Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически
ИмеАз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер17.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.archaeologicalmuseumplovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/New titles 2012-06.doc
Аз писах : Exhibition July 5th- September 30th 2011.- Sofia, 2011.- 40 p.


Археологически открития и разкопки през 2004 г.- София: БАН, 2005.- 333 с.


Археология: Кн. 1-4.- София, 2006.- 279 с.


Георгиев, Петър. Мадарският конник.- София, 2011.- 110 с.


Димитров, Здравко. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (I-III в. сл. Хр.).- София: БАН, 2007.-708 с.


Древните цивилизации в българските земи. / Васил Николов и др.- София: НАИМ, 2007.-144 с.


Интердисциплинарни изследвания: Т. 19.- София: БАН, 2006.- 130 с.


Нумизматика, сфрагистика и епиграфика : Т. 1 .- София, 2004.- 245 с.


Нумизматика, сфрагистика и епиграфика : Т. 2 .- София, 2005.- 265 с.


Овчаров, Д., Живко Аладжов, Николай Овчаров. Големият царски дворец във Велики Преслав : Т. 1. Преславската патриаршия през X век .- София, 1991.- 177 с.


Паметници на църковното изкуство XIV-XIX век от Националния археологически музей : [Каталог от изложба].- София, 2008 .- 38 с.


Сотиров, Иван. Чипровска златарска школа: Средата на XVI- Нач. на XVIII век.- София: Агато, 2001.- 324 с.


Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г.: Сборник статии.- Велико Търново, 2006.- 548 с.


Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2005 г.: Сборник статии.- Велико Търново, 2008.- 592 с.


[Сто] 100 години Национален археологически музей : Изложба, София 4.03.-4.04.1993.- София: НАМ, 1993.- 43 с.


РАД Музеja Воjводине = Work of Museum of Vojvodina : Т. 53.- Нови Сад, 2011.- 342 с.


Christian orthodox works 14th-19th century in the National museum of archeology : [Каталог от изложба].- Sofia, 2008.- 38 p.


Eurasia Antiqua : Zeitschrift fuer Archaeologie Eurasiens : Vol. 17, 2011.- Mainz am Rhein, 2012 .- 250 p.


Popovic, Marko. Maglicki Zamak= Maglic Castle.- Beograd, 2012.- 253 р.


Ruprechtsberger, Erwin M. Ein Hochmittelalterliches schwert aus dem Donauschotter bei Steyreg.- Linz, 2012.- 52 p. - (Linzer Archaeologische Forschungen ; 46).


Ruprechtsberger, Erwin M. Die Kyrenaika als Roemische provinz mit blick auf urgeschichte und fruehislamische zeit.- Linz, 2012.- 330 p. - (Linzer Archaeologische Forschungen ; 42).

Свързани:

Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически icon5th Sunday After Pentecost/ П'ята Неділя по зсд нед/Sun July 1
Пон/Mon July 2nd 8: 00 am/рано God's blessings upon Carla Volda req by Mihai & Mariana Volda
Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически iconИздадена от министъра на културата, обн., Дв, бр. 18 от 03. 2011 г., в сила от 03. 2011 г
Наредба № н-00-0001 от 14. 02. 2011 г за извършване на теренни археологически проучвания
Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически iconИздадена от министъра на културата, обн., Дв, бр. 18 от 03. 2011 г., в сила от 03. 2011 г
Наредба № н-00-0001 от 14. 02. 2011 г за извършване на теренни археологически проучвания
Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически iconИздадена от министъра на културата, обн., Дв, бр. 18 от 03. 2011 г., в сила от 03. 2011 г., изм и доп., бр. 30 от 17. 04. 2012 г., в сила от 17. 04. 2012 г
Наредба № н-00-0001 от 14. 02. 2011 г за извършване на теренни археологически проучвания
Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически iconAchievement during first quarter (july to september 2008)

Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически iconThursday Saturday, July 14 – 16, 2011 at 8 pm

Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически icon2011 The Pole tewoulmed with countryma subull craptantial Matkowski to quwoulsify for their 5th sebasicallyon-ending chwoulmplifierionship in the pbasicallyt

Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически icon1arc trip Report – Rafting Weekend, Douglas Park Saturday 5th – Sunday 6th of March 2011

Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически iconг за изменение и допълнение на Наредба № н – 00 – 0001 от 14 февруари 2011 г за извършване на теренни археологически проучвания
Наредба № н – 00 – 0001 от 14 февруари 2011 г за извършване на теренни археологически проучвания
Аз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически iconЗа изменение и допълнение на Наредба № н – 00 – 0001 от 14 февруари 2011 г за извършване на теренни археологически проучвания
Наредба № н – 00 – 0001 от 14 февруари 2011 г за извършване на теренни археологически проучвания
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом