Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер60.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.teacher.bg/documents/000001971/BGBG/Excel-PricingWorksheet.docx

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007:

Таблица за ценообразуванеРъководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet.docx) предоставя инструкции за изпълнение на Упражнение 2.5
(
Разработване на таблица за Остойностяване и Ценообразуване за единица артикул). За да изработите ценообразуването за продуктa на вашия екип, ще използувате таблица-шаблон в приложението Excel.

По-долу е дадена илюстрация чрез таблица на Excel с включени получени стойности (в папката на учениците няма да има пресметнати стойности): 1. Отворете таблицата-шаблон в Excel на работния лист с име “Таблица за ценообразуването” в материалите за ученика (файл Project 2 - PricingWorksheet.xlsx от ръководството Стъпка-по-Стъпка за проекта).

 2. Съхранeте файла с името “ЕкипИмеТаблица за ценообразуване”1.

 3. Активирайте клетка B4.

 4. От меню Home, от групата инструменти Number, натиснете върху бутона за активиране на диалоговия прозорец Format Cells. Активен е картон Number. 1. От списъка под Category изберете Currency.

 2. В полето Decimal places запишете или изберете 2.

 3. От списъка под Symbol изберете символа за валута лв.

 4. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Format Cells.

 5. Активирайте клетка B4.

 6. От меню Home, от групата инструменти Clipboard, натиснете два пъти бързо върху бутона Format Painter .

 7. Маркирайте клетки B5, B6, B7 и B8 (форматиращите параметри на клетка B4 ще бъдат копирани върху тези клетки). Натиснете един път върху бутона Format Painter , за да откажете копиране на форматиращите параметри.

 8. Активирайте клетка B4, въведете в нея получената от вашия екип стойност за Разходи за маркетинговото проучване.

 9. Активирайте клетка B5, въведете получената от вашия екип стойност за Основни разходи за продукта.

 10. Активирайте клетка B6, въведете получената от вашия екип стойност за Разходи за пакетирането на продукта.

 11. Активирайте клетка B7, въведете получената от вашия екип стойност за Разходи за пласмент.

 12. Активирайте клетка B8, въведете получената от вашия екип стойност за Разходи за реклама.

 13. Активирайте клетка B10 (в дясно от A. Общи производствени разходи), следвайте стъпки от 4 до 8 (описани по-горе), за да форматирате клетката със символ за валута лв.

 14. Запишете формула в клетка B10, за да сумирате съдържанието на клетките от B4 до B8. За целта:

  1. Напишете = (знак за равенство)

  2. Напишете SUM

  3. Напишете ( (лява скоба)

  4. Напишете B4

  5. Напишете : (разделител)

  6. Напишете B8

  7. Напишете ) (дясна скоба)

  8. Трябва да имате записано =SUM(B4:B8)

  9. Натиснете Enter.

 15. Активирайте клетка B11 (в дясно от Б. Процент печалба за производителя).

 16. От меню Home, от групата инструменти Number, натиснете върху бутона за активиране на диалоговия прозорец Format Cells. Активен е картон Number.

 17. От списъка под Category изберете Percentage.

 18. В полето Decimal places запишете или изберете 2.

 19. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Format Cells.

 20. Активирайте клетка B11, запишете процента, който вашият екип е определил за Процент печалба за производителя.

 21. Активирайте клетка B12 (в дясно от B. Печалба на производителя), следвайте стъпките от 4 до 8 (описани по-горе), за да форматирате клетката със символ за валута лв.

 22. Запишете формула в клетка B12 за пресмятане на Печалба за производителя на продукта чрез умножение на съдържанието на клетките B10 и B11:

  1. Напишете = (знак за равенство)

  2. Активирайте клетка B10

  3. Напишете * (звездичка)

  4. Активирайте клетка B11

  5. Трябва да имате записано = B10*B11

  6. Натиснете Enter.

 23. Активирайте клетка B13 (в дясно от Г. Общи разходи за търговците на едро) и следвайте стъпките от 4 до 8 за въвеждане на валута.

 24. Запишете формула в клетка B13 за сумиране на съдържанието на клетките B10 и B12.

  1. Напишете = (знак за равенство)

  2. Маркирайте клетка B10

  3. Напишете + (знак +)

  4. Маркирайте клетка B12

  5. Трябва да имате записано = B10 + B12

  6. Натиснете Enter.

 25. Активирайте клетка B14 (в дясно от Д. Процент печалба за търговците на едро).

 26. От меню Home, от групата инструменти Number, натиснете върху бутона за активиране на диалоговия прозорец Format Cells. Активен е картон Number.

 27. От списъка под Category изберете Percentage.

 28. В полето Decimal places запишете или изберете 2.

 29. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Format Cells.

 30. Активирайте клетка B14, запишете процента, който вашият екип е определил за Процент печалба за търговците на едро.

 31. Активирайте клетка B15 (в дясно от Е. Печалба на търговците на едро) и следвайте стъпки от 4 до 8, за да форматирате клетката със символ за валута лв.

 32. Запишете формула в клетка B15 за пресмятане на печалбата за търговците, като умножите съдържанието на клетките B13 и B14:

  1. Напишете = (знак за равенство)

  2. Активирайте клетка B13

  3. Напишете * (звездичка)

  4. Активирайте клетка B14

  5. Трябва да имате записано = B13*B14

  6. Натиснете Enter.

 33. Активирайте клетка B16 (в дясно от Ж. Цена за крайния потребител) и следвайте стъпки от 4 до 8, за да форматирате клетка B16 със символ за валута лв.

 34. Запишете формула в клетка B16 за сумиране на съдържанието на клетките B13 и B15.

  1. Напишете = (знак за равенство)

  2. Активирайте клетка B13

  3. Напишете + (знак +).

  4. Активирайте клетка B15

  5. Трябва да имате записано = B13 + B15

  6. Натиснете Enter.
1 Вместо ЕкипИме напишете конкретното име на вашия екип.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: Таблица за ценообразуване Стр. от

Проект 2: Създаване на маркетингов план


Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
В това упражнение вие ще трябва да влезете в Интернет магазин за хранителни стоки и да изберете три различни марки на един и същ...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
Ще използвате оформлението, което е проектирал вашият екип за бюлетина в Microsoft Word 2007, за да изготвите вашия бюлетин. Сега...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
В microsoft Word 2007 можете да използвате функцията Review за проследяване на направени поправки, за да редактирате предложените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом