Сертификационна програма "управление на европейски проекти" Формуляр за кандидатстване
ИмеСертификационна програма "управление на европейски проекти" Формуляр за кандидатстване
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер449.43 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.aubg.bg/sofia/RapidASPEditor/MyUploadDocs/EPM_Curriculum_full_BG.doc
  1   2   3   4   5   6American University in Bulgaria


Сертификационна програма


“управление на европейски проекти”

Формуляр за кандидатстване

Преподавателски състав


Въведение

Европейската комисия публикува предложението си за общия финансов пакет за България, който предвижда отпускане на повече от 4,7 млрд. Евро за периода 2007 – 2009. Осигуряването на проекти, водещи до развитие и заетост, до създаването на съответния капацитет и изграждането на структурите, необходими за ефективното управление на Структурните фондове, представлява конкретно предизвикателство за България. В подготовката си за управление на пред-присъединителните, а на по-късен етап и Структурните фондове и Кохезионния фонд (СФКФ), България следва да развие пълен капацитет, за да гарантира успешното управление на големи европейски проекти.

Една от непосредствените стъпки е създаването и развитието на системи, процедури, насоки и други инструменти за изграждане на необходимия капацитет чрез специализирано обучение. Обучителният процес следва да включва както общ, така и задълбочен анализ и обобщение на постигнатите досега административен опит и най-добри практики в сферата на управлението и реализацията на проекти, изграждането на съответните умения за финансово управление и контрол, мониторинг и оценка и последващ контрол.

Сертификационната програма “Управление на европейски проекти” е иновативна интердисциплинарна инициатива на Центъра за европейски програми на Американския университет в България, целяща развиването на знания, практически умения и капацитет за успешното управление на проекти, финансирани от пред-присъединителните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


Цели на Сертификационната програма


Основни цели на програмата са да:

  • Осигури основните познания, необходими за управление на европейски проекти;

  • Способства за изграждането на компетентност в управлението на европейски проекти, системи за управление на проекти и прилагането на придобитите знания на работното място;

  • Изгради солидна практическа основа за онези мениджъри на проекти, които желаят да доразвият уменията си.За постигането на тези цели Сертификационната програма по управление на европейски проекти ще акцентира върху:


  • Предлагане на интензивна програма, осигуряваща познания за проблемите, прогреса и перспективите на евро интеграционния процес, ноу-хау за различните пред-присъединителни програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд;

  • Придобиване на знания за европейските програми и проекти, практически умения и изграждане на административен капацитет за управлението на пред-присъединителните, Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

  • Съчетаване на общопризнатите академични достижения на Американския университет в България и развиването на практически умения и методи по управление на проекти. Програмата ще надгражда върху академичната интердисциплинарна преподавателска експертиза на Американския университет и доказания опит на Центъра за европейски програми на АУБ в обучението на държавни служители и други професионалисти по европейски въпроси.За кого е предназначено обучението?


Програмата по управление на европейски проекти е предназначена за държавни служители, експерти, бизнес мениджъри, банкери, администратори и други професионалисти, които планират да работят и да предоставят консултантски услуги в сферата на управлението на европейски проекти. Курсът е еднакво подходящ както за хора с опит в сферата на европейските проекти, така и за начинаещи, надграждайки върху придобитите от тях теоретични знания и умения и предишен академичен опит.


Целта на програмата е разширяване на практическите умения, създаване на професионални перспективи за участниците и упражняването на високи нива на отговорност в цялостното управление на проектите. В края на програмата успешно завършилите обучаеми ще могат да прилагат своите знания и ноу-хау, практически умения и готовност за дългосрочно професионално развитие в сферата на управлението на европейски проекти.


Програмата по управление на европейски проекти комбинира академичната квалификация с практически методи и техники и осигурява два важни аспекта, които подкрепят професионалното развитие:


  • Подходът на програмата се различава от типичните курсове по управление на проекти по интензивното интерактивно обучение, предоставящо проверими теоретични познания, които да бъдат директно превърнати в практически умения за управление на успешни европейски проекти;

  • Подходът, насочен към интерактивно усвояване на знанията, и интересните и достъпни учебни материали улесняват учебния процес чрез възможността за директно прилагане на усвоените умения, информация и методи на конкретното работно място и в съответната проектна област.Учебен план


Учебният план е разделен на осем отделни модула, акцентиращи върху специфични теми. Всеки модул осигурява последователното надграждане и задълбочаване на познанията и разбирането на процеса на евроинтеграция, управление на проекти и на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Продължителността на отделните модули е два уикенда (петък-събота-неделя), кaто модулите завършват с изпитен тест върху материала. Модулите са организирани през седмица като свободните уикенди се използват за самоподготовка и разработване на писмени задания.

Програмата предоставя балансирано съчетание от основи на управлението на проекти и проверка на наученото на практика като ударението се поставя от макро- към микро-равнище, от разбиране на общата рамка и процесите към практически упражнения от реалния свят.. На всички етапи, усвояването на знанията от обучаемите, и развитието на практическите им умения са показател за ефективността на преподаването и начина на оценяването.


Разписание


Модул No.


Тема


Дати

Модул 1:

Въведение в европейската интеграция

4, 5, 6 февруари 2005

18, 19, 20 февруари 2005

Модул 2:

Финансови инструменти на ЕС – видове и принципи на действие

4, 5, 6 март 2005

18, 19, 20 март 2005

Модул 3:

Структурни фондове и Кохезионен фонд

1, 2, 3 април 2005

15, 16, 17 април 2005

Модул 4:

Структурните фондове – инициативи и програми на Общността

29, 30 април, 1 май 2005

13, 14, 15 май 2005

Модул 5:

Общи финансови аспекти на пред-присъединителните програми, структурните и кохезионни фондове (Европейско финансиране, национално съ-финансиране).

Публично-частните партньорства.

27, 28, 29 май 2005


10, 11, 12 юни 2005

Модул 6:

Стратегическо планиране и изграждане на политики

24, 25, 26 юни 2005

8, 9, 10 юли 2005

Модул 7:

Проектен цикъл – основни принципи, мониторинг, оценка

22, 23, 24 юли 2005

29, 30, 31 юли 2005

Модул 8:

Подготовка и реализиране на проект по европейска програма

2, 3, 4 септември 2005

16, 17, 18 септември 2005
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconЦентър за европейски програми © 2007, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconЦентър за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconПрограма „ Консултанти по европейски проекти
Център за европейски програми (цеп) на Американски университет в България (ауб) стартира ново издание на Сертификационна програма...
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconОперативна програма „ Транспорт 2007-2013 г. Кохезионен фонд/ Европейски Фонд за регионално развитие 2007-2013 формуляр за кандидатстване
Един оригинал и едно копие от формуляра, както и версия в електронен формат трябва да се внесат до
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за проявен интерес към партньорство в европейски проекти

Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconЦентър за европейски програми сертификационна програма по основи на управлението на веригата за доставки програма
Предлагайки на клиентите подобрения в нови области, те са намерили начини да преодолеят неблагоприятната ситуация, в която ги поставят...
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Собствено и фамилно име
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconПрограма Формуляр за кандидатстване
Американският университет стартира курс за желаещите да кандидатстват за работа в институциите на ес
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом