Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество
ИмеПротокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер26.54 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.bgcryst.com/files/07.doc
ПРОТОКОЛ


от

Общото събрание на


Българско Кристалографско Дружество


проведено на 22.10.2010г.


в рамките на програмата на II-рия Национален Кристалографски Симпозиум


Общото събрание на Българското Кристалографско Дружество се проведе на 22.10.2010г., в Националния музей „Земята и хората” гр. София.


Присъстваха 38 регистрирани членове на БКД както и поканените лектори на II-рия Национален Кристалографски Симпозиум - Проф. Б. Кребс, Проф. М. Аройо, Проф. Б. Михаилова и д-р С. Фердов.


Председателят на Управителния съвет на БКД предложи следния дневен ред:


  1. Годишен отчет за дейността на БКД - Първа година на функциониране.

  2. Анализ на финансовото състояние на БКД и начин за плащане на годишния членски внос от членовете на БКД.

  3. Обсъждане на провеждането 3-ти Национален Симпозиум по Кристалография.

  4. Обсъждане на процедурите по членството на БКД в Европейската Кристалографска Асоциация и Международния Кристалографски Съюз.

  5. Обсъждане писмо от Dr. Petra Bombicz (ECA Secretary) относно заявление за членство в ECA от „the Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Division of Crystallography” и молба за мнение на БКД отнисно подкрепа за македонските колеги..


Предложения дневен ред бе приет единодушно.


След обсъждане по точките от дневния ред бяха приети следните решения:


РЕШЕНИЯ:


  1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на УС на БКД представи подробен годишен отчет за дейността на БКД през първата година на съществуване (вж. Приложението).

Изразено беше одобрение от присъстващите. Проф. М. Аройо предложи да се изпрати информация за БКД и нейните активности за включване в информационния бюлетин на Международния Кристалографски Съюз (IUCr) – Newsletter, което единодушно беше подкрепено.


  1. По втора точка от дневния ред:

Доц. В. Костов (член на УС на БКД) запозна присъстващите с осъществените стъпки по регистрацията на БКД и откриването на собствена банкова сметка. Той уточни някои финансови въпроси свързани с банковите преводи и плащането на членския внос.


III. По трета точка от дневния ред:


Доц. Р. Петрова (зам. председател на УС) предложи 3-я Национален симпозиум по кристалогафия да се проведе още следващата 2011 г.. Това предложение беше прието единодушно. За организатори бяха определени доц. Д. Ковачева и доц. Т. Керестеджан ( и двамата членове на УС на БКД).


IV. По точка четвърта от дневния ред:


Доц. О. Петров предложи БКД да кандидатсва за член на Международния Кристалографски Съюз като самостоятелно тяло (категория 1) като на Конгреса през 2011 г. в Мадрид се внесе официално писмо пред Генералната Асамблея на IUCr. Това предложение беше прието единодушно и доц. Р. Петрова беше официално натоварена да отговаря по съответните процедурни въпроси.


V. По пета точка от дневния ред:


Доц. Д. Ковачева запозна присъстващите с официално писмо от Европейска Кристалографка Асоциация до БКД за обсъждане и гласуване относно заявление за членство на „the Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Division of Crystallography”. Присъстващите единодушно взеха решение за подкрепа на македонските колеги-кристалографи.


С това дневния ред беше изчерпан и събранието закрито.


Председателстващ: Секретар - протоколчик:


Огнян Петров Владислав Костов-Китин


22.10.2010 г.


Председател на Българско Кристалографско Дружество:


.........................................................

- -

Свързани:

Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconПротокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество
Днес, 27. 02. 2010г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconПротокол от трето общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Днес, 10. 2011г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
От съвместно заседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
Анализ на подготовката и състоянието на пълните текстове на работи, представени на ІІІ нкс
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
И организационния комитет по провеждането на Международна Школа по Кристалография в България през 2013 г.,проведено на 21. 06. 2012...
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
Владислав Костов, Росица Николова, Борис Шивачев, Мая Маркова-Величкова, Петър Цветков, Милен Кадийски
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане следния дневен ред
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconДоклад на ус на Българско Ядрено Дружество
Общото събрание на дружеството е свикано на основание чл. 11(2) от Устава на дружеството, като съобщението е публикувано в дв брой...
Протокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред, който беше единодушно приет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом