Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на
ИмеМодул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер141.76 Kb.
ТипУрок
източникhttp://teacher.bg/documents/000001974/BGBG/Project 3 - Student Lesson - Module 2.docx
Проект 3: Дейности


модул

2


Урок за

ученика
Проучване на професии

Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на професии. Първото от тях ще бъде общ преглед, а второто ще бъда задълбочено изследване. За избрана от вас професия вие ще съчетаете подходящо специалности за обучение с образователни институции, които предлагат необходимата професионална образователна квалификация. Накрая ще въведете своите данни за работа в база данни, създадена с приложението Microsoft Office1 Access 2007 и ще използвате нейните възможности за търсене.

Професионални групи или категории

За да се улесни проучването ви за професия, което е една огромна задача, е важно да се приеме, че всички професии спадат към общи групи или категории. Групата може да се определи като множество от професии, свързани например с определена промишленост или отрасъл. Винаги когато човек търси работа, той/ тя трябва да стеснят търсенето като изберат област, група или подкатегория с подобни умения, образование и задължения. На Интернет страниците обикновено се намират по двадесетина професионални групи или категории.

Упражнение 2.1 Избиране на петнадесет професионални групи или категории

Разучете изброените по-долу Интернет страници и изберете това, което смятате, че е най-добрата комбинация от 15 професионални групи или категории. Ще установите, че вероятно ще е необходимо да се редактират наименованията на повечето групи или категория. Ще изпълните тази задачи като работите в екип.

Професионални групи

http://www.learnmoreindiana.org/@adults/careers/dwd matrix.cgi

Ако е необходимо, натиснете с мишката върху „Non-Indiana User”. Тази Интернет страница предоставя 14 професионални групи от свързани професии и ви позволява да сортирате професиите по заплата и търсене в рамките на професионалната група. Всяко търсене връща списък от професии и предложени програми за проучване.

Работни места, организирани по полета с професии

http://www.careers.org/topic/01_jobs_70.html
Списък от източници на работни места в мрежата, организирани по полета с професии.

Указания за професия

http://www.soicc.state.nc.us/soicc/info/briefs.htm
Предоставя 18 типа индексирани категории от професии.

Списъци с професии: Ръководство на Райли

http://www.rileyguide.com/jobs.html
Разгледайте Интернет страницата, за да видите различни категории работа, които започват с “Инженерство, науки и производство.”

O*NET Интернет страница: Търсене на работа

http://online.onetcenter.org/find/
Използвайте падащото меню за достъп до професионалните групи.

В таблицата по-долу, запишете избора на вашата група на професионални групи или категории.Списък на 15 групи или категории

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Покажете своя списък от професионални групи или категории на останалата част от класа. Целият клас трябва да постигне споразумение за петнадесетте професионални групи или категории, които ще използвате в базата от данни с набор от професии.

Упражнение 2.2: Свързване на професия с професионална група или категория

Определете за всяка от вашите специфични препоръчителни професии (от упражнение 1.3) коя е съответната й професионална група или категория измежду по-горе избраните 15 професионални групи.

Шест избрани професии
(от списъка получен в упражнение 1.3)

Съответна професионална група или категория

1.

Учител

Услуги в образованието

2.3.4.5.6.Упражнение 2.3: Проучване на професии – обща характеристика

Съберете кратка информация за шестте професии, които ви бяха препоръчани и се базираха на резултатите от оценяването на професии в Интернет (Упражнение 1.3). Вие ще научите подробности за вашите шест препоръчителни професии, включително описание на работата, необходимо образование и размер на средната годишна (или месечна) заплата. По-долу е представен пример:

Упражнение 2.3: Проучване на професии

Наименование на професията: Банков служител по заеми

Кратко описание на работата: Оценява кредита на конкретна личност (или бизнес), кандидатстващи за заем; разрешава кредити или съветва кандидатите за заем.

Необходимо образование: Минимум две години, колеж; обикновено се изисква Бакалавърска степен

Размер на заплатата: от 600 лв. до 700 лв. (може и в различни валути)
  1. Наименование на професията:

Кратко описание на работата:

Необходимо образование:

Размер на заплатата:
  1. Наименование на професията:

Кратко описание на работата:

Необходимо образование:

Размер на заплатата:
  1. Наименование на професията:

Кратко описание на работата:

Необходимо образование:

Размер на заплатата:
  1. Наименование на професията:

Кратко описание на работата:

Необходимо образование:

Размер на заплатата:
  1. Наименование на професията:

Кратко описание на работата:

Необходимо образование:

Размер на заплатата:
  1. Наименование на професията:

Кратко описание на работата:

Необходимо образование:

Размер на заплатата:
По-долу са изброени няколко Интернет страница, които биха ви помогнали да получите кратка информация за всяка една от шестте професии, които сте описали в личната ви таблица. Вашият учител може да ви предложи и други Интернет страници. За да направите това упражнение, използвайте повече от една от следните Интернет страници:

US Министерство на труда: Наръчник за переспективна професия

http://www.bls.gov/oco/

Предоставя информация за стотици професии. Проследява ръководство, направления за търсене на информация за професии по професии.

Преглед на Принстън: Намиране на професии и стажове

http://www.princetonreview.com/cte/search/careerSearch.asp
Потърсете описания на различни професии и налични стажове.

Индекс на профили на професии

http://www.learnmoreindiana.org/@students hs/career_profiles/

Предоставя описания за 480 различни професии. Изберете ”Non-Indiana user”.

Накратко за професии

http://www.soicc.state.nc.us/soicc/info/briefs.htm
Предоставя кратка информация за стотици видове професи. Професиите са групирани в професионални групи.

Всякакви професии

http://www.ilc.org/cfmx/CM/Careers/cm_career_list.cfm
Предоставя стотици възможности за професии, подредени в азбучен ред, от Независимия Център за обучение в Охайо, Канада.

O*NET Интернет

http://online.onetcenter.org/find/
Tърсене на информация за стотици работни места.

Monster.com: Профили на работни места

http://jobprofiles.monster.com/
Съдържа интересни и колоритни описания за 120 различни видове професии.

Проучване на професии: Намиране на работа

http://www.careerexplorer.net/careers.asp
Натиснете с мишката върху названието на някоя определена работа, за да получите кратка информация за професия.

Задълбочено проучване на професии

Упражнение 2.4: Проучване на професия

Вие ще проучите обстойно по ваш избор само една от шестте професии от вашия списък. Ще попълните следните “полета” с информация за вашия избор на професия като използвате Microsoft Word:

Код РИАСПТ:
Професионална група или категория:
Наименование на професията:
Кратко описание на професията:
Необходими умения:
Образователно-квалификационни изисквания:
Средна заплата1:
Бъдещи перспективи:
Наименования на подобни професии:
Използвайте Интернет страниците от Упражнение 2.1, които ще ви помогнат в търсенето на информация за вашия избор на професия. Предложените по-долу Интернет страници, биха могли също да ви бъдат от полза при вашето проучване:

Справочник за професии и кариери

http://www.careers.org/

Ежедневник за професии от Дневника на Уол Стрийт

http://www.careerjournal.com/

Описания на разнообразие от професии

Пътешествия в света на професиите

http://www.careervoyages.gov/
Информация за професии, написана за ученици.

Европейски ресурси за професии и работа

http://www.quintcareers.com/Europe_jobs.html

Предоставя връзки към информация за работа навсякъде в Европа и други по-важни географски направления в света.

Информационна мрежа за професии

http://www.acinet.org/acinet/
Информация за перспективите на общия пазар на труда, заплати, образователни квалификации.

Подготовка и обучение за професия

Навсякъде по света, работодателите търсят същите неща от кандидатите: уменията, образованието и способността да извършват работата. Друга ваша грижа за в бъдеще, е как да се подготвите адекватно, по отношение на образованието, за специфичен професионален интерес. Например, един млад археолог може да иска да научи повече за курсове, основни области на обучение, степен на образование, видове програми, водещи до научна степен и изисквания за квалификации, които биха били необходими, за да се подготви за професионална кариера в тази област. Аналогично, нечий интерес за професията преподавател по физическо възпитание, поражда въпроса: какво трябва да знам сега, за да стана по-добре информиран и образован човек стремейки се към удовлетворяваща кариера на треньорското поприще?

Упражнение 2.5: Проучване на образователни квалификации в подкрепа на конкретен професионален интерес

Използвайте предложените по-долу Интернет страници, за да свържете подбраните до тук от вас професии с подходящи специалности в образователни институции, предлагащи образователните квалификации, необходими за следването на вашия конкретен професионален интерес.

Център за напредък в професията след завършване на средно образование в Индиана: Търсене на национални училища по специалности

http://www.learnmoreindiana.org/education/college_profiles/MajorsSearch.cgi

Ако е необходимо натиснете с мишката върху “Non-Indiana User” (“Потребител извън Индиана”) и след това използвайте списъка с конкретни специалности, подсигурен за търсенето на програми, завършващи с научна степен, които се предлагат от различни училища.

Преглед на Принстън: Търсене на професии и стажове

http://www.princetonreview.com/cte/search/careerSearch.asp
Използвайте менюто, представено в азбучен ред, за да изберете професия или стаж и прочетете какво представлява определена професия. След това щракнете върху “Специалности”, за да видите списък със специалности в колеж, които са необходими за избраното от вас по-горе.

Проучване за професии: Намиране на работа

http://careerexplorer.net/
Използвайте падащото меню под картата, за да изберете категория професии и след това натиснете с мишката върху бутона “GO”. Ще се появи списък с образователни институции, които предлагат квалификация за избраната професия.

Worktrain.com

http://www.worktrain.gov.uk/
Британска Интернет страница за национални работни места и обучение, с полезна информация за квалификации, необходими за различните професии. Натиснете с мишката върху "Skills & careers", после върху "Education, training, & Learning."

JobFutures.ca

http://jobfutures.ca/fos/browse-programs-education_level.shtml
В тази канадска Интернет страница прегледайте програми за обучение (или групи) по нива на образование: търговско/ професионално, колеж, бакалавърска или магистърска университетска степен.

Професионален интерес:

Препоръчителни специалности

Препоръчителни образователни институцииБаза данни за професии - кратко въведение

През целия този проект посещавате Интернет страници, които по същество са бази данни с професии и които съдържат детайлна информация за множество професии. По същество, базата данни представлява набор от данни, подредени по определени правила с цел лесно и бързо манипулиране с тях (допълване, редактиране, извличане, сортиране и др.). Едно полезно приложение за бази данни е приложението Microsoft Access 2007. По-долу е показан примерен прозорец (създаден с възможностите на Microsoft Access 2007), който вашите ученици ще ползват в Упражнение 2.6. за въвеждане на своите данни.

Упражнение 2.6: Въвеждане на информация в база данни за професии

Ценните резултати от задълбочените ваши проучвания за професии ще бъдат събрани, категоризирани и сортирани с програма за база данни за това упражнение.frmjobtitle 1

Като начало, целият клас ще се осигури свой общ проект за съдържанието на предложената за работата на това упражнение база данни (файл с името Project 3 - Careers.accdb) в Microsoft Access 2007. Тя е предварително конструирана и се предоставя от учителя преди започването на работата по настоящето упражнение. Базата данни се състои от четири таблици и един формуляр. Три от таблиците съдържат така наречената базова информация. Допустимо е в тях да се правят корекции: да се добавят нови данни; да се редактират и сортират данните в тях. Задължително е тези корекции да се направят преди попълването на четвъртата таблица от базата данни. Четвъртата таблица е за попълване на данни за професиите. В тази база от данни ще бъде внесена конкретната информация за избор на професия, събрана от всеки ученик. Всеки ученик ще въведе информацията от своето лично проучване от Упражнение 2.4. Това попълване ще се извърши с помощта на специално направен за целта формуляр. Неговия прозорец е показан тук долу.

Ползвайте: Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007: Редактиране на базата данни с име Project 3 – Careers (файл с ръководството Access-EditData.doxc), което предоставя кратко описание на базата от данни и водещи инструкции за направа на промени и въвеждане на данни в таблица на базата от данни Project 3 – Careers.accdb.

За техниката на внасяне на конкретната информация за избор на професия ползвайте: Ръководство Стъпка-по-стъпка за Microsoft Access 2007: Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр и създаване на отчет със сортирани данни (файл Access-Sorting.docx), предоставя водещи инструкции за въвеждане на данни за професиите в базата от данни с име Project 3 – Careers и за създаване на отчет със сортирани данни.

Упражнение 2.7: Извличане на сортирана информация от база данни

След като всички ваши съученици са приключили с въвеждането на своите проучвания в базите данни с професии за класа, ще се научите как да сортирате и извличате информация от данните. Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Access 2007: Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр и създаване на отчет със сортирани данни (файл Access-Sorting.docx), предоставя водещи инструкции за въвеждане на данни в базата от данни с име Project 3 – Careers и за създаване на отчет със сортирани данни.

1 За краткост, вместо Microsoft Office Access 2007 ще казваме Microsoft Access 2007.

1 Минимална средна и максимална средна заплата.

Модул 2: Урок за ученика Стр. от

Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиран


Свързани:

Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconС модул 1
Това е първият модул, с който стартира изпълнението на заданието по проекта. За реализация на проекта, преди да започнете работа...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconЗдравни норми при работа с компютър
Рисковете, които се крият за здравето са свързани именно с това повторение. Това са рискове, на които са изложени свирещите на музикални...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconСлед взаимодейст в ие със sh групи генерират no
Клиничните проучвания показват, че тяхната честота е 3 пъти по-висока в първите часове след събуждане, а всеки четвърти микарден...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconУрок за ученика
Ще преценявате своите професионални стилове и интереси, първо чрез различни теории, след това чрез самооценки в Интернет, а накрая...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconОтчет за реализация на дейностите на националния ученически конкурс
Потърсихме помощта на психолози, педиятри, хора на изкуството и културата, колеги педагози. Желанието ни е насочено към това, дейностите...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconНапоследък все по-полулярно (в лошият смисъл на думата) става явлението чемтрейлс (chemtrails), което буквално се превежда като химически следи. Повечето хора
Повечето хора не обръщат внимание и биха казали, че това са следите, които оставя изразходваното гориво от самолетните едвигатели....
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconДипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconПлан за развитие на община трън 2006 2013
Той съчетава в себе си интересите и координира усилията на всички страни – граждани, местни власти, политически сили, институции,...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconОсновен ценоразпис
Агенция «Форум» извършва професионални преводи от и на 36 езика, които са разделени в 5 групи, в зависимост от степента на тяхното...
Модул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на iconМодул за обучение: Развиване на умения за търсене на работа на хора с увреждания
Тази публикация е изготвена с финансовото съдействие на програма Грюндвиг/Сократ на ес
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом