Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ИмеЗакон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер24.01 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/154-01-47.rtf


ПРОЕКТ

ЗАКОН за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане

(обн. ДВ, бр. 115/1997 г.; попр., бр. 19/1998 г.; изм., бр. 21/1998 г., бр. 153/1998 г., бр. 12/1999 г., бр. 50/1999 г., бр. 51/1999 г., бр. 64/1999 г., бр. 81/1999 г„ бр. 103/1999 г, бр. 110/1999 г., бр. 111/1999 г, бр. 105/2000 г.. бр. 108/2000 г, бр. 34/2001 г.)

Параграф първи. В Член 26, ал. 1, след думите "както и заеми от трети лица" се добавя " с изключение на лихвите по банкови заеми".

Параграф втори. В чл. 26, ал. 2, в края на изречение първо думите "и по банкови заеми" се заличават.Атанас Папаризов

Георги Пирински

Асен Гагаузов

мотиви

Предлаганото изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане цели да отстрани една от нормативните пречки пред развитието на банковото кредитиране на търговските дружества. Действуващите разпоредби на чл. 26, ал.1 и 2, предвиждат ограничаване на максималния размер на признатите за разход при данъчното облагане лихви, включително и по заеми от банки.

Предложението се прави, за да се стимулира банковото кредитиране на инвестиции вместо междуфирменото кредитиране, в т. ч. между фирма-майка и дъщерни дружества. Сериозните инвестиционни кредити обикновено надвишават границата по ал. 5 на чл. 26, до която ограниченията по ал. 1 и 2 на същия член не се прилагат.


Вносители:

Атанас Папаризов

Георги Пирински

Асен Гагаузов

Свързани:

Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconРепублика българия
Наименованието на Закона за корпоративното подоходно облагане се изменя на Закон за корпоративното облагане
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconПроизводството е с правно основание чл. 61 и сл от занн
Дирекция “Контрол” при тд на Н. София, с което за нарушение на чл. 92, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (зкпо)...
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconПроизводството е с правно основание чл. 59 и сл от занн
Н. – С., с което за нарушение на чл. 92 ал. 2 във връзка с чл. 264, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (зкпо) на...
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconПроизводството е с правно основание чл. 59 и сл от занн
Директор на офис Б. при тд на Н. – София, с което за нарушение на чл. 92 ал. 2 във връзка с чл. 264, ал. 1 от Закона за корпоративното...
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconПроизводството е образувано е по жалбата на Р. М. С., с Егн *, живуща в с. Д. О., общ. С., в качеството й на управител на "Р. С." Е., против Наказателно
Директор на О. Б. при тд на Н. – С., с което за нарушение на чл. 92 ал. 2 във връзка с чл. 264, ал. 1 от Закона за корпоративното...
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
...
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconМотив и към проекта на Закон за изменение и допълнение на в закона за корпоративното подоходно облагане (зкпо)
Данъкът върху дейността от опериране на кораби се предлага да стане годишен данък
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconТридесет и девето народно събрание проект! Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане
Дв, бр. 115 от 1997 г, изм и доп бр. 19,21 и 153 от 1998 г, бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г, бр. 105 и 108 от 2000...
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconЗакон за корпоративното подоходно облагане
Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане iconКонспект по „Финансов и данъчен контрол 12 клас
Облагане на доходите на юридическите лица. Закон за корпоративното подоходно облагане
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом