Университетски архив
ИмеУниверситетски архив
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер158.79 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/55214/458222/version/1/file/f14op1.doc


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ


ПРОФ. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КОНСУЛОВ

(1885-1954)


ФОНД 14
ОПИС 1
ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТИ ОТ 1915г. ДО 1998г.


СЪДЪРЖА 14 ЛИСТА


КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМАІ. Биографични материали от и за него


1-20

ІІ. Служебна дейност


21-43

ІІІ. Творческа дейност


44-79

ІV. Илюстровани материали


80-84

V. Материали на други лица


85-91
по ред

Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листа

Забележка
І. Биографични материали от и за него


1.

Превод на диплома за завършено висше образование в СУ “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал.


2.07.1915

4
2.

Диплом за присъждане на научна степен “Доктор по философия” на проф. Ст. Консулов от Университета в Бреслау. Немски ез. Оригинал.


Юли 1921

1
3.

“Плач за миналото” – отворено писмо до народните представители от проф. Ст. Консулов във връзка с дейността на Българския учителски съюз. Брошура.


27.12.1938

13
4.

Грамота за награждаване на проф. Ст. Консулов с орден на хърватското правителство на името на крал Звонимир – първа степен. Оригинал.


18.02.1943

1
5.

Предсмъртно писмо на проф. Асен Златаров до проф. Ст. Консулов. Фотокопие. Ръкопис.


28.11.1936

4
6.

Писмо на Змей Горянин до проф. Ст. Консулов в което изразява съболезнованията си по повод смъртта на съпругата на професора и пояснителна бележка от Анна Консулова. Ръкопис.


19.02.1946

2
7.

Некролози на проф. Ст. Консулов. Печатно. 4 документа


1954

1969

4
8.

Слово на негово високопреосвещен-ство св. Варненски и преславски митрополит Йосиф, признесено при опелото на проф. Ст. Консулов в църквата Св. Седмочисленици на 16.12.1954г. Печатно

16.12.1954

2
9.

“Поглед върху научната дейност и научното наследство на проф. д-р Ст. Консулов” от Анна Ангелова и д-р Димитър Лабов. Машинопис.


11.09.1964

8
10.

“Средище на медицинската наука и практика” – статия във вестик Отечествен фронт във връзка с разработване на паста за зъби “Поморин”


9.11.1968

1
11.

“Изназадване на историята” – статия на Вл. Топенчаров във вестик Поглед отнасяща се до търсене на родови корени на видни български родове с цитиране името на проф. Ст. Консулов и писмо до Вл. Топенчаров от Димитър Лабов във връзка със статията. Печатно. Машинопис. 2 документа


4.08.1980

4
12.

“Присъдата била строга, но справед-лива” – статия на Георги Тахов, публикувана във вестник Демокрация във връзка с присъдата на проф. Ст. Консулов, наложена от Народния съд. Печатно. Фотокопие.


12.05.1992

1
13.

Списание Общество и право бр.1/1993г. с поместена статия в него “Короната не е предимство” относно присъдата на проф. Ст. Консулов, издадена от Народния съд. Печатно.


1993

1
14.

“Ракът може да се лекува със суровоядство” – статия на проф. Олга Дряновска, публикувана във вестник Антени, относно методите на лечение на проф. Ст. Консулов и отговор на статията. Печатно. Фотокопие.


27.09.1995

1
15.

“110 години от рождението на проф. д-р Ст. Консулов” – статия от Г. Кименов, публикувана в сп. Биология, екология и биотехнология бр. №4/1996г. Печатно. Фотокопие.

1996

4
16.

“За създаването на Съюза на научните работници в България” – статия на проф. П. Поппетров, публикувана в сп. Наука с цитирано името на проф. Ст. Консулов. Печатно. Фотокопие.


1998

3
17.

“Към летописа на университетското образование по биология у нас” – статия на проф. Р. Димков публи-кувана в сп. Биология, екология и биотехнология. Печатно. Фотокопие


1998

7
18.

“Под прахът на забравата” – белова на статия на В. Големански, публикувана в сп. Природа{1994/1995}за живота и научното дело на проф. Ст. Консулов. Машинопис. Оригинал.


1994

{1995}

13
19.

“Трудния път на изследователите” – статия на Иван Баджев относно създаването на паста за зъби Поморин. Печатно.


Б.д.

1
20.

Кратка научна биография на проф. Ст. Консулов. Машинопис. 2 документа.


Б.д.

2


ІІ. Служебна дейност


21.

Писмо от проф. Ст. Консулов до ректора на ИСУЛ, относно невъз-можността да извършва научната си работа поради преместването на кабинета му. Машинопис. 2 екз.


29.12.1953

2
22.

Писмо от проф. Ст. Консулов до министъра на Народното здраве и социалните грижи относно пречките при създаването на лаборатория по биологичния метод в ИСУЛ и с молба за едно по-широко прилагане на метода. Машинопис. 2 екз.


9.03.1954

8
23.

Писмо от проф. Ст. Консулов до директора на Републиканския научно-изследователски стоматологичен институт с молба да се разреши върху няколко болни да се експериментира неговия биологичен метод. Машинопис.


9.04.1954

2
24.

Писмо от проф. Ст. Консулов до министъра на Народното здраве и социалните грижи с което го уведомява за спънките при учредяването на медико - биологична лаборатория в ИСУЛ. Машинопис.


26.04.1954

4
25.

Писмо от проф. Ст. Консулов в качеството си на завеждащ Медико-биологичната лаборатория до министъра на Народното здраве и социалните грижи с което го уведомява за резултатите от приложението на биологичния метод в зъболечението и спънките, проявявани от някой лекари, противници на метода. Машинопис.


4.06.1954

2
26.

Доклад на д-р Ст. Киров, началник на хирургично отделение на Транспортна болница, в който описва различни случаи на рани, лекувани успешно с електролитна вода. Машинопис.


25.06.1954

3
27.

Писмо от проф. Ст. Консулов до ректора на ИСУЛ, с което дава пояснения върху лечението на рани и гастрити. Машинопис.


29.07.1954

2
28.

Писмо от проф. Ст. Консулов до министъра на Народното здраве и социалните грижи, с което го уведомява, че определени зъболекари спъват опитите с биологичния метод в Републиканския стоматологичен институт с приложени към писмото методи за лечение на стоматологични заболявания. Машинопис.


31.07.1954

3
29.

Писмо на проф. Ст. Консулов до ректора на ИСУЛ с копие до министъра на Народното здраве и социалните грижи, с обяснение за научната му дейност като завеждащ медико-биологичната лаборатория в ИСУЛ. Машинопис.


17.11.1954

7
30.

Преписка на проф. Ст. Консулов и ректора на ИСУЛ с главния лекар на 17-та поликлиника във връзка с разработването на научна тема за лечение на рани с електролитните разтвори на проф. Консулов. Машинопис.


1954

6
31.

Въпросник за лица, които са прилагали биологичния метод на проф. Ст. Консулов с отговори на болни, лекувани по метода и описание на заболявнанията им и начина на лечение. Машинопис.


1953

1954

75
32.

Удостоверение от Св. Синод с което се потвърждава разрешението, дадено на проф. Ст. Консулов да изпробва върху учениците в Духовната семинария нова паста за зъби. Машинопис.


9.07.1964

1
33.

Препис от картона на Елга Витанова, болна от тиреотоксикоза, във връзка с лечението и по биологичния метод и благоприятните резултати от него. Машинопис.


Б.д.

1
34

Списък на някой по-интересни случаи, лекувани успешно с методите на проф. Ст. Консулов. Машинопис


Б.д.

1
35.

Встъпителни думи на проф. Ст. Консулов преди отговор на изказвания във връзка с неговите методи на лечение. Машинопис. 2 док.


Б.д.

2
36.

Декларация на проф. Ст. Консулов относно намерението му да отправи молба към съветските научни институти да се произнесат върху биологичния му метод. Машинопис.


Б.д.

1
37.

Доклад на проф. Ст. Консулов по плана за работа на медико-биологичната лаборатория в ИСУЛ. Машинопис.


Б.д.

3
38.

Протокол от вътрешно събрание на Медико-биологичната лаборатория в ИСУЛ. Ръкопис. Фотокопие.


Б.д.

8
39.

“Нова профилактична зъбна паста Поморин” – статия за пускането на пазара на паста за зъби Поморин. Печатно. Фотокопие.


Б.д.

1
40.

Изложение на д-р Димитър Лабов относно работата на проф. Ст. Консулов върху новата паста за зъби Поморин, с оглед признаването на авторско право. Машинопис. 2 екз.


Б.д.

4
41.

Електролитно-колоидния разтвор І 70 колл. 400 на Консулов и алергия” – съобщение на Димитър Лабов. Чернова и оригинал. Машинопис. 2екз.


Б.д.

8
42.

“Влиянието на електролитно-колоид-ния разтвор І 70 колл. 400 върху туберколиновата алергия в опити с морски свинчета” – първо предвари-телно съобщение на Димитър Лабов. Машинопис. 2 екз.


Б.д.

12
43.

Писмо от проф. Ст. Консулов до директора на Втора вътрешна клиника във връзка с уреждане на клинични проверки на биологичния метод. Машинопис.


Б.д.

1


ІІІ. Творческа дейност


44.

Отпечатък от статия “Растежът на раковата тъкан в зависимост от режима на храненето” от проф. Ст. Консулов и Н. Ганчева. – ГСУ, ФМФ т. 38, кн. 3, 1941/1942г. Печатно.


1941

1942

14
45.

Отпечатък от статия “Метода за установяване на въздействията върху присадените тумори” от проф. Ст. Консулов – ГСУ, ФМФ, т. 39, кн. 3, 1942/1943г. Печатно. Български и немски. 2 екз.


1942

1943

8
46

Отпечатък от статия “Рибната фауна на Беломорска Тракия” от проф. Ст. Консулов – ГСУ, ФМФ, том 39, кн. 3 1942/1943г. Печатно.


1942

1943

5
47.

“Раковата диета” – публикация, под-готвена за сп. Храна и живот кн. 4-5 от декември – януари 1943г. Машинопис.


1943

1
48.

Отпечатък от статия “Преносителят на жълтата треска и на денгата, AEDES AEGYPTI (FABRICIUS)” от проф. Ст. Консулов – ГСУ, ФМФ, том ХL кн. 3. 1943/1944г. Печатно.


1943

1944

6
49.

Отпечатък от статия “Опити с инфузори върху колоидите във водите” от проф. Ст. Консулов и А. Димитров – ГСУ, ФМФ, т ХL, кн. 3 1943/1944г. Печатно.


1943

1944

3
50.

Чернови с бележки на проф. Ст. Консулов за научно изследване “Метода за борба с болестите при културния човек чрез повдигане силите на организма”. Машинопис.


1951

71
51.

“Наука и религия” – неиздаден труд на проф. Ст. Консулов. Машинопис. Оригинал.


1952

28
52.

Проект “Обобщение на досегашния опит по приложение на биологичната метода в стоматологията” от проф. Ст. Консулов. Машинопис.

21.09.1953

2
53.

Разпечатка от стенографски бележки на проф. Ст. Консулов относно научната му работа. Машинопис.


1953

1954

113
54.

“Виталните лъчи” – предварително съобщение на проф. Ст. Консулов, отпечатано в сп. Природа, г. 3 (1954) кн. 2. Печатно.


1954

3
55.

“Нови лечебно-профилактични зъбни пасти” – фотокопие на статия, публикувана в сп. Стоматология, кн6/1956г. Печатно. Фотокопие


1954

3
56.

“Използване на природните сили в организма на културния човек за лекуване и предпазване от болести” – чернова с бележки на научно изследване на проф. Ст. Консулов. Машинопис, ръкопис.


Б.д.

50
57.

Фотокопие на рецепта за паста за зъби Поморин. Ръкопис.


Б.д.

1
58.

Научно изследване “Лекуване на пиорея и грануломи” от проф. Ст. Консулов. Машинопис, ръкопис.


Б.д.

13
59.

Списък на стоматологичните трудове на проф. Ст. Консулов и на сътрудниците му – д-р Джераси и д-р Ламбрев. Машинопис.


Б.д.

3
60.

“Методика за лечение на параден-топатиите по биологичната метода на проф. Консулов”. Машинопис.


Б.д.

3
61.

Работна бележка на проф. Ст. Консулов относно носни, ушни и гърлени болести. Машинопис.


Б.д.

1
62.

“Най-голямата опастност за българ-ския народ – неговото стопяване” – отпечатък на статия от проф. Ст. Консулов. Печатно.


Б.д.

4
63.

“Опитни изследвания върху жизне-ните лъчи” – научно изследване от проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

19
64.

Работна бележка на проф. Ст. Консулов във вразка с приготвянето на електролитните разтвори. Маши-нопис.


Б.д.

1
65.

Работна бележка на проф. Ст. Консулов “Режим за лечение на хора с тумори /не оперируеми/ както и за предпазване от ново заболяване на оперирани тумори”. Машинопис.


Б.д.

1
66.

Обяснителни записки за колоидите във водата от проф. Ст. Консулов. Машинопис


Б.д.

10
67.

Лечение на ендемичната тиреотокси-коза по метода на проф. Ст. Консулов. Машинопис


Б.д.

3
68.

Кратки упътвания за диетата на абсолютно суровоядене от проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

4
69.

Извадки от труда “Що е нация” на проф. Ст. Консулов, публ. В сп. Просвета 1938/39г. Машинопис.


Б.д.

1
70.

Данни въру моето хроническо “страдание Х” от проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

3
71.

Кратки упътвания за диетата на абсолютно суровоядене от проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

2
72.

Работна бележка на проф. Ст. Консу-лов “Биологичната същност на специалните диети при разни болес-ти”. Машинопис.Б.д.

1
73.

“Възможности за повдигане на общия имунитет и за неговото използване” – научна работа на проф. Ст. Консулов.


Б.д.

18
74.

Метода на абсолютно суровоядене за повдигане на общия имунитет според проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

1
75.

“Борба с болестите при човека на културата чрез повдигане силите на организма” – научна работа на проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

12
76.

“Нашата природа и храненето на културния човек” – научна работа на проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

8
77.

Списък на научните трудове на проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

9
78.

“Използване на природните сили в организма на културния човек за лекуване и предпазване от болести” – непубликуван труд на проф. Ст. Консулов. Машинопис.


Б.д.

107
79.

Творческа биография на проф. Ст. Консулов на английски език и научни статии и трудове на проф. Ст. Консулов на немски език. Машино-пис, ръкопис, печатно. Английски, немски. 11 документа.


1921

1943

-----


ІV. Илюстровани материали


80.

Снимка от детските години на проф. Ст. Консулов със семейството му. 17/23 см. Цели фигури. Оригинал.


Б.д.

-----
81.

Снимка на проф. Ст. Консулов и съпругата му. 18/26 см. Полуфигури. Оригинал.


1918

-----
82.

Снимка на проф. Ст. Консулов. 15/22 см. Полуфигура. Фотокопие.


Б.д.

-----
83.

Снимка на проф. Ст. Консулов със сътрудниците му в Медико-биологич-ната лаборатория на ИСУЛ – Р. Анастасова, д-р Бачев и д-р А. Марков. 9/13. Полуфигури. Оригинал.


1953

-----
84.

Скица на проф. Ст. Конулов, правена в затвора. 38/44 см. Оригинал.


6.04.1946

----


V. Материали на други лица


85.

Молба от Анна Ангелова – дъщеря на проф. Ст. Консулов до председателя на Комитета за държавен и партиен контрол с която изтъква авторството на проф. Консулов върху пастата за зъби Поморин и моли то да бъде признато. Машинопис.


26.03.1964

2
86.

Възражение от Анна Консулова – дъщеря на проф. Ст. Консулов до МНП, с което изказва несъгласие с предложението за награждаване с димитровска награда на проф. Странски, за внедряване на паста Поморин, поради обстоятелството, че пастата е създадена от проф. Ст. Консулов. Машинопис.


22.05.1964

2
87.

Писмо от Министерство на народното здраве и социалните грижи до Анна Ангелова – дащеря на проф. Ст. Консулов с което и съобщават, че проф. Консулов е признат за съавтор на изобретяването на паста за зъби Поморин. Машинопис. Оригинал. Копие. 2 екз.


10.11.1964

2
88.

Молба от адвокатите пълномощници на Анна Ангелова – дъщеря на проф. Ст. Консулов до Софийския народен съд в която се изброяват документите, представени в съда като даказателства за авторското право на проф. Ст. Консулов върху пастата за зъби Поморин. Машинопис.

6.12.1965

1
89.

Списък на документите, представени от Анна Ангелова – дъщеря на проф. Ст. Консулов, ищец по делото срещу проф. Странски и колектив във връзка със създаването на паста за зъби Поморин. Машинопис.


Б.д.

1
90

Възражение на Анна Консулова – дъщеря на проф. Консулов, по решение на съда от 18.03.1966г., свързано с делото за пастата за зъби Поморин. Ръкопис


1966

4
91.

Официална покана до Анна Ангелова – дъщеря на проф. Ст. Консулов за участие в тържествено събрание на Биологическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” посветено на 110- годишнината от рождението на проф. Ст. Консулов

1996

1


РЕКАПИТУЛАЦИЯ: Всичко по опис 91 (деветдесет и една) архивни единици.


28.07.2005г. СЪСТАВИЛИ:

И. Колева:…………………

/н-к отдел УА/


Т. Георгиев:……………….

/архивист/


Свързани:

Университетски архив iconУниверситетски архив

Университетски архив iconУниверситетски архив

Университетски архив iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Университетски архив iconУниверситетски архив
Когато бях малка” стихотовориние от Цв. Романска, публикувано в сп. “Учени-чески подем” кн. 1/1930г. Печ
Университетски архив iconУниверситетски архив
Свидетелство за зрелост на Цв. Романска, издадено от Първа народна девическа гим-назия, София. Печ., ръкоп
Университетски архив iconУниверситетски архив
Акад. Илчо Иванов Димитров е роден на 06. 1931г в гр. София. Завършва гимназия в Дупница (1949г.) и история в су “Климент Охридски”...
Университетски архив iconКонкурс „университетски научноизследователски комплекси 2009
Университетски хуманитарен комплекс Алма Матер (Център за върхови постижения Институт Диалог Европа)
Университетски архив iconУниверситетски архив
Трън на 22. 02. 1908г. Завършва първоначалното си образование в Цариброд, а средното си образование във Втора девическа гимназия...
Университетски архив iconУниверситетски архив
Философско-историческия факултет на су “Кл. Охридски” от 1960г. Специализира в Румъния, (1974г.), Франция (1974 и 1976г.), Испания...
Университетски архив iconУниверситетски архив академик панталей йорданов зарев (1911-1997) фонд 26
Лом. Запознава се с дейци на комунистическата партия и Комсомола и става активен партиен функционер. През 1932 г става член на бкп....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом