Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да
ИмеВръща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да
Дата на преобразуване11.02.2013
Размер60.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://arkadietz.com/kiril/vfu/function_date_Excel.doc
Функция TODAY

 

Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да използвате функцията TODAY само като стойност по подразбиране – не може да я използвате в изчисляема клетка.

Синтаксис

TODAY

Забележка

Датите се съхраняват като поредни числа, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден номер 1, а 1 януари 2008 е с пореден номер 39448, понеже отстои на 39 448 дни след 1 януари 1900.


Функция DATEVALUE

 

Връща поредното число на датата, представяна от date_text. Използвайте DATEVALUE, за да конвертирате в поредно число дата, представена от текст.

Синтаксис

DATEVALUE(date_text)

Date_text   е текст, представящ дата във формат на дата. Например "1/30/2008" или "30-Jan-2008" са текстови низове в кавички, които представят дати. Ако в date_text се изпусне годината, DATEVALUE използва текущата година, която взема от часовника на сървъра ви. Информацията за часа в date_text се игнорира.

Бележки

  • Датите се съхраняват като поредни номера, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден номер 1, а 1 януари 2008 е с пореден номер 39448, понеже отстои на 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Повечето функции автоматично конвертират стойностите, представляващи дати, в поредни номера.

Примери

Формула

Описание (Резултат)

=DATEVALUE("8/22/2008")

Поредният номер на дата в текстов формат (39682)

=DATEVALUE("22-AUG-2008")

Поредният номер на дата в текстов формат (39682)

=DATEVALUE("2008/02/23")

Поредният номер на дата в текстов формат (39501)

=DATEVALUE("5-JUL")

Поредният номер на дата в текстов формат на база допускането, че вграденият часовник на компютъра е настроен на 2000 година (37807)


Функция DATEDIF

 

Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати. Тази функция е дадена за съвместимост с Lotus 1-2-3.

Синтаксис

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Start_date   Дата, представляваща първата (начална) дата на периода. Датите може да се въвеждат като текстови низове, заградени в кавички (например "2001/1/30"), като поредни номера (например 36921, което представлява 30 януари 2001, ако използвате системата с начало 1900 година) или като резултати от други формули или функции (например DATEVALUE("2001/1/30")).

End_date   Дата, която представлява последната (крайна) дата на периода.

Unit   Типът информация, който желаете да ви бъде върнат:

Unit

Връща

"Y"

Броя на пълните години в периода.

"M"

Броя на пълните месеци в периода.

"D"

Броя на дните в периода.

"MD"

Разликата между дните в start_date и end_date. Месеците и годините в датите се игнорират.

"YM"

Разликата между месеците в start_date и end_date. Дните и годините на датите се игнорират.

"YD"

Разликата между дните в start_date и end_date. Годините в датите се игнорират.

Бележки

  • Датите се съхраняват като поредни номера, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден номер 1, а 1 януари 2008 е с пореден номер 39448, понеже отстои на 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Функцията DATEDIF е полезна във формули, когато трябва да се изчисли възраст.

Примери

Start_date

End_date

Формула

Описание (Резултат)

1/1/2001

1/1/2003

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Периодът съдържа 2 пълни години (2)

6/1/2001

8/15/2002

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

Между 1 юни 2001 и 15 август 2002 има 440 дни (440)

1/6/2001

15/8/2002

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

Между 1 юни и 15 август има 75 дни, като се игнорират годините на датите (75)

1/6/2001

15/8/2002

=DATEDIF(Start_date,End_date,"MD")

Разликата между 1 и 15 – деня на start_date и деня на end_date – като се игнорират годините на датите (14)


Функция DATE

 

Връща поредното число, съответстващо на дадена дата.

Синтаксис

DATE(year,month,day)

Year   Аргументът year (година) може да се състои от 1 до 4 цифри. Ако year е между 0 (нула) и 1899 (включително), стойността се добавя към 1900, за да се изчисли годината. Например DATE(108,1,2) връща 2 януари 2008 (1900+108). Ако year е между 1900 и 9999 (включително), тази стойност се използва като година. Например DATE(2008,1,2) връща 2 януари 2008.

Month   е число, представляващо месеца от годината. Ако month е по-голямо от 12, това число се добавя към първия месец в указаната година. Например DATE(2008,14,2) връща поредното число, съответстващо на 2 февруари 2009.

Day   е число, представляващо деня от месеца. Ако day е по-голямо от броя на дните в указания месец, day се добавя към първия ден на месеца. Например DATE(2008,1,35) връща поредното число, съответстващо на 4 февруари 2008.

Бележки

  • Датите се записват като поредни числа, така че да може да се използват при изчисления. По подразбиране датата 31 декември 1899 има пореден номер 1, а 1 януари 2008 е с пореден номер 39448, защото тази дата отстои на 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Функцията DATE е най-полезна във формули, където year, month и day са формули, а не константи.


Функция DAYS360

 

Връща броя на дните между две дати на база 360-дневна година (дванайсет месеца по 30 дни), която се използва в някои счетоводни пресмятания. Използвайте тази функция при изчисляване на плащания, ако счетоводната ви система се основава на дванайсет 30-дневни месеца.

Синтаксис

DAYS360(start_date,end_date,method)

Start_date и end_date   са двете дати, за които искате да знаете разликата в дни. Ако start_date е след end_date, DAYS360 връща отрицателно число.

Method   е логическа стойност, указваща дали да се използва американският, или европейският метод на пресмятане.

Метод

Дефиниран

FALSE или неуказан

Американски (NASD) метод. Ако началната дата се пада на 31-о число на месец, тя се прави равна на 30-о число на същия месец. Ако крайната дата се пада на 31-о число на месец и началната дата е по-рано от 30-о число на месец, крайната дата се прави равна на 1-о число на следващия месец, в противен случай крайната дата се прави равна на 30-о число на същия месец.

TRUE

Европейски метод. Началните и крайни дати, падащи се на 31-о число на месец, се правят равни на 30-тото число на месеца.


Забележка

Датите се съхраняват като поредни номера, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден номер 1, а 1 януари 2008 е с пореден номер 39448, понеже отстои на 39 448 дни след 1 януари 1900.

Пример

Кол1

Кол2

Формула

Описание (Резултат)

1/30/2008

2/1/2008

=DAYS360([Кол1],[Кол2])

Брой на дните между две дати, базирани на 360-дневна година (1)


Свързани:

Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconСтрана: Ветеринарен сертификат за ес
Видове Система за идентификация Дата на поставянето Идентификационен номер Дата на раждане
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconД екл ара ция
Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/ дружеството: Вх. № от дата
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconКод: Гарантирани турове Провеждат се на сигурни дати в сборни групи туристи от цял свят берлин и хамбург дата за 2012: 17. 03, 21. 04, 19. 05, 16. 06, 14. 07, 04. 08
Свети Николай, колоната на Победата, президентския дворец Белвю, Потсдамския площад, част от Берлинската стена, Тиргартен – най-голямата...
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconГодишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconПрограмата трябва да извежда едно число между 1 и 7, съответстващо на деня от седмицата, в който е зададената дата, като
Кирил Познайков e феномен в следния смисъл: той може много бързо, наум, да пресмята какъв ден от седмицата е дадена дата между 1...
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconОт 07: 00ч на дата 12. 10. 2012г до 16: 20ч на дата 27. 10. 2012г
Смв-Втн, считано от 07: 00ч на дата 12. 10. 2012г до 16: 20ч на дата 27. 10. 2012г преди влак №40105ч и ежедневни ел прозорци /включително...
Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconНомер и дата на удостоверението

Връща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да iconНомер и дата на удостоверението

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом