Конспек т
ИмеКонспек т
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер20.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_6328.doc
К О Н С П Е К Т


По “Банково дело – учебна практика” – XIII клас,


учебна 2008/09 г.


спец. “Банково дело”


Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга.


Разработката на проекта трябва да има следното съдържание:


 1. Увод. В увода се прави общо представяне на идеята на проекта и мотивацията на ученика/обучаемия за избора на темата на разработката.

 2. Теоретична част (съдържа основни понятия, процеси, нормативни изисквания, процедури и др., на базата на които се разработва темата).

 3. Практическа част (съдържа данни от направени проучвания, изготвени материали, попълнени документи и др., свързани с разработването на темата).

 4. Заключение (съдържа обобщения и изводи относно практическото приложение и значение на представената разработка).

 5. Ползвана литература: Посочват се източниците на информация и нормативните документи, които са свързани с темата.

 6. Съдържание на разработката

Ученикът/обучаваният – разработва тема по избор, като спазва посочените указания и изисквания при изпълнение.

Курсовата работа да се представи 10 дни преди обявената дата на защитата.


Курсовите работи се разработват въз основа на следните теми:


 1. Дейности и документи, сврзани с откриване, водене и закриване на банкова сметка.

 2. Влогове и депозити в търговските банки.

 3. Ползване на банкова касета в обществения трезор на банка.

 4. Кредитна дейност на банките. Предоставяне на кредити на населението.

 5. Кредитна дейност на банките. Предоставяне на кредити на юридически лица.

 6. Условия и документи за извършване на плащания, чрез кредитен превод.

 7. Условия и документи за извършване на плащания, чрез директен превод.

 8. Условия и документи за извършване на плащания чрез акредитив

 9. Плащания с чек

 10. Издаване на електронни платежни инструменти. Банкова платежна карта

 11. Издаване на банкови гаранции

 12. Издаване на банкови референции

 13. Валутни операции на търговските банки – условия и документи

 14. Сделки на търговските банки с ценни книжа – условия и документи

 15. Документи за кандидатстване за работа в банките. Интервю за работа. Назначаване на работа

 16. Финансови отчети на търговските банкиПрепоръчителна литература • Цв. Коцев и колектив, Финанси, Мартилен, София, 2006 г.

 • Радков и Д. Манчева, Банково дело, Мартилен, София, 2007 г.

 • Радков и колектив, “Пари, банки, парична политика”, Мартилен, София, 2000 г.

 • П. Стефанова, Банки – вътрешни и международни плащания, Тракия-М, 2000 г.

 • Нормативни документи

 • Банките в действие. Джуниър Ачиивмънт България, 2005 г.

 • Нормативна уредба. Вътрешна банкова документация

Свързани:

Конспек т iconКонспек т

Конспек т iconКонспек т

Конспек т iconКонспек т български език и литература зп, Х клас

Конспек т iconКонспек т
Рецепторно и нерецепторно действие на лекарствата. Афинитет и вътрешна активност
Конспек т iconКонспек т
Рецепторно и нерецепторно действие на лекарствата. Афинитет и вътрешна активност
Конспек т iconКонспек т
Изграждане на антропологическата традиция: основни школи и изследователски методи
Конспек т iconКонспек т
Іі. Геометрични методи във физиката. Модели в теория на елементарните частици
Конспек т iconНов! Конспек т
Теории за регионална икономическа интеграция – либерални, дирижизъм, структурализъм
Конспек т iconКонспек т
Іі. Геометрични методи във физиката. Модели в теорията на елементарните частици
Конспек т iconКонспек т
Социалната медицина като наука определение, предмет, структура, функции и методи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом