Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр
ИмеБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер26.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bhrmda.bg/userfiles/2.AcademyRaven.doc
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ


НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – БАУРЧР


HR ТРЕНИНГ АКАДЕМИЯСтратегическо планиране на работната сила


Кратко описание на обучението :


Семинара ще изгради практически знания и умения за изработване на дългосрочна и всеобхватна програма за Управление на Човешките ресурси в светлината на целите на Компанията.

В семинара се разискват реални казуси, примери от практиката и интересни идеи за работа по стратегията.


За кого е предназначена програмата:


Мениджъри и Специалисти в областта на Човешките ресурси

Управители на компании

Мениджъри, които отговарят за дейностите, свързани с управлението на персонала; 


Ползите за вас и вашата организация :


В резултат от обучението участниците ще могат да:

Изработят програма за планиране и управление на работната сила

Дефинират краткосрочни и дългосрочни цели в планирането

Съставят план за реализиране на програмата;

Определят ключовите фактори за успешното реализиране;

Измерват ефективността от прилагане на плана


Основни теми на програмата :


Планирането - целенасочен и последователен подход в работата. Критични въпроси при разработването на стратегическото планиране на работната сила. Основни измерения на организацията: COPS анализ.

Практическа задача Връзка между стратегическите цели на Компанията и планирането на работната сила. SWOT анализ. Седемте стъпки до успешното планиране. Практическа задача. Ключови фактори за успешно реализиране на плана. Индикатори за мониторинг и изпълнение. Финансова обезпеченост. Показатели за ефективност на дейностите. Практическа задача Практически модул – Разписване на концепция за стратегически план за работната сила.


Методика на обучението :


Методите, или комбинации от тези методи, са в основата на обучението:

Лекции и теоретичен материал

Дискусии

Ролеви игри

Симулации

Тестове

Практически казуси

Наблюдение и даване на обратна връзка от участниците и от водещите


Лектор :


Ралица Иванова - Завършила Трудова и организационна психология в Софийски

Университет „Св. Климент Охридски и Телекомуникации в Технически Университет

– София. Придобила е опит като специалист обучения и изграждане на екипи в

ЗАД „Булстрад Живот”. Има повече от 7 години практика в областта на Човешките

ресурси, от които 4 като Директор Човешки Ресурси в ЕПИК ЕА. Провела е множество

вътрешни обучения. Има степен CIPD Associate към CIPD институт.

Сертифициран консултант към Human Synergistics 


Времетраене : един ден и половина


Място на провеждане : гр.София, бул. „Царица Йоанна” бл. 775, ет.31000 София, ул. “Княз Борис І” 49, тел: 950 10 90, 950 10 91, факс: 950 10 92,

е-mail: bhrmda@bhrmda.bg, web site: http://bhrmda.bg


Свързани:

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси-баурчр ще присъди годишните награди на баурчр за 2010 година за...
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси баурчр

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси баурчр

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр училище за младши hr специалисти
От фирма
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconПрограма на семинар-тренинг
Българска асоциация за развитие и управление на човешките ресурси (баурчр) и JobTiger
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр училище за младши hr специалисти
Обучението е с практическа насоченост и има за цел да представи посредством конкретни примери прилагането на основни теоретични положения...
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр
Креативен уоркшоп за запознаване със световните и споделяне на българските добри практики за управление на таланта
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр
Въвеждане на активности за насъчаване на ангажираността в работата сред служителите или
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси баурчр
Лектори: инж. Владислава Кирова – специалист по здравословни и безопасни условия на труд
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси баурчр
Лектор: инж. Владислава Кирова – специалист по здравословни и безопасни условия на труд
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом