр. В. Т., представлявано...
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация
За лица, придобили право да положат държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом