Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
ИмеЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер85.06 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/59a9b13c-c777-4470-99b2-37abfc12610d/ZIP_BEL 2.Klaas.doc
Съгласувана: Утвърждавам:


Старши експерт по НО, Началник на РИО,

Л. Станишев


Училище: 4.ОУ „Димчо Дебелянов” Гр. Благоевград


Клас: 2. клас


Брой часове: 32 часа


Преподавател: Тонка Панайотова


П Р О Г Р А М А


за З И П по български език и литература


 1. Цел: Обогатяване и задълбочаване на знанията.

Учебната програма за ЗИП по БЕЛ във ІІ клас е разработена в съответствие с ДОИ за учебното съдържание в културно – образователната област “Български език и литература” / начален етап на обучение/ и е съобразена с учебната програма по български език и литература за 2. клас. Тя дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията и уменията на второкласниците по отношение на езиковото и литературното им обучение. Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно възможностите на учениците.

 1. Основни задачи:

1.Активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване на езика и литературата.

2.Разширяване на социокултурната компетентност на учениците, чрез включване в различни условия на речевото общуване.

3.Разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците.

4.Разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците, чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение.

.

 1. Литература:
 1. Танкова, Р. и др., Български език за 2. клас,Просвета, София

 2. Танкова, Р., Книга за учителя по български език за 2. клас, Просвета, София

 3. Танкова, Р. и др., Тетрадка по български език за 2. клас № 1, 2,3, Просвета, София

 4. Попов, В. и др., Читанка за 2. клас, Просвета, София

 5. Танкова, Р., Тетрадка към читанка за 2. клас, Просвета, София

 6. Георгиев, Г. и др., Книга за учителя по по литература за 2. клас, Просвета, София

 7. Владимирова, Т. и др., Занимателни езикови задачи и игри, Народна просвета, София

 8. Танкова, Р. и др., Учебно помагало по български език и литература за 2.клас, Просвета, София

 9. Цанева, Р. и др., Езикови задачи за 2. клас, Просвета, София

 10. Трайкова, С. и др., Тетрадка за самостоятелна работа по български език за 2. клас, Просвета, София

 11. http://www.bglog.net/nachobrazovanie

 12. Презентации.

 13. Попов, В., Учебно помагало за извънкласно четене „Изворче вълшебно” за 2. клас, Просвета, София

 14. Вълкова, С. и др., Чета и пиша правилно, Просвета, София


IV.Тематично разпределение:Дата

Тема

Брой часове

Забележка

1.
Богатство на българския език. „Родна реч” – Ран Босилек

1
2.
Приказка. Преразказ „Камък и змия” –бълг. нар. приказка

1
3.
Азбучен ред. Моите книги. „Книжка – пъструшка” Калина Малина

1
4.
Текст. Речници. „Часовник” – Тома Бинчев

1
5.
Звукове и букви. „Славянските азбукарчета” – Черноризец Храбър

1
6.
Народна песен. „Котак юнак”

1
7.
Писмо. Правопис на гласните. „Първо писъмце” – Веса Паспалеева

1
8.
Покана и поздравителна картичка. „Пипи празнува рождения си ден” – Астрид Линдгрен

1
9.
Звучни съгласни звукове в средата на думите. „Гъбки пред огледалото” – Тома Бинчев

1
10.
Звучни съгласни звукове в края на думата. „История с праз” – Виктор Самуилов

1
11.
Правопис на съгласните звукове. „Шоколап” – Андрей Германов


1
12.
Трудни звукове и букви. „Люлка” – Петя Йорданова

1
13.
Басни. „Костенурка и заек” – Езоп

1
14.
Преразказ на басня. „Селянинът и неговите синове” - Езоп

1
15.
Съществителни имена. „Дъжд от бонбони” – Джани Родари

1
16.
Род и число на съществителните имена. „Вместо мен” – Асен Босев

1
17.
Съществителни собствени и същ. нарицателни имена. „Отишла баба за дренки” – Ран Босилек

1
18.
Правопис на съществителни соб. имена. „Зеленчукова фамилия” - Радой Киров

1
19.
Умалителни съществ. имена – правопис. „Ръкавчето на мравчето” – Радой Киров

1
20.
Преразказ на приказка. „Кой е по – силен” бълг. нар. приказка.

1
21.
Прилагателни имена. „Пеперуди” – Дора Габе

1
22.
Стихотворения. Епитети. „Облак” – Кирил Христов

1
23.
Глаголи. „Хвърчило” – Андрей Германов

1
24.
Правопис на глаголите. „Вярно ли е това” – Лъчезар Станчев

1
25.
Разказ. „Столетникът” – Ангел Каралийчев

1
26.
Преразказ по думи от текста. „Подрумничета” – Ангел Каралиийчев

1
27.
Разказ по серия от картини. „Футболист”

1
28.
Съобщителни изречения. „Цъфналата вишна” – Дора Габе

1
29.
Въпросителни изречения. „Познай” – Асен Босев

1
30.
Съчинение на приказка по подобие на друга. „Двете козлета” – бълг. нар. приказка

1
31.
Съчинение по дадено начало. „Дворец от сладолед” – Джани Родари

1
32.
Правила при писане. „С велосипед” – Лиана Даскалова

1

V.Очаквани резултати:

В резултат на работата в часовете по ЗИП, ученикът може:


 • Да се ориентира в комуникативната ситуация и участниците в нея.

 • Да разграничава съществителни собствени и нарицателни имена, прилагателни имена и глаголи.

 • Да разграничава съобщително и въпросително изречение и да си служи с тях в конкретна речева ситуация.

 • Да прави разлика между изговор и правопис на звучни и беззвучни съгласни.

 • Да чете на глас гладко, с подходяща интонация и да доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното.

 • Да си служи с правописен речник.

 • Да пише четливо и правилно думи с правописни особености и да умее да прави проверка на правописа.

 • Да отделя изреченията в текста, като означава началото и края им, владее основната употреба на пунктуационните знаци.

 • Да изказва благопожелания по случай традиционни празници и обичаи.

 • Да разпознава художествен и нехудожествен текст.

 • Да различава литературните жанрове, представени в учебното съдържание.

 • Да разграничава основните моменти в развитието на действието и отговаря на въпроси във връзка със съдържанието на текста.

 • Да преразказва последователно кратък текст.

 • Да създава кратко съчинение, да напише и адресира лично писмо, да съчинява поздравителна картичка, съобщение, покана.

 • Да изслушва останалите ученици и да уважава тяхното мнение.


VI.Методи и форми на оценяване:

1. Текущи изпитвания:

1.1. Устни и писмени.

1.2. Индивидуални и групови.


VII. Изводи:

Свързани:

Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconСписък на публикациите на доц д-р румяна димитрова танкова монографии
Танкова Р., Т. Власева. Обучението по български език и литература в началното училище. Проблеми и перспективи. П., 1997., I и II...
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconУчебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2007 г
Двете български литератури. Граници на лирическия  контекст, Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1992 г
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconЛитература Танкова,Р. и др., Просвета

Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Литература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София iconУчебник: Български език 4 клас, издателство „Булвест 2000", Автори: Т. Борисова, Е. Котова, Н. Димитрова Автор на урока: Евения Петкова, оу „Св св. Кирил и Методий ", гр. Мездра
Български език, Книга за учителя 4 клас на издателства: „Булвест 2000”, „Просвета”, „Даниела Убенова”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом