Медицински университет факултет по обществено здраве
ИмеМедицински университет факултет по обществено здраве
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер15.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://foz.mu-sofia.bg/system/files/Image/izp.sesiq_.leten_.UZG_.magistri.2011.12.doc
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СТЕПЕН „МАГИСТЪР” СЛЕД “БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”(ПМС 215)


ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012ГОДИНА


КУРСОВИТЕ РАБОТИ СЕ ПРЕДАВАТ

В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ от 04.06.2012г. - 06.07.2012г.УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ

АНДРАГОГИКА

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАКТИКА ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СИД - БИОЕТИКАМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ( ВТОРА МАГИСТРАТУРА)

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС ІІ СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012ГОДИНА

(12.03 – 23.03. 2012Г.)

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

КУРСОВИТЕ РАБОТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ от 04.06 - 06.07.2012г.

1.ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ

2.ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ

3. ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КУЛТУРА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

4. МИКРОИКОНОМИКС НА ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

5. АНДРАГОГИКА (ПЕДАГОГИКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ)

6. МЕДИЦИНА ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ

7.СТРАТЕГИИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

8. МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА

9. МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ

10. СИД - БИОЕТИКА

Свързани:

Медицински университет факултет по обществено здраве iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
От специалност "обществено здраве и здравен мениджмънт" редовно и задочно обучение
Медицински университет факултет по обществено здраве iconМедицински университет факултет по обществено здраве
По обществено здраве и здравен мениджмънт І курс ІІ семестър за учебната 2010/2011 година ( 11. 04. – 22. 04. 2011 Г.)
Медицински университет факултет по обществено здраве iconМедицински университет-софия факултет по обществено здраве
Обучението се провежда в медицински колеж „И. Филаретова” на ул. „Й. Филаретова №3„
Медицински университет факултет по обществено здраве iconМедицински Университет София, Факултет по Обществено Здраве и Фармацевтичен Факултет
Опит за въвеждане на новото европейско лекарствено законодателство – “период на защита на данните” и правила за прозрачност
Медицински университет факултет по обществено здраве iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: проект за решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве” в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев”...
Медицински университет факултет по обществено здраве iconСправочник за прием на студенти
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите специалностите “медицинска...
Медицински университет факултет по обществено здраве iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Медицински университет факултет по обществено здраве iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Медицински университет факултет по обществено здраве icon" Акушерка ", " Медицинска сестра ", „ Управление на здравните грижи ", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „ Трудова медицина "
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите “Акушерка”, “Медицинска сестра”,...
Медицински университет факултет по обществено здраве iconНа гл ас. Захарина ангелова савова,дм асистент в катедра «Медицинска педагогика», Факултет Обществено здраве, Медицински университет, София Домашен адрес
Домашен адрес: София, квартал Дървеница,ул. Жеко войвода 33 бл. 1ап. 13; телефон: 8743535, gsm: 0887608255
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом