Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
ИмеПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер370.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://ploski-bg.com/91/images/stories/materiali/mazilki/ugrafik_mazilki.doc
  1   2   3   4

Оперативна програма

Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 г.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Образец 10.1


Утвърдил: ЦПО “”Дани 91”-ООД

(Доставчик на услуги, подпис и печат)


УЧЕБЕН ГРАФИК


За професионално обучение по Професия:Строител” код 582030,


Специалност: - “Мазилки и шпакловки”, код 5820305


Квалификационна степен/Част от професия: Втора


за 3 броя лица, за 261 учебни часа теория, за 399 учебни часа практика


Място на провеждане на занятията по теория (моля, посочете град и точен адрес):

От 07.11.2010г -07.12.2010г


Гр. Сандански 2800,

Ул. Св.Св. Козма и Дамян №36


От 02.12.2010г –01.03.2011г дистанционно обучение


Място на провеждане на занятията по производствена практика

От 07.03.2011г.- 28.04.2011г.


Гр. Сандански 2800,

Ул. Стефан Стамболов 35 БДата

Начален и краен час на обучението

Учебни предмети – учебни занятия по теория/практика

Преподавател

07.11.2010г

10.00h -12.00h

12.00h-12.10h pause

12.10h-12.50h.

/4 часа/

Информационни технологии

Операционна система - Windows /44 часа/

Основни понятия за компютърна система-флопи, CD,твърд диск, компактдиск, периферия, монитор, клавиатура и мишка

Мерни единици за информация и капацитет на устройствата за съхранение на данни. Начини за стартиране на програма.

Работа с прозорци-минимизиране, преоразмеряване, затваряне.

/Теория/

Цветанка Йорданова Стоянова


Марияна

Иванова

Глинджурска


Цветанка Йорданова Стоянова


Марияна

Иванова

Глинджурска


09.11.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Работа с Windows Explorer –управление на папки и файлове върху твърдия диск,дискета и CD. Подреждане на няколко прозореца каскадно. Архивиране на информация-идеология и програми за архивиране на данни

/теория/

11.11.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Работа с текст

Стандартни текстови редактори за Windows операционна система: Word. Стартиране и елементи на прозореца им. Основни възможности за работа с текст в Word. Съдържание на менюто Fail.Съхраняване на редактиран документ с друго име и запазване на оригинала. Редактиране на текст, отваряне на повече от един прозорец едновременно Рулер-предназначение. Включване и изключване на рулера, режими на работа в прозореца. Менюта и бутони за бърз достъп до елементи на менютата, алтернативи с клавишни комбинации

/Теория/

13.11.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Редактиране - копиране, местене и изтриване на дума,част от изречение или абзац. Работа с два едновременно отворени документа-копиране и местене на текст между два документа. Търсене,редактиране и замяна на дума или израз в целият документ-ръчно и автоматично.Проверка на правописа на български и английски

/Теория/

14.11.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Форматиране на текст-подравняване,избор на шрифт/

Създаване на списъци-номерирани и неномерирани

/Теория/

16.11.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Стандартни текстови редактори за Windows операционна система: Word. Стартиране и елементи на прозореца им. Основни възможности за работа с текст в Word. Съдържание на менюто Fail.Съхраняване на редактиран документ с друго име и запазване на оригинала.

/ Практика/

Цветанка Йорданова Стоянова


Марияна

Иванова

Глинджурска


18.11.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч.

–пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Редактиране на текст, отваряне на повече от един прозорец едновременно Рулер-предназначение. Включване и изключване на рулера, режими на работа в прозореца.

Менюта и бутони за бърз достъп до елементи на менютата, алтернативи с клавишни комбинации

/ Практика/

20.11.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Редактиране - копиране, местене и изтриване на дума,част от изречение или абзац. Работа с два едновременно отворени документа-копиране и местене на текст между два документа. Търсене,редактиране и замяна на дума или израз в целият документ-ръчно и автоматично.

Проверка на правописа на български и английски

/ Практика/
21.11.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Форматиране на текст-подравняване,избор на шрифт/

Създаване на списъци-номерирани и неномерирани

/ Практика/

Цветанка Йорданова Стоянова


Марияна

Иванова

Глинджурска


23.11.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Интернет / 25 часа

1.Интернет. Основни понятия в мрежата

2.Емотикон и нетикет

3. Internet Explorer. Основни бутони и команди

Теория

25.11.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

4. Сайт. Сърфиране. Критерии за сравняване

5. Електронна поща.

6. Прикачени файлове

Теория

27.11.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

1.Интернет. Основни понятия в мрежата

2.Емотикон и нетикет

3. Internet Explorer. Основни бутони и команди

Практика

28.11.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

4. Сайт. Сърфиране. Критерии за сравняване

5. Електронна поща.

6. Прикачени файлове

Практика

30.11.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Сайт. Сърфиране. Критерии за сравняване

Електронна поща.

Прикачени файлове

Практика

02.12.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-10.50ч.

/4 часа/

Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда /22 часа/

Основни нормативни актове, регулиращи здравословните и безопасни условия на труд

Основни изисквания и правила за безопасна работа на работното място. Познаване и ползване на личните предпазни средства Причини за възникване на трудовите злополуки и начини за предотвратяването им.

/теория/

Костадин

Димитров

Попов


Мариян

Лазаров

Лазаров

04.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-21.20h.

/4 часа/

Адекватно реагиране при трудова злополука.Оказване на долекарска помощ – спиране на кръвотечение, способи за изкуствено дишане, пренасочване на пострадалия. Специфични пожарни опасности и противопожарни мерки. Изисквания за противопожарна охрана Адекватно реагиране при пожарни бедствия и аварии. Основни начини, средства и уреди за гасене на пожари и ликвидиране на аварии

/теория/

05.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-21.20h.

/4 часа/

Източници на замърсяване на околната среда по време на работа.Идентифициране на вредностите и начини за измерването им. Професионални заболявания Мерки и контрол за предотвратяване на замърсявания. Европейски стандарти. Намаляване на количествата на отпадъците и безопасното им складиране.

/теория/

Костадин

Димитров

Попов


Мариян

Лазаров

Лазаров

06.12-2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Основни нормативни актове, регулиращи здравословните и безопасни условия на труд

Основни изисквания и правила за безопасна работа на работното място. Познаване и ползване на личните предпазни средства Причини за възникване на трудовите злополуки и начини за предотвратяването им

/практика/

07.12.2010г

08.00ч. – 09.20ч.

09.20ч.-09.30ч. –пауза

09.30ч.-11.30ч.

/5 часа/

Адекватно реагиране при трудова злополука.Оказване на долекарска помощ – спиране на кръвотечение, способи за изкуствено дишане, пренасочване на пострадалия.

Специфични пожарни опасности и противопожарни мерки. Изисквания за противопожарна охрана Адекватно реагиране при пожарни бедствия и аварии. Основни начини, средства и уреди за гасене на пожари и ликвидиране на аварииИзточници на замърсяване на околната среда по време на работа.Идентифициране на вредностите и начини за измерването им. Професионални заболявания Мерки и контрол за предотвратяване на замърсявания. Европейски стандарти. Намаляване на количествата на отпадъците и безопасното им складиране

/практика/

08.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Икономика /30 часа/

Икономически потребности. Блага. Икономически ресурси. Граница на производствени възможности. Икономически системи Пазар и пазарна мрежа. Стока. Пари. Цени. Търсене и предлагане на стоки.

Цени на ресурси. Работна заплата.Лихва. Рента

/Теория/

Евелина Ташева


Живка Мървакова

09.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Икономически цели на обществото. Икономически функции на правителството. Обществени блага.

Държавни разходи. Бюджет. Данъци. Начин на облагане. Държавен дълг.

/Теория/


10.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Брутен национален продукт. Икономически цикъл. Безработица.

Инфлация.

Икономически растеж. Измерване и фактори.

/Теория/
13.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/


Икономически потребности. Блага. Икономически ресурси. Граница на производствени възможности. Икономически системи Пазар и пазарна мрежа. Стока. Пари. Цени. Търсене и предлагане на стоки.

Цени на ресурси. Работна заплата.Лихва. Рента

/практика/

Евелина Ташева


Живка Мървакова

14.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Икономически цели на обществото. Икономически функции на правителството. Обществени блага.

Държавни разходи. Бюджет. Данъци. Начин на облагане. Държавен дълг.

/практика/

15.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Брутен национален продукт. Икономически цикъл. Безработица.

Инфлация.

Икономически растеж. Измерване и фактори

/практика/

16.12.2010г

08.00-09.00

13.00-14.00


Консултация с преподавател

17.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Сградостроителство /32 часа/

Конструктивни системи и схеми. Видове проекти.Подготвителни работи. Шнурово скеле.Основи и фундаменти. Видове почви. Изкуствено заздравяване на почвата. Плитко и дълбоко фундиране.Стени. Класификация: над основни стени, цокъл, стени от бетон , от камък, тухлена зидария, комбинирани от дърво, от стъклени блокове, от панели – външни и вътрешни. Комини. Защитни и декоративни покрития на стените.

/Теория/
Людмила Везенкова


Борислав Грозданов

20.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Подови конструкции и настилки. Дървени подови конструкции. Масивни подови конструкции: монолитни, сглобяемо-монолитни и сглобяеми. Подови настилки. Окачени тавани.

Покриви. Покривни форми. Покривни конструкции: дървени, стоманени, стоманобетонни. Покривни покривки. Отвеждане на дъждовните води от покрива.

/Теория/

21.12.2010г

18.30h -19.50h

19.50h-20.00h pause

20.00h-22.00h.

/5 часа/

Стълби. Правила и норми за проектиране на стълби. Видове стълби: дървени, стоманени, масивни, стоманобетонни, монолитни, сглобяеми.Съвременни строителни системи и методи. Пълзящ кофраж. ППП. ЕПС. ЕПК.

Врати и прозорци. Видове и класификация.

Довършителни работи. Деформационни фуги.

/Теория/

Людмила Везенкова


Борислав Грозданов
  1   2   3   4

Свързани:

Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Проект „Достоен и пълноценен живот” финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма „развитие на човешките ресурси 2007-2013
Йорданов” град Омуртаг от 17. 06. 2011 година започна работа по проекта „Академия за толерантност” по схема за безвъзмездна финансова...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 0001 „Ограмотяване на възрастни”...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 0001 „Ограмотяване на възрастни”...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Фми на су”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г

Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г

Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 „

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом