До общински съвет град добрич
ИмеДо общински съвет град добрич
Дата на преобразуване12.02.2013
Размер21.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/9DZ_25_09_praznik.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич


Относно: Обявяване на 25-ти септември 2010 г. за празничен и неприсъствен ден за работещите на територията на Община град Добрич


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Предлагам да обявите еднократно 25 септември 2010 г. /събота/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община град Добрич поради следното:

След подписване на Ньойския мирен договор Южна Добруджа (и град Добрич) е в границите на Румъния. Борбата срещу румънската окупация продължава до 1940 г., когато е подписана Крайовската спогодба и Южна Добруджа е върната на България.

Спогодбата е договор, подписан в гр. Крайова, на 7 септември 1940 година, между България и Румъния, като е наложен от Нацистка Германия, макар за осъществяването му да са съдействали всички велики сили участващи във Втората световна война, с цел привличане на България в техните редици. Условията на спогодбата налагат Румъния да върне на България Южна Добруджа, както и да се осъществи обмен на населението от Северна и Южна Добруджа. На 19 август 1940 г. протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Румънската страна се стреми да направи възможно най-малки отстъпки, но в крайна сметка на нея ѝ се налага да върне южната част на Добруджа на Царство България. Така 88 000 румънци, заселени от румънските власти след края на Втората Балканска война през 1913 г., когато територията на Добруджа е окупирана от Румъния, напускат и се преместват в Северна Добруджа, докато 65 000 българи от северната част се завръщат в родината си.

На 25 септември 1940 г. българската армия влиза в Добрич. На тази дата се чества Денят на град Добрич. Като празник на града 25 септември се чества от 1990 година, когато официално бе отбелязана 50-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа и с Указ № 87 от 19.09.1990 г. на президента на Република България бе възстановено старото име на града - Добрич.

С писмо - наш вх. № 06-00-132/14.07.2010 г. Областният управител на област с административен център град Добрич изрази положително становище за обявяване на 25 септември 2010 г. /събота/ за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич

На основание гореизложеното и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, поради значимостта на датата 25 септември за жителите на град Добрич и с оглед осигуряване на възможност за тържествено отбелязване на празника на територията на Община град Добрич, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме решение, с което да обяви еднократно 25 септември 2010 г. /събота/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община град Добрич.


Детелина Николова

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


Изготвил:

Росица Маркова – гл. юрисконсулт

Свързани:

До общински съвет град добрич iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До общински съвет град добрич iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
До общински съвет град добрич iconЗаседание общински съвет
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от змсма, приема Програма за оптимизация на училищната мрежа...
До общински съвет град добрич iconДобрички общински съвет, град добрич ул."Независимост" №20 справка за приетите решения от проведено заседание на Добрички Общински съвет, град Добрич протокол №6/ 11. 01. 2012г. От общо 21 общински съветника на заседанието присъстват 21
Относно: Писмо от Кмета на Община Добричка с рег. № Од-01-073/14. 12. 11 г относно писмо на снц „Управление на отпадъците – регион...
До общински съвет град добрич iconДо общински съвет град добрич докладназаписк а
Относно: Даване съгласие на “дкц- II- добрич” еоод град Добрич за теглене на банков кредит – тип Овърдрафт
До общински съвет град добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До общински съвет град добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
До общински съвет град добрич iconОбщински съвет град добрич
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява...
До общински съвет град добрич iconЗаседание общински съвет
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка...
До общински съвет град добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: “Млекарница”, находящ се в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом