Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
на проекта арх
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер131.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minfin.bg/tdocs/1346327441.doc
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


Обект: РЕЗИДЕНЦИЯ КРИЧИМ: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда

Фаза: Технически проект

Проектът е разработен съгласно договор за проектиране в съответствие с изисквания за проектиране и изходни данни, предоставени от Възложителя. Отнася се за основната сграда на Резиденция Кричим.

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Дворецът Кричим е създаден в края на XIX век от цар Фердинанд като ловна резиденция. Под негово ръководство е изграден уникален парк с ценни и рядко срещани дървесни видове, с диви животни и птици, доставени от Европа и Америка. По проект на арх. Йордан Севов през 1936-1939 г. се извършва разширяване на сградния фонд на двореца – построена е нова централна сграда. Интериорът е едно от големите постижения на българската архитектура – прекрасен пример на претворяване на европейския модерен стил.

Сградата е предназначена за почивка на царското семейство. Обзавеждането й е възложено на виенската фирма „Клауди-Липерт” – мебели, осветителни тела, декоративни аксесоари и др. Като автор на проекта арх. Севов координира и утвърждава конкретните решения, внася допълнителни акценти чрез мебели, изработени от Скопец и Травницки, както и чрез оформянето на вратите и прозорците, декоративните тавани, стълбището и други елементи на интериора, дело на български майстори. Всички те са обединени в завидно стилово единство, като са обмислени и най-малките подробности.

Въпреки историческите превратности дворецът в Кричим е запазен и до голяма степен интериорът е съхранен в неговата автентичност.

Сградата е двуетажна, монолитна, със ст. бет. носеща конструкция и тухлени преградни и ограждащи стени. Има частичен сутерен, фундаментите са на различни нива. Има тавански етаж, неизползваем, покривната конструкция е дървена с покритие от керемиди. Фасадите са частично облицовани с варовик, останалото покритие е декоративна варо-циментна мазилка. Дограмата е дървена, пред прозорците има дървени плъзгащи се щори със скрит монтаж.

Сградата е в сравнително добро състояние като се изключат петна по стените от течове на водопроводната инсталация. Облицовките в санитарните възли и баните са оригиналните. Настилките са от паркет. Покривната конструкция е поддържана добре и няма течове. По терасите е изпълнена нова настилка от теракотни плочи, но се наблюдават леки течове вътре в стаите към терасите и долу при проливен дъжд.

2. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


С настоящия проект се предлага изпълнението на реновационни работи по цялата сграда. Следва да се вземат всички мерки по предпазване на мебелното обзавеждане и вътрешните финиши по под, стени и таван при изпълнението на предписаните СМР с цел избягване на нежелано нарушаване!

Ще бъдат изпълнени реновационни работи по фасадната дограма и дървените щори, почистване на каменната облицовка, репариране и боядисване на външната мазилка, както и освежаване на вътрешните финиши и репариране на настилката на посочените в проекта места. Да бъдат използвани походящи материали с цел запазване на автентичния вид.

Всички съществуващи пукнатини по вътрешните стени ще се обработят и финишът ще бъде възстановен. Изпълнява се климатизация на помещенията по втория етаж с VRV машина, разположена отвън на терен, като конвекторите се разполагат в подпокривното пространство. Изпълнява се ново електрозахранване на климатичната инсталация с ново главно табло. Изпълнява се топлоизолация от двойно каширана минерална вата 16 см по пода на таванския етаж, като отгоре се разполагат ОСБ плоскости, разкроени подходящо за пълно покритие на изолацията. Предлага се изолиране на течовете от водопроводната инсталация и репариране на стенните финиши. Необходимо е извеждането на вертикалните канални щрангове над покрива за вентилиране на инсталацията. Изпълнява се реновация на тавански склад – облицоване на стени с г.к. плоскости, изпълнение на г.к. таван под покривната конструкция, полагане топлоизолация от XPS по пода и затварянето и с арм. цим. замазка в/у полиетиленово фолио.

Ще се репарира изцяло настилката по терен по периметъра на сградата.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ


 • Сутерен – 327,20 м2

 • Първи етаж – 730,10 м2

 • Втори етаж – 688,70 м2

 • Тавански етаж – 688,50 м2

 • Тераси – 103,40 м2


Застроена площ - 730,10 м2

Разгъната застроена площ общо – 2537,90 м2

Разгъната застроена площ надземно (без сутерен и таван) – 1522,20 м2

Застроен обем – 8266,60 м3

Изготвил:

/ арх. Д. Димитров /


ЗАБЕЛЕЖКА към кол. сметка част АРХ.:

1.Парапета на терасите е предвидено да се демонтира и
по настояване на архитекта да се възстанови в автентичния му вид.

2.Полагането на постна боя и латекс по касетираните тавани ще бъде много

трудоемко,затова са в отделени количества.
3.По стените в много стаи има фини пукнатини,мазилката трябва да се

изчука до тухла, за да се види какви са, предвидено е да се запълнят с

циментов разтвор и да се измажат наново.Количеството е ориентировачно.

4.Предвижда се освежаване на малко количество паркет,защото
като цяло паркета е в добро състояние.
5.Не е предвидено смяна на облицовките в бани и WC.
6.Дървените капаци пред прозорците е предвидено да се свалят,
да се почистят,също и метал.им рамки и отново да се монтират.


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: Реновация на банков клон на ОББ АД в гр. Хасково ул."Христо Ботев"2

ЧАСТ: ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ


При разработване на електрическите инсталации на обекта са взети под внимание изискванията на следните нормативни документи:

Закон за енергетика и енергийната ефективност ;Правилник БТЕЕУ; Противопожарни строително технически норми; Норми за проектиране на обществени сгради; Инструкция за съдържание на част “ БХТПБ” към обекти на КС; Инструкция за изпълнение на открити ел. инсталации, за монтаж на мълниезащита и заземителни инсталации, монтаж на носещи кабелни конструкции; Норми за проектиране на мълниезащита на сгради и външни съоръжения; Електрически уредби в сгради - БДС; Наредба №3 за устройство на ел.уредби и електропроводните линии; Наредба №1/27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на ел.уредби в сгради, както и техните изменения и допълнения валидни в момента на проектирането.

Проекта третира подмяна на амортизираното Гл.ел.табло и захранване на новоизградената климатична инсталация.

За обекта е предвидено Гл.ел. табло, монтирано на същото място в сутерена, захранено със съществеващ кабел CBBT 3x95+50mm2 от трафопоста.

Инсталацията за захранване на външните тела се изпълнява с кабел тип СВТ 5х6мм2, а за захранване на климаконвекторите в подпокривното пространство – със СВТ 3x2.5мм2.

Вертикалата за качване на кабела към подпокривното пространство е на мястото показано на чертежа. По време на изпълненито да се провери проходимостта на коминните тела които не се използват и ако е възможно вертикалата може да се измести там.

Автоматичното включване на климатизаторите съгласно задание на специалиста по ОВиК и ВК ще се разработи от фирмата доставчик.

При доставката на конкретните съоръжения е необхохимо да се се направи консултация с проектанта по Ел.част за съпоставяне на проекта с паспортните данни на съоръженията.


Мълниеотводна и Заземителна инсталация


Мълниеотводната и заземителна инсталация е съществуваща на цялата сграда и не се предвиждат други мероприятия освен проверка и отстраняване на съществуващи дефекти.

ПРОЕКТАНТ:

(инж. Начева)


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: РЕЗИДЕНЦИЯ КРИЧИМ: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда

Фаза: Технически проект

Част: ОВК


 1. Обща част

Сградата е масивна двуетажна постройка със сутерен и таван. Има изградена водна отоплителна инсталация с чугунени радиатори, която се захранва от съществуваща котелна централа чрез външен топлопровод. При направения оглед се установи че споменатите системи не функционират нормално. В настоящия проект са предвидени мерки за оптимизиране работата на инсталациите, като в максимална степен се запази интериора в сградата. Запазват се основната разпределителна мрежа и отоплителни тела, а при монтажа на новите машини и съоръжения се спазват изискванията за подобен вид сгради. Предвижда се промивка на тръбната мрежа на отоплението и на чугунените радиатори, както и монтаж на нови радиаторни и секретни вентили. В котелното помещение ще се подмени основната циркулационна помпа и ще се монтират допълнителни щранг-помпи за всеки клон. Предвижда се подмяна на спирателната арматура и водните филтри в котелното. По задание на Инвеститора, на втория етаж на сградата се проектира климатична система с директно изпарение тип VRV.

 1. Климатични данни за гр. Кричим

Лято

Лятна изчислителна температура +31 °C.

Относителна влажност 37 %

Зима

Зимна изчислителна температура -15 °C.

Относителна влажност 88 %

 1. Параметри на микроклимата

Зима

Температура в помещенията

Стаи 22 °C

WC 18 °C

Коридори 20 °C

Лято

Температура в помещенията

Температура в климатизираните помещения - +25 °C

Температура в останалите помещения - не се нормира


 1. Изходни данни за проектиране:

Изготвянето на настоящия проект е въз основа на архитектурно заснемане и задание от Инвеститора при спазване на следните нормативни документи:

  • Наредба No 15 от 28 юли 2005г. – За технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.

  • Наредба No 7 от 15 декември 2004г. – За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г., изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.

  • Методики за изчисляване на:

 • Отоплителен товар на сгради

 • Сух охладителен товар на сгради

 • Влажностен товар

  • Наредба №Iз – 1971 за за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., попр., ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г. В сила от 05.06.2010 г

 1. Описание на системите по част ОВиК

Отоплителна инсталация

Съществуващата отоплителна инсталация е водно – помпена с чугунени радиатори, тръбна мрежа с горно разпределение и скрит монтаж на щранговете и аншлусите в стените на сградата. Тъй като част от отоплителните тела не функционират нормално ( не загряват равномерно по цялата повърхнина), се предвижда промиване на тръбната мрежа и радиаторите, монтиране на нови радиаторни и секретни вентили и регулиране на дебита по отделните клонове и отоплителни тела. Всички отоплителни тела се почистват външно и се боядисват. Установеният теч от захранващите връзки на един от радиаторите ще се отстрани чрез откопаване и ремонт на аншлусите към тялото. Ще се извърши преустройството на котелната инсталация и преминаване на захранване с газ, което не е предмет на настоящия проект.

Климатична инсталация.

На втория етаж се проектира климатична инсталация на директно изпарение тип VRV. Предвидени са 2 броя външни агрегати, всеки с мощност Qox = 28,0 kW и Qот = 31,5 kW. Агрегатите ще се монтират върху метални виброгасителни рами на бетонова площадка до северозападната фасада на сградата. При изпълнение на инсталацията , изборът на външния панел на решетките ще се съгласува с проектантите по части Арх. и ОВК за съответствие с интериора в помещенията. Захранващите тръбопроводи са медни и се прекарват до сутерена на сградата подземно в непроходим канал на дълбочина 60 см и през обсадна PVC тръба Ф110мм. До тавана, в който се изпълнява разпределителната мрежа, се прекарва вертикален участък в куфар от гипсокартон през гардеробните помещения. Тръбната мрежа е оразмерена с програмен продукт. Всички вътрешни тела на климатичната инсталация са канален тип за скрит таванен монтаж и се монтират в таванското помещение. Управленията на машините са безжични с изнесен датчик от вътрешното тяло. Въздухът от помещенията се подава и изсмуква през таванни вентилационни решетки с регулиращи секции, монтирани в кутии с топло и шумоизолация. Участъкът от каналното тяло до решетките се изпълнява с въздуховод от поцинкована ламарина и се топлоизолира с минерална вата, каширана с алуминиево фолио. Между вътрешните климатични тела и въздуховодите се монтират гъвкави антивибрационни връзки. В конвекторите са предвидени кондензни помпи за отвеждане на конденза в дренажните линии, които ще се изпълнят с PVC тръби /по част ВиК/.

 1. Проби и изпитания

 1. Отоплителна инсталация.

След приключване на ремонтните работи по отоплителната инсталация и котелното помещение да се направят следните проби и изпитания за които да се съставят и подпишат протоколи:

  • Хидравлична проба на отоплителна инсталация;

  • Топла проба на котелна и отоплителна инсталация;

  • 72-часова експлоатационна проба.

 1. Климатична инсталация.

За климатичната инсталация се предвиждат следните проби и изпитания за които да се съставят и подпишат съответните протоколи:

  • 72 часова хидравлична проба на тръбопроводи с азот при налягане 40bar. Да се извърши преди монтажа

на външните и вътрешните тела.

  • 72 часова експлоатационна проба на климатична инсталация.
 1. БХТПБ

 1. Неизпълнени изисквания по нормативните документи: НЯМА

 2. Обезопасяване на технологичното и ОВ оборудване:

  • заварки от паспортчик

  • площадки и стълби за обслужване на шахтите и съоръженията

  • антикорозионна изолация

 1. Предвидени решения за осигуряване на нормативните параметри на работната среда в помещенията:

  • климатизация

 1. Чистота на въздуха – специални мерки не са необходими

 2. Шум и вибрации – няма шумови източници над ПДК

 3. Мероприятия, предвидени по пожарна безопасност

  • табелки с предупредителни надписи

  • пожарогасители и оборудване

 1. Подготовка на работния персонал

  • Да се предвиди необходимия персонал за експлоатация, ремонт и поддръжка на технологичното и ОВ оборудване.

  • Преди въвеждането на инсталациите в редовна експлоатация, работният персонал трябва да бъде инструктиран за особеностите на инсталациите, както при нормална работа, така и при аварийно положение и да бъде обучен за използване на личните предпазни средства и съоръжения по ППО.

  • По време на експлоатацията следва да се провеждат периодически инструктажи по БХТПБ и ППО, както и курсове за квалификация.Проектант:

/инж. В. Александров/


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


Обект: РЕЗИДЕНЦИЯ КРИЧИМ

Фаза: Технически проект

Част: Водоснабдяване и канализация
I. ОБЩА ЧАСТ


Настоящата разработка е изготвена въз основа на следните изходни данни:

 • Архитектурно заснемане на съществуващата сграда

 • Оглед на място и разговори с обслужващият персоналII. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата е построена в началото на 30-те години и функционира до днес без промени и съществени ремонти.

Водопроводната инсталация е изпълнена от поцинковани тръби, като в сутерена е открита, на конзоли, с топлоизолация от вата. Снабдяването с топла воде е централно, от електрически бойлери – 4 броя, разположени в сутерена на сградата.

Канализационната мрежа в сутерена е окачена, изпълнена от муфени чугунени тръби. Чугунени са и двете вентилационни тръби излизащи над покрива на сградата, което предполага, че и вертикалите са от чугун. Всички тоалетни са с долно оттичане, но видими връзки в етажа под тях няма, което предполага наличието на пълнеж над основната плоча с достатъчна височина за разполагане на тръба с диаметър 100мм.

При извършеният оглед се констатира, че:

 1. На няколко места по водопроводната мрежа в сутерена са извършвани ремонтни работи и са изпълнявани нови връзки

 2. В голяма част от баните до момента не е извършван сериозен ремонт на ВК инсталациите, освен отстраняването на дребни повреди по смесителни батерии и арматури. Изключение са три бани, в които е видимо, че са извършвани ремонтни дейности и има сменени санитарни прибори и арматури.

 3. Има подкожушена мазилка по стени в помещения, съседни на някои от баните, които са номерирани на приложената схема на помещенията, както следва:

  • баня 1 – подкожушена мазилка и петна от влага на стена на съседен коридор

  • баня 2 – теч по стената на долният етаж под банята, при ползване на същата

  • баня 3 – подкожушена мазилка и петна от влага по стената на съседния салон

  • баня 4 – подкожушена мазилка и петна от влага по фасадата на сградата

Съдейки по разположението на увредените места, то причината може да бъде единствено теч от връзките или повреда по водопроводната инсталация в съседните на помещенията бани. Изключение прави баня 2, където теча е от канализационната мрежа отводняваща санитарните прибори и разположена в пода на банята.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕМОНТ

Във връзка с направените констатации считаме, че следва да се предприемат следните мерки:

- цялостна помяна на водопроводните инсталации за студена и топла вода в бани 1, 3 и 4

Предвижда се новите инсталации да се изпълнят от трислойни полипропиленови тръби на лепена връзка. За цялата тръбна разводка е предвидена толоизолация от експандиран полиетилен или пореста гума с дебелина 6 мм. Всички санитарни арматури се подменят, като се подбират модели подобни на оригиналните.

- подмяна на канализацията в баня 2 – до включване във вертикалния щранг

Предвижда се новата канализационна инсталация да се изпълни от чугунени безмуфени тръби “Pont-a-mousson”, като се запазват санитарните прибори.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Скица с нанесени бани за ремонт


- да се помисли за планова подмяна на водопроводните инсталации във всички санитарни помещения, както и на санитарните арматури с нови, тъй като съществуващите са модели излезли отдавна от производство и за тях няма резервни части за ремонт.

- за отвеждане на кондензните води от конвекторите разположени в таванският етаж на сградата, предвиждаме да се изпълни канализация от PVC дебелостенни тръби, която да се заусти в съществуващия вентилационен клон в северната част на тавана. Тръбите ще бъдат положени върху стоманен профил, осигуряващ необходимият наклон, монтиран върху стоманени стойки през 2,0 м. При преминаването на същите покрай стери и обратни греди следва да бъдат укрепени към тях със скоби.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При изпълнение на строително - монтажните работи е необходимо да се спазват всички действащи нормативи за проектиране, изпълнение и приема-нето им, както и охраната на труда.

Да се съставят всички необходими съгласно Наредба №03/3 технически протоколи и актове по време на строителството.

Всички материали, които се влагат по време на строителството да бъдат придружени със съответните протоколи и сертификати, доказващи тяхната годност.

Всички забележки, направени на чертежите да се считат за неразделна част от обяснителната записка към проекта.


ПРОЕКТАНТ:

/инж. Дитмар Иванов/

Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом