Четиридесет и първо народно събрание
ИмеЧетиридесет и първо народно събрание
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер22.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/225Armenia.doc

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Д О К Л А Дпо законопроект № 002-02-38 за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото,

внесен от Министерския съвет на 04.10. 2010 г.


На заседание, проведено на 7 октомври 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет.

Законопроектът беше представен от Искра Славчева – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане” в Националната агенция за приходите.

Протоколът за изменение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото между Република България и Република Армения е подписан на 10 декември 2008 г. в София.

Изменението на Спогодбата се налага поради настъпилата промяна в данъчното законодателство на Република България в периода след 10 април 1995 г. когато е подписана спогодбата. Приетите в Република България данъчни закони, в сила от 1 януари 1998 г. и направените след тази дата изменения в тях регламентират нови положения, които водят до противоречия с договорените текстове в спогодбата. Това налага актуализиране на Спогодбата, за да може България да реализира правомощията си по част от разпоредбите.


След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, № 002-02-38, внесен от Министерския съвет на 04.10. 2010 г.


София, 13 октомври 2010 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

МЕНДА СТОЯНОВА

Свързани:

Четиридесет и първо народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание
Кръглата маса бе открита в 13,00 ч и председателствана от госпожа Десислава Атанасова – председател на Комисията по здравеопазването...
Четиридесет и първо народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Закона за                        задължителното депозиране на печатни и други                        произведения, №002-01-67, внесен...
Четиридесет и първо народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание двеста деветдесет и първо заседание
Председателствали: заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова
Четиридесет и първо народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание

Четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание разпореждане
На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 67, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Четиридесет и първо народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Четиридесет и първо народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Четиридесет и първо народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание
На 29 септември 2009 г в зала “Запад” на Народното събрание се проведе кръгла маса на тема: „Бъдещето на аец “Белене”
Четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом