Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
ИмеКонспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер15.42 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93394/715008/version/1/file/08-DU.DOC

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛ. ОХРОДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОНСПЕКТ

за конкурсен изпит за асистенти или докторанти

по професионално направление 4.5 Математика (Диференциални уравнения) 1. Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри.

 2. Устойчивост по първо приближение.

 3. Устойчивост на периодични траектории.

 4. Хамилтонови потоци и техните свойства (скобка на Поасон, теорема на Ньотер).

 5. Интегруемост. Теорема на Лиувил-Арнолд.

 6. Разпределения  дефиниция, диференциране и умножение с функция, носител и ред на сингулярност, локална структура.

 7. Трансформация на Фурие в класовете на Шварц.

 8. Пространства на Соболев Основни свойства. Теореми за влагане.

 9. Вълново уравнение с три пространствени променливи. Проверка на формулата на Киркоф. Теорема за единственост. Метод на Дюамел. Принцип на Хюйгенс.

 10. Задача на Коши за уравнението на топлопроводимостта с една пространствена променлива. Извод и проверка на формулата на Поасон. Принцип на Дюамел.


ЛИТЕРАТУРА:


 1. В. И. Арнольд, Обикновенные дифференциальные уравнения, “Наука”, 1983.

 2. В. И. Арнольд, Математически методи в класическата механика, “Наука и изкуство”, София, 1978.

 3. Т. Г. Генчев, лекции по обикновени диференциални уравнения.

 4. Ф. Хатрман, Обикновенные дифференциальные уравнения.

 5. Ю. Мозер, УМН, 1981, № 5.

 6. Л. Хьормандер, Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными, т. 1, Москва, Мир, 1966.

 7. Т. Г. Генчев, Частни диференциални уравнения, София, 1988.

 8. Т. Г. Генчев, Разпределения и трансформация на Фурие, София, Издателство на СУ, 1983.

 9. А. Фридман, Уравнения с частными производными параболического типа.Ръководител катедра ДУ: ....................................

/доц. д-р А. ЖИВКОВ/

Свързани:

Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconКонспект за кандидатдокторантски конкурсен изпит по професионално направление 5 Математика (Математическа логика)
Теория на множествата  аксиоматична система на Цермело-Фрепкел. Частични и линейни наредби. Сравняване на множествата по мощност....
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconКонспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление
Уравнения. Системи уравнения. Неравенства с едно неизвестно. Методика на изучаването им
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconМатематически анализ- втора част
...
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconФакултет физика и инженерни технологии професионално направление
Успешно класиране, организирано от Университета (успешно издържан кандидатстудентски изпит по Математика/Физика или оценка от държавен...
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Множества същности. Атрибути. Връзки. Диаграми същност  връзки. Екземпляри на диаграма същност  връзки. Видове бинарни връзки....
Конспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения) iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом