Дисциплина „Архитектурни конструкции" катедра „Сградостроителство" Архитектурен факултет, уасг софия
ИмеДисциплина „Архитектурни конструкции" катедра „Сградостроителство" Архитектурен факултет, уасг софия
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер35.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uacg.bg/filebank/att_1788.docДисциплина „Архитектурни конструкции”

катедра „Сградостроителство”

Архитектурен факултет, УАСГ - София 1. Въведение 1. Конструкция и конструктивен елемент. Конструктивна структура. Архитектурна форма. Конструктивна система. Строителна система. Тектоника. Архитектурна конструкция.

 2. Видове конструктивни системи. Масивна – безскелетна конструктивна система с носещи стени (равнинна). Скелетна конструктивна система (линейна). Конструктивна система с носещи стени и скелет. 1. Eтажни сгради 1. Сгради с носещи стени 1. Сгради с носещи тухлени стени (равнинна конструктивна система). Решения на подовите конструкции (монолитни и сглобяеми). Решения на фасадни и преградни стени. Специфични детайли.

 2. Сгради, изпълнявани с носещи стени от стоманобетон. Технологии за изпълнението им.

 3. Сгради, изпълнявани с пълзящ кофраж. Основни изисквания при проектирането им. Изпълнение на подовите конструкции. Изпълнение на стените. Специфични детайли.

 4. Сгради, изпълнявани с едроразмерен кофраж с разделно кофриране. Основни изисквания към проектирането. Специфични детайли.

 5. Сгради с обемни елементи. Видове обемни елементи. Видове приемни структури. Специфика при изпълнение на инсталациите. Специфични детайли.Б. Сгради със скелетни конструкции 1. Сгради със стоманобетонни скелетни конструкции. Видове стоманобетонни скелетни конструкции според технологията на изпълнение. Основни особености на монолитния стоманобетонен скелет и сглобяемия стоманобетонен скелет. Изисквания при проектирането на сградите.

 2. Монолитен стоманобетонен скелет. Особености и изисквания при проектирането на сградите. Основни конструктивни елементи, оразмеряване, изисквания. Изпълнение на подовите конструкции. Изпълнение на фасадни и преградни стени.

 3. Сглобяем стоманобетонен скелет. Особености и изисквания при проектирането на сградите. Предимства и недостатъци пред монолитната стоманобетонна конструкция. Разчленяване на скелета. Основни елементи. Изпълнение на подови конструкции. Носещи стени. Фасадни и преградни стени. Примери от съвременното производство.

 4. Гъбообразни скелетни конструкции. Особености. Основни детайли.

 5. Сгради по метода на пакетоповдигани плочи. Основни изисквания при проектирането.

 6. Етажни сгради със стоманени скелетни конструкции. Основни конструктивни схеми. Елементи на скелета. Връзки между елементите. Основни детайли. Подови конструкции. Решения на стените и връзките им със скелета.

 7. Високи сгради. Анализи на примери от практиката. 1. Зални сгради 1. Зални покрития с гредови конструкции.

  1. Пълностенни греди. Особености. Подпорни разстояния. Оразмеряване на гредите. Специфични детайли.

  2. Виренделови греди. Особености. Оразмеряване. Подпорни разстояния. Специфични детайли.

  3. Прътови стоманобетонни греди. Особености. Оразмеряване. Специфични детайли.

  4. Съчетани дървени греди. Особености. Оразмеряване. Специфични детайли.

  5. Стоманени прътови греди – ферми. Специфични детайли.

 2. Покрития с „Т” и „ТТ” стоманобетонни панели. Особености на елементите. Подпорни разстояния. Вертикални конструктивни елементи и надлъжни хоризонтални елементи.

 3. Рамки и арки

  1. Стоманобетонни рамки. Подпорни разстояния. Оразмеряване. Специфични детайли.

  2. Стоманени рамки. Подпорни разстояния. Оразмеряване. Специфични детайли.

  3. Дървени рамки. Подпорни разстояния. Оразмеряване. Специфични детайли.

  4. Арки. Особености. Оразмеряване. Специфични детайли.

 4. Примери от релизирани проекти и дипломни работи със зални покрития с гредови, рамкови и комбинирани равнинни конструктивни решения.

 5. Тънкостенни черупки. Особености при проектирането. Оразмеряване. Основни елементи на конструкцията. Видове черупки.

 6. Тънкостенни нагънати фалтови конструкции. Класификация. Основни конструктивни елементи. Детайли.

 7. Пространствено – прътови конструкции. Особености. Подпиране. Детайли. Решаване на ограждаща конструкция.

 8. Висящи конструкции. Особености. Оразмеряване. Подпорни разстояния. Основни елементи. Видове висящи конструкции:

  1. С въжета и напречни стабилизирани елементи.

  2. С корави криволинейни елементи.

  3. Висящи черупки.

  4. Висящи мрежи.

  5. Висящи мембрани.

 9. Вантови конструкции. Основни елементи. Видове вантови системи. Комбинирани системи.

 10. Пневматични конструкции. Видове пневматични конструкции. Основни елементи. Материали, форми, приложение.

 11. Приложение на пневматичните конструкции при изпълнение на монолитни куполи като оставащ кофраж.

 12. Спортни сгради. Примери. Анализи. Подпорни разстояния. Покритие. Фасади.

 13. Промишлени сгради. Примери. Анализи. Подпорни разстояния.

 14. Летища. Примери.

 15. Козирки.

Свързани:

Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconБиография на кристин Гайдаров Лична Информация
Специализация "Архитектурни конструкции и детайли", към катедра "Сградостроителство", Университет по Архитектура, Строителство и...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconЛятна академия в германия обща информация
Америка. От страна на уасг като лектор за 2011 ще участва доц. Борислав Белев от катедра мдпк на строителния факултет. Отговорник...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconПредистория на българската книжарница
Курсова работа, дисциплина „Социална стратификация”, проф. Николай Тилкиджиев, Философски факултет, катедра Публична администрация...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconКатедра "история и теория на архитектурата" архитектурен факултет практики по история на архитектурата извън българия указания за начина на провеждане и ред за участие въведение
История на архитектурата" е залегнала в учебния план на Архитектурния факултет в края на IV семестър като практическо занятие от...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconПовишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка
Автор – инж. Огнян Георгиев, конструктор в катедра “Водопровод, Канализация и Пречистване на Водите” на Хидротехническият факултет...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconТриседмичен курс за мениджъри на водни съоръжения, проектанти на водни системи и инструктори. Преглед
Автор – инж. Огнян Георгиев, конструктор в катедра “Водопровод, Канализация и Пречистване на Водите” на Хидротехническият факултет...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconИзходни позиции за провеждане на реформите във висшето образование
Дългогодишен ръководител на експериментално архитектурно-учебно студио в уасг. Методика на архитектурното проектиране,(монография),...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconКонспект за изпита по "Почвознание" на студентите от специалност уузи І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на уасг почва и почвено плодородие. Образуване на почвата. Фактори на почвообразуване
За изпита по "Почвознание" на студентите от специалност уузи І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на уасг
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconБул."Хр. Смирненски" №1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63
Красимир Петров и академичното ръководство на Университета имат удоволствието да поканят преподавателите, служителите и студентите...
Дисциплина „Архитектурни конструкции\" катедра „Сградостроителство\" Архитектурен факултет, уасг софия iconГр. София, ул."Твърдишки проход"27,ет. 8,ап. 40
Унсс – София, Студентски град, ‘’Христо Ботев”, катедра ‘’Публична администрация и регионално развитие” към факултет ‘’Управление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом