I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
страница4/4
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер258.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/53280212.docx
1   2   3   4
Доп. предмети: 45400000: Довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: съгласно КСС към документацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 290920.6

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 5

5) Допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Модернизиране на ДСП - Силистра

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: подмяна на старата дограма с алуминиева дограма, боядисване с латекс на стените и таваните, ремонт на санитарния възел. Трябва да се осъществят: ламинирана подова настилка, мазилка стени и тавани, фаянс по под и стени, направа на фаянсова и теракотна настилка, ремонт на ВиК инсталациите. Изготвеното техническо задание обхваща извършването на видовете работи по всички части – подмяна и модернизация на ВиК, Ел. и ОиВ.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45400000: Довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Съгласно КСС към документацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 20775.25

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Модернизиране на ДСП - Дулово

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Подмяна на вратите на работните помещения и санитарния възел; боядисване на стените и таваните; подмяна подова настилка; санитарен възел - полагане теракот и арматура за водопровод; подмяна на ел. ключове и ел. контакти, както и на осветителните тела; подмяна на Дървена дограма с алуминиева; изграждане на рампазадостъпна среда.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45400000: Довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: съгласно КСС към документацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 107208.4

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 5

5) Допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация
1   2   3   4

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом