Литература Основни цели
ИмеЛитература Основни цели
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер51.04 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-ruse.bg/ird/tempus/S1/Docs/Part5.doc

Част 5.Взаимни инвестиционни фондове (ВИФ)


 1. Същност и предимства на ВИФ

 2. Видове ВИФ

   1. Според начина на пласиране на акциите

   2. Според начина на погасяване на акциите

 1. Инвестиционни фондове в САЩ

 2. Ключови думи

 3. Литература


Основни цели:


 • да обясните

 • същността на ВИФ

 • приоритетите на ВИФ

 • да дискутирате

 • видовете ВИФ

 • влиянието на глобализацията и интернационализацията за разширяване на практиката на ВИФ

 • да препоръчате

 • оферти на приложения на ВИФ, съответстващи на условията в България

5.1.Същност и предимства на ВИФ


Взаимните инвестиционни фондове представляват финансови посредници, които събират средства от множество дребни инвеститори чрез продажба на акции с малък номинал и инвестират набраните фондове в големи пакети от ценни книжа, като по този начин те се възползват от отстъпки за количество при покупките и имат възможност да създадат диферсифициран инвестиционен портфейл. Инвеститорите от ВИФ по този начин не притежават интереси в пула от ценни книжа, а акции от дружеството, което ги притежава.

Чрез инвестиране във ВИФ дребните вложители печелят:

 • Диверсификация. Те имат възможност да купят интерес в един добре диверсифициран портфейл с малко средства, защото всеки от тях получава пропорционално участие в портфейл, съдържащ хиляди ценни книжа.

 • Професионално управление. По този начин и дребният спестител може да си позволи непрекъснато професионално управление на вложените средства.

За управлението на фонда съответният мениджър получава комисионна, изразена в процент, който зависи от:

 • Размера на фонда. Обикновено колкото е по-голям фонда, толкова е по-ниска съответната комисионна;

 • Вида на актива, в който са вложени средствата, тъй като някои инструменти са по-трудно за управление от други. На пример недвижимостите изискват поддръжка, събиране на наеми, поддържане на връзка с наемателите и т.н.;

 • Целите на фонда. Ако целта на фонда е постигането на по-високи доходи в сравнение с останалите инвестиционни инструменти, менажерът следва да отдели повече време за изстискването на всяка възможна стотинка, предоставена от пазара, за което ще вземе и по-висока комисионна.

 • Предишен опит. Ако съответният мениджър има славата на изключително добър в бранша, той естествено ще търси и по-високо възнаграждение.

Поради безспорните си предимства ВИФ намират добър прием сред инвеститорите. На Фигура 5.1 .1 е показано разпространението им по страни. Таблица 1 дава представа за размера на акумулираните средства в най-големите световни ВИФ-компании, както и за техния пазарен дял.

Фигура 5.1.1: Взаимните инвестиционни фондове по страни
Таблица 1: Най-големи ВИФ в света според притежаваните активи и пазарен дял

Мениджърска компания

Активи (млрд.$)

% от пазара

Fidelity

Merrill Lynch

Vanguard

Dreyfus

Franklin

Capital Research

Dean Witter

Kemper

Federated

Shearson

Putnam

Prudental

IDS

Scundder

Nuveen

164.3

107.6

92.6

75.8

64.6

62.1

52.9

45.5

45.2

45.1

41.4

34.2

27.9

26.2

25.8

10.2

6.7

4.7

4.7

4.0

3.9

3.3

2.8

2.8

2.8

2.6

2.1

1.7

1.6

1.65.2.Видове ВИФ


В началото на осемдесетте години взаимните инвестиционни фондове нямат определена квалификация по инструментите, в които инвестират своите средства, но в момента повечето от тях имат строго профилирани интереси, като се насочват към определени икономики, отрасли, типове инструменти и т.н.

5.2.1.Според начина на пласиране на акциите


Акциите на ВИФ се пласират по два начина - директно или чрез посредник. Фондовете, продаващи акциите си директно на инвеститори, се наричат “ненатоварени фондове”, тъй като клиентите им не заплащат комисионна за покупката и по този начин за парите си те получават точно пропорционален интерес в пула от ценни книжа. При тях обаче всички разходи по продажбата - като реклами и информационни брошури - се заплащат от самите инвеститори чрез годишната комисионна за управление.

Така наречените “натоварени фондове” наемат брокери за продажбата на своите акции, за което заплащат комисионна, която естествено се прехвърля на крайния клиент - инвеститора. При покупката на акции от такъв фонд се заплаща или така наречена “фронтална такса при продажба”, изразена в процент, която се удържа от първоначално инвестираните средства и е обратно пропорционална на размера им, или задна такса при продажба, която се удържа от сумата на продадените акции на фонда.

5.2.2.Според начина на погасяване на акциите


По начина, по който ВИФ погасяват своите акции, те се делят на два вида:

 • С отворен край са тези фондове, които по всяко време са готови да изкупят обратно акциите си от своите клиенти.

 • Със затворен край са фондовете, които за предварително определен брой години не изкупуват обратно своите акции и съответните инвеститори могат да продадат своите дялове само на други инвеститори.

5.3.Инвестиционните фондове в САЩ


В САЩ ВИФ могат да създават единствено:

 • Мениджърски компании - представляващи компании, управляващи фондове с отворен и затворен край.

 • Компании за доверителни инвестиции - представляващи компании, които закупуват даден портфейл от ценни книжа, с които не търгуват активно, поради което комисионните, които взимат за услугата, са сравнително ниски.

 • Компании с номинални сертификати - компании, които събират постепенно вноски от инвеститори със задължение да им изплатят определена сума на определена дата в бъдеще.

5.4.Ключови думи


финансов посредник

инвестиционен портфейл

пул от ценни книжа

диверсификация

диверсифициран портфейл

натоварени фондове

ненатоварени фондове

доверителни инвестиции

номинални сертификати

5.5.Литература


“Въведение в пазарната икономика и политическата демокрация”, ЦИД., С., 1995г., с.34-35.

Свързани:

Литература Основни цели iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Общата идея за нея се формулира обикновено в абстрактна фирмена мисия. Фирмената мисия, от своя страна, се конкретизира в стратегически...
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Нова динамика на икономическия растеж чрез освобождаване на остарели структури и начин на мислене
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Периодично се емитират дцк с различен срок на финансиране на държавния бюджет, т е на бюджетния дефицит
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Ценните книжа са документи за съществуващо задължение или вземане, които носят доходи на своите притежатели и са обект на покупко-продажба....
Литература Основни цели iconЛитература цели на обучението по български език и литература в четвърти клас

Литература Основни цели iconЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви...
Литература Основни цели iconПрограма за изпита по старобалгарска литература за докторантски изпит
...
Литература Основни цели iconЛитература      Възприемане и осмисляне на литературно произведение
Обучението по български език и литература във втори клас се осъществява в параметрите, зададени от дои. Ориентирано е към формирането...
Литература Основни цели iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Влиянието й върху Земята. Изграждане на основни умения в астрономията за наблюдаване. Използване на основни величини и закономерности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом