Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
ИмеДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
страница1/8
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/Docs/051124_ok_spisak_dop.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ,

ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ИЗПИТА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИКПореден

номер

Вх.номер

Име

Презиме

Фамилия

Специалност94-А-159

Антон

Любенов

Съботинов

юрист94-А-162

Антония

Станимирова

Ганчева

юрист94-А-165

Анна

Петкова

Сливкова

юрист94-А-166

Анка

Станчева

Николова

икономист94-А-168

Ана

Георгиева

Миленкова

юрист94-А-169

Андон

Георгиев

Роков

юрист94-А-170

Александър

Йорданов

Комсийски

юрист94-А-171

Ангелина

Тодорова

Божилова

икономист94-А-172

Анка

Василева

Колева

икономист94-А-175

Анелия

Иванова

Ананиева-Сръндева

юрист94-А-179

Антоанета

Янчева

Йовчева

юрист94-А-181

Анелия

Георгиева

Станчева

юрист94-А-182

Антоанета

Георгиева

Димитрова

юрист94-А-183

Анна

Атанасова

Илиева

икономист94-А-184

Албена

Милчова

Николова

юрист94-А-185

Александър

Георгиев

Костадинов

юрист94-А-186

Антоанета

Божидарова

Стойкова

юрист94-А-188

Александър

Ценков

Георгиев

юрист94-А-189

Асен

Русинов

Манев

юрист94-А-190

Атанас

Йорданов

Янков

икономист94-А-191

Александър

Димитров

Комитски

икономист94-А-192

Анастасия

Томова

Томова

икономист94-А-193

Александър

Панайотов

Александров

икономист94-А-196

Ангел

Николов

Донов

юрист94-А-197

Алинка

Огнянова

Паралюзова

юрист94-А-198

Атанас

Христов

Попов

юрист94-А-199

Антон

Гочев

Чакъров

юрист94-А-200

Анелия

Стефанова

Димова

юрист94-Б-84

Бояна

Георгиева

Караиванова

юрист94-Б-86

Борис

Любенов

Борисов

юрист94-Б-88

Боривой

Ангелов

Миланов

икономист94-Б-91

Борислав

Иванов

Чолаков

юрист94-Б-92

Боян

Василев

Минев

икономист94-Б-93

Борислав

Димитров

Захариев

юрист94-Б-94

Бойка

Александрова

Маринова

юрист94-Б-95

Бохос

Кеворк

Кеворкян

юрист94-Б-96

Борислав

Кирилов

Никлев

икономист94-Б-97

Борис

Манолов

Витанов

юрист94-В-186

Веселин

Луканов

Банков

икономист94-В-189

Владимир

Тодоров

Петков

юрист94-В-190

Виолина

Веселинова

Бакърджиева

юрист94-В-195

Виолета

Борисова

Манолова

юрист94-В-196

Владимир

Райчев

Йорданов

икономист94-В-197

Валентина

Методиева

Попова

юрист94-В-198

Весела

Василева

Дахтерова

юрист94-В-200

Владимир

Людмилов

Цачев

юрист
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconРезултатите от писмената част тест от изпита за придобиване на квалификация за синдик проведен на 26 ноември 2005 Г
Комисия, назначена със Заповед на министъра на правосъдието № лс-04-862/16. 11. 2005 г., в състав
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconНа кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители

Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване...
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconОкончателен списък
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconРецензия на проект на Държавно образователно изискване (дои) за придобиване на квалификация по професията 3222010 "Библиотекар" – трета степен на професионална квалификация От
Държавно образователно изискване (дои) за придобиване на квалификация по професията 3222010 “Библиотекар”
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconПроизводството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего
Христо Дишев от ак – В. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. – синдик на сд „Гостего – Велеви и сие”, гр. В. Т., представлявано...
Допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация
За лица, придобили право да положат държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом