Регламентира от различни укази През 1961 г
ИмеРегламентира от различни укази През 1961 г
страница1/15
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер460.01 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z Pravo na intelekt sobstvenost.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
4. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ИЗТОЧНИЦИ

І. ОБЩ ПРЕГЛЕД


 1. Отделни ПН ~ с издателсия договор в ТЗ 1897

 2. По силата на Ньойския договор през 1921 България се присъединява към Парижката и Бернската конвенция

а) създава се ЗАП

б) създава се З за патентите за изобретения, възприет от унгарския

П на патент в/у изобретение = 15 г + заявителска + годишна такса

ІІ. ПАТЕНТНО ПРАВО СЛЕД 1944

 1. От 1950 до 1961 патентното право се регламентира от различни укази

 2. През 1961 г З за откритията, изобретенията и рационализациите

 3. През 1968 нов З за изобретенията и рационализациите

 • откритие - установяване на фундаментални истини от обективния свят

 • изобретение - техническо откритие, което не съществува в обективния свят

 • рационализация - техническа новост в определена област

АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - признава авторството & изкл П на държавата да ползва патента. Няма стимул за изобретателите

 1. През 1993 г. З за патентите

 • изобретение - обект на закрила

 • полезен модел - обект на закрила

“ПАТЕНТ” - ликвидира авторскоите свидетелства. Частен монопол, който стимулира конкуренцията.

ІІІ. АВТОРСКО ПРАВО СЛЕД 1944


 1. От 1951 до 1993 ЗАП

 2. През 1972 се премахва безплатното използване на произведения по радиото и телевизията + защита 50 г след смъртта на автора

 3. Тарифи - различни тарифи зо различните АП, константни суми

 4. През 1993 ЗАПСП

С ПМС се изменят тарифите - свободно договорно начало

ЗИД на ЗАПСП от 2000 г- - 54 параграфа ~ с директиви на ЕС

ІV. ИЗТОЧНИЦИ

 1. Вътрешни

а) КРБ, 1991 - изобретателските, авторските, сродните права се закрилят от З

б) ЗАПСП, 1993

в) ЗП, 1993

г) З марките и географските обозначения, 1999

д) З за промишления дизайн, 1999

е) З за топография на интегралните схеми, 1999

ж) непреки - ЗЗД (правила за договаряне), НК (псевдоавторство, плагиатство, контрафация - неправомерно препечатване)

 1. Външни - ратифицирани, обнардвани, влезли в сила

а) Патентно право:

 • Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, 1883 г

 • Споразумение относно търговските аспекти на ПИС (TRIPS), 1995 б) Авторско право

 • Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, 1886

 • Универсална конвенция за АП, Женева, 1952 г.

(Стокхолм 1967, WIPO - СОИС)

6. СУБЕКТИ НА ПРАВАТА В/У ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ПРАВОСПОСОБНОСТ И ДЕЕСПОСОБНОСТ. ОСОБЕНОСТИ

І. ФЛ


 1. Правоспособни са всички родени живи и жизнеспособни до настъпване на мозъчна смърт (ЗЛС)

 2. Дееспособност ФЛ придобиват след навършване на 18 г, З приема, че това е прагът за достигане на физ и псих зрялост. В някои случаи се говори за дееспособност и преди навършване на 18 г, но никога ФЛ под 14 г (малолетни)ІІ. ЮЛ СА ВИНАГИ ПРАВОСПОСОБНИ И ДЕЕСПОСОБНИ

ІІІ. ЮФ


 1. Юридически действия:

а) правомерни

 • П сделки

 • Ю постъпки - създаване на произведение

б) неправомерни

 1. Юридически събития

 2. Факти от душевния мир, душевни състояния - създаване на изобретение

При Ю постъпки волята не е насочена към придобиване на П, а към създаване на нещо друга (произведение).

Изобретението е факт от душевния мир, съществува преди разгласяването, ако не е патентовано е know-how.

7. ТИТУЛ В/У ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СЪЗДАДЕНИ ЗА ДРУГИГО (СЛУЖЕБНИ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ТрПО, ДР)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Регламентира от различни укази През 1961 г iconРешение №1192 от 1961 Г. По гр. Д. №3354/1961 Г., II гр. О
Правните последици от поставянето на едно лице под запрещение настъпват с действие в бъдеще
Регламентира от различни укази През 1961 г icon1961 Връблянски, Б., К. Будуров, Ц. Цанков. 1961
Годишник на геоложки проучвания, XI, София., 117-132. Vrabljansky, B., K. Budurov, Tz. Tzankov. 1961. Beitrag zur Stratigraphie der...
Регламентира от различни укази През 1961 г iconНационална олимпиада по астрономия
Задача Въртене на небесната сфера. (10 т.) През различни части на денонощието и през различни части на годината се виждат различни...
Регламентира от различни укази През 1961 г iconМитрополит Антоний Сурожки
Московския патриархат. Митрополит Антоний е освободен от тази длъжност по собствено желание през 1974 г., за да се посвети изцяло...
Регламентира от различни укази През 1961 г iconУниверситетски архив академик димитър константинов косев (1904-1996) фонд 22
Св. Климент Охридски” през 1931 г., специалност История. През 1945 г е назначен за асистент в Софийския университет, а през 1947...
Регламентира от различни укази През 1961 г iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Регламентира от различни укази През 1961 г iconЗа родени в гр. Брезник лица през периода 1961-1972 год има отделни случаи на съставяне на ар в с. Слаковци

Регламентира от различни укази През 1961 г iconГодишен отчет 2007 ул. Любен Каравелов 15, София 1142 т/ф: +359 2 9888188
Взимаме повод от скандално протеклия дебат в медиите през пролетта на тази година около Батак, за да се занимаем с това как се интерпретира...
Регламентира от различни укази През 1961 г icon1961 година. Мислех, че посещението ми този път едва ли ще е по-различно от многобройните ни срещи през десетте години на моето чиракуваие при него. Събитията
Събитията, които се случиха през този и през следващите дни, обаче бяха от голямо значение за мен. Същия ден моето чиракуване приключи....
Регламентира от различни укази През 1961 г iconЮрий Гагарин e първият в света космонавт. На 12 април през 1961 година, с космическия кораб Восток, излетял извън милата ни Земя и я погледнал отгоре
Юрий Гагарин e първият в света космонавт. На 12 април през 1961 година, с космическия кораб Восток”, излетял извън милата ни Земя...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом