Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на
ИмеДипломна работа тема : Маркетингов анализ на
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер20.07 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1804.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И

СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


Факултет управление и информатика


Катедра ……………….


ДИПЛОМНА РАБОТА


ТЕМА: Маркетингов анализ на

ЕТ “Витал” – гр. София


Дипломант: Научен ръководител:


спец. Маркетинг

ф. № ………….


София, 2003 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 2

УВОД 3УВОДЕдна от най-силните страни на съвременната икономика е прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Създаването на съвременна фирма е немислимо без използването на техники и технологии за проучване на различните страни от маркетинговия микс.

Специфичните характеристики на месото и местните продукти като храна, тяхната хранителна и биологична ценност, са предпоставка за развитието месната промишленост.

През последните години продължава тенденцията за увеличаване производството на месо, но това увеличение е по-малко в сравнение с производството от 90-те години и е недостатъчно да задоволи потребностите. Намаляване броя на селскостопанските животни, високите пазарни цени на фуражите и ниските изкупни цени на животинските продукти са едни от основните фактори за негативните тенденции в животновъдството. Също така бяха изнесени зад граница по-голямата част от животните в България.

Обект на анализ в настоящата дипломна работа е ЕТ “Витал” - една модерна месопреработвателна фабрика за производство на колбаси и деликатеси, с пълен цикъл на преработка на месото. Продукцията се реализира както чрез фирмения магазин така и чрез индустриалните клиенти на фирмата.

Целта на дипломната работа е въз основа на маркетинговата теория да се анализира състоянието на маркетинговата дейност на ЕТ “Витал” – гр. София, да се разработят маркетингови стратегии за разкриване на нови възможности и конкурентни предимства на фирмата.

Дипломната работа е разделена на пет глави, като всяка от тях е обособена като самостоятелна част. В първа глава се прави характеристика на фирмата, а в останалите се анализира конкретна маркетингова политика на фирмата – стоковата политика, ценовата политика, дистрибуционната политика и комуникационната политика.
Свързани:

Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа Тема: "Кинезитерапия при консервативно лечение на коксартроза в ранен период"
Биомеханичен, кинезиологичен анализ на тазобедрената става в норма и патология. 8
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил
Фактори и показатели, свързани с определяне на величината, динамиката и структурата на разходите
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconДипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в “зп-българия” еоод – гр. София
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ на iconМаркетингов анализ
Втора глава- анализ на маркетинговото проучване на продукта цветен смесител за баня
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом