Инструкции за ползване Дигитален тахограф
ИмеИнструкции за ползване Дигитален тахограф
страница1/19
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер1.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tachoservicebg.com/doc/DTCO_1381.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Инструкции за ползване

Дигитален тахограф

Съдържание


Общи инструкции

7Начин на представяне ..................

8

Работа с DTCO 1381 …………….

9

Законови изисквания …................

10

Задължения на водача ..................

10

Задължения на превозвача ...........

11

Съхранение на разпечатаната информация ...................................


11

Работа с тахографски карти .........

12
Въведение

13Първи стъпки при работа .............

14

За превозвача .............................

14

За водача .....................................

14

Дисплей и работни елементи ......

15

Кратко описание ........................

15

Варианти на дисплея ....................

17

Режим на готовност ......................

17

Дисплей при включен двигател ..

17

Стандартен дисплей .....................

18

Данни, показвани на дисплея по

време на път ..................................


18

Данни, показвани на дисплея при спряло превозно средство ............


19

Как да изберете с помощта на
менюто ..........................................

19

Показване на съобщения .............

19

Специални дисплеи .....................

20

Неактивирано устройство ...........

20

Извън обхват ................................

20

Трансфер с ферибот или влак .....

20

Поведение при нисък волтаж ......

20

Дисплей след нисък волтаж или прекъсване на захранването ........


21


Режим "Превозвач"

23Функции на картата на превозвача..

24

Поставяне на картата на превозвача

24

Ръководство за менюто след поставяне на картата на превозвача.


25

Функции на менюто в режим „Превозвач” .......................................


25

Подготовка за изтегляне на данни

26

Свързване към интерфейса за изтегляне на данни ...........................


26

Изваждане на картата на превозвача .........................................


27

Ръководство за менюто след като картата на превозвача бъде
поискана ...........................................

28Работен режим

29Поставяне на картата / картите на водача..................................................


30

Ръководство за менюто след поставяне на картата на водача .......


31

Ръчно вписване на информация ......

32

Продължаване на работната смяна..

33

Задаване на дейност към смяна .......

35

Какво трябва да знаете, когато попълвате информация ....................


38

Настройване на дейностите .............

39

Ръчни настройки ...............................

39

Автоматични настройки ..................

39

Контролиране на дейностите ..........

40

Ръчно вписване на дейности ...........

41

Изваждане на картата или картите на водача ............................................


42

Ръководство за менюто след изваждане на картата на водача ......


43

Смяна на водача / превозното средство по време на работа ............


44
3


Съдържание


Работа с принтера

45Поставяне на хартиена лента ......

46

Разпечатване на данни ………….

47

Как да започнете да разпечатвате

47

Как да откажете разпечатването .

47

Какво трябва да знаете, когато разпечатвате ..................................


48

Какво да правите при задръстване

с хартия ..........................................


48Функции на менюто

49Извикване на функциите на

Менюто...........................................


50

Когато шофирате .......................

50

Когато превозното средство е
спряло .........................................

50

Показване на периодите от
време на картата на водача........

51

Настройване на езика.................

51

Предвижване във функциите на
Менюто........................................

51

Как да откажете разпечатване...

52

Достъпът до менюто е
блокиран!.....................................

53

Излизане от функциите на
менюто

54

Преглед на структурата на менюто............................................


55

Главно меню - разпечатка на водач 1/ водач 2..............................


57

Разпечатване на дневна
стойност......................................

57

Разпечатване на събития...........

57

Главно меню - разпечатка за превозното средство......................


59

Разпечатване на дневна
стойност от паметта на
устройството..............................

59

Разпечатване на събития от
паметта на устройството...........

59
Разпечатване на случаи на
превишена скорост....................

59

Разпечатване на технически
данни…………………………...

59

Разпечатване на профил на
скоростта....................................

60

Разпечатване на профил на
оборотите в минута....................

60

Вписване на данни в главното меню - водач 1/ водач 2.................


61

Въвеждане на начална
държава......................................

61

Въвеждане на крайна държава.

61

Вписване на данни за превозното средство в главното меню.............


62

Въвеждане на начало/ край на
пътуване извън обхват..............

62

Въвеждане на начало на
ферибот/ влак.............................

62

Настройване на местно време..

62

Сверяване на UTC време..........

63

Главно меню – дисплей за водач 1/ водач 2.........................................


64

Показване на дневна стойност.

64

Показване на събития...............

64

Главно меню – дисплей за превозното средство.......................


65

Показване на дневна стойност
от паметта на устройството......

65

Показване на събития от
паметта на устройството...........

65

Показване на случаи на
превишаване на скорост...........

65

Показване на технически
данни..........................................

66

Показване на превозвач............

66Съобщения

67Когато се появи съобщение

68

Характеристики на
съобщенията.............................

68
4

СъдържаниеПриемане на съобщения...........

69

Преглед на събитията....................

70

Преглед на грешките.....................

72

Предупреждения за работното време................................................


74

Преглед на работните съобщения

75Описание на продукта

79Функции на DTCO 1381...............

80

Записване и запаметяване........

80

Дисплеи......................................

81

Разпечатка и изходни данни....

81

Режими на работа на DTCO
1381.............................................

82

Тахографски карти ...

83

Карта на водач на ППС (бяла)..

83

Карта на превозвача (жълта).....

83

Контролна карта (синя).............

83

Сервизна карта (червена)..........

83

Заключване на тахографските
карти...........................................

84

Право на достъп до
тахографски карти.....................

85

Кратко описание на системните компоненти.....................................


86

Сензор KITAS 2171....................

86

Инструментален дисплей..........

86

Софтуер......................................

86

Данни на картата на водача на ППС.................................................


87

Постоянни данни на картата на
водача на ППС............................

87

Променливи данни на картата
на водача на ППС.......................

87

Данни на картата на превозвача...

89

Постоянни данни на картата на
превозвача..................................

89

Променливи данни на картата
на превозвача..............................

89

Данни в паметта.............................

90

Кратко обяснение относно
запазените данни.........................

90
Управление на часовото време....

92

Показване на часа на дисплея.

92

Как да превръщаме местното
време в универсално
координирано време................

93

Грижа и поддръжка......................

94

Задължителни проверки на
тахографа..................................

94

Дейности при поправка/
замяна на DTCO 1381..............

94

Почистване на DTCO 1381.....

94

Почистване на тахографската
карта.........................................

94

Изхвърляне на системните
компоненти...............................

94

Технически данни.........................

95

DTCO 1381...............................

95

Хартиена лента.........................

96

Тахографски карти...................

96

Примерни пиктограми и разпечатки


97

Преглед на пиктограмите.............

98

Комбинации от пиктограми...

99

Символи на държави....................

101

Символи на регионите............

102

Примерни разпечатки...................

103

Дневна разпечатка: Дейности
от картата на водача...............

103

Разпечатка: Събития/
неизправности от картата на
водача.....................................

106

Дневна разпечатка: Информация
за дейностите на водача на
превозното средство...............

107

Разпечатка: Събития/
неизправности - превозно
средство .................................

110

Разпечатка: Превишена
скорост....................................

112

Разпечатка: Технически
данни.......................................

113

Разпечатка: Профил на
скоростта *

1145

СъдържаниеРазпечатка: Профил на
оборотите в минута *...............

115

Обяснения на примерни разпечатки.....................................


118

Легенда за групите данни........

118

Цел - записване на данни по време на събития или грешки


124

Цел на кодирането на запис на
данни.........................................

124

Кодиране с цел по-подробно
описание...................................

125Справочник на основните термини...........................................


127  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconРъководство за потребителя за електрическо одеало
Разположение и инструкции за ползване

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconГолямият дигитален обрат Сряда 7 декември, 16: 00 часа
Възприемам се като случаен потребител на Интернет, като обикновен потребител на компютър, който е следвал развитието на дигиталната...

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconХарактеристики на използваните интегрални схеми
Вътрешната архитектура, отделните инструкции и база данни позволяват 14-битови инструкции да се предават по 8-битови шини. Двуфазният...

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconИнструкции за дистанционно управление на климатик
Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconИнструкции за дистанционно управление на климатик
Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconOlympia микросистема Интернет радио Въведение Важни инструкции за сигурност
За да осигурите безпроблемна работа на уреда, моля съблюдавайте следните инструкции

Инструкции за ползване Дигитален тахограф icon2008 състезателни инструкции спонсори
Поканата за регатата /с изключение на промените, извършени със Състезателни инструкции

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconAte 20 външен температурен контролер без дигитален дисплей

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconИнструкции за употреба и безопасност
Благодарим Ви, че избрахте фурните за вграждане oranier. По-долу в тези инструкции за употреба е описано как да инсталирате, използвате...

Инструкции за ползване Дигитален тахограф iconПроект по програма на леонардо да винчи на Европейската комисия в областта на дигитален медиен дизайн. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Проект по програма на леонардо да винчи на Европейската комисия в областта на дигитален медиен дизайн

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом