Характеристика на ромския фолклор
ИмеХарактеристика на ромския фолклор
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер31.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rc.cega.bg/files/Etnicheski_temi/Harakteristika_na_romskiq_folklor.doc
Характеристика на ромския фолклор


За да разберем по-лесно фолклора на ромите в България, е нужно да отчетем не само различията между отделните ромски групи, но също така спецификата на ромската религиозност и свързаната с нея празнична система. Именно един от основните фактори, който обединява различните ромски групи и определящ най-важните характеристики на ромския фолклор, са празниците. Големите ромски празници се отбелязват от всички ромски групи в България. Поради тази и много други причини, съществуват спорове относно това дали можем да говорим за ромски фолклор в пълния смисъл на тази дума, или той е компилация на български и турски фолклор.

В защита на ромското в ромския фолклр са няколко факта, които недвусмислено доказват, че въпреки преливането на български и турски образи и мотиви, фолклорът на различните ромски групи не е компилация, а единно цяло със своя вътрешна логика и специфика. Те се изразяват по два начина – чрез специфично ромското осмисляне на навлезлите български и турски образи и мотиви и чрез наличието на ромски такива.

В приказките на всички ромски групи присъстват образи, които имат аналог в българския и турския фолклор (змей). Сходни са и голяма част от сюжетите и много други имат почти точни или сравнително точни аналози със сюжети в български и турски приказки. Нещо повече – налице са и цели приказки, които имат точни аналози в ромския и българския фолклор (“Болен здрав носи”).

Тези многобройни сходства и преплитания на сюжети, мотиви и образи не са нещо необичайно и не бива да ни водят към погрешни изводи за компилативния характер на ромския фолклор. Първо, защото взаимстването е характерно не само за ромските приказки и легенди. Поради вековното съжителство на Балканите на славяни, гърци и турци, в частност – поради петвековното турско робство по българските земи във фолклора на тези народи присъстват толкова общи сюжети, мотиви и образи, че е невъзможно да бъде разпознат техния произход – славянски, турски или арабски, християнски или мюсюлмански.

Поради характерният си начин на живот в миналото ромите в още по-голяма степен от другите балкански народи приемат традиции, образи, мотиви и сюжети, заимствани от фолклора на други етноси. Допълнителна заслуга за това има и специфично ромския “религиозен синкретизъм”, изразяващ се в преплитането на християнски и мюсюлмански вярвания в светогледа на повечето ромски групи, което благоприятства лесното възприемане и на българско-славянски и на турско-арабски предания и обреди.

Въпреки това неромските елементи в ромския фолклор биват модифицирани така че да се подчинят на вътрешната логика и специфика в него. Казано по друг начин неромските елементи се осмислят по ромски и след това функционират като част от ромския фолклор.

Едва ли могат да се разкрият всички специфично ромски характеристики, през които се пречупват неромските елементи, но въпреки това ясно се открояват някои основни:

  • Подчертаването на бедността и превръщането й в основен движещ мотив на част от действията – крайната бедност е общ мотив в повечето ромски приказки. Тя може да присъства като щрих от цялостния пейзаж на действие, а може и да е изявена като основен мотив на действието.

  • По-хладнокръвното приемане на нещастията и бедите – в ромските приказки, както в приказките на българи и турци, справедливостта също побеждава, но нейната победа не винаги носи безапелативността на българските и турските приказки.

  • Честата поява на Господ и превръщането му в едно от основните действащи лица – по всяка вероятност честата поява на Бога в ромските приказки и легенди като беден старец с дълга брада, раздаващ справедливост, е резултат от характерния за ромите “земен характер на религиозното съзнание” (Марушиакова, Попов)

  • Специфичната роля на знаменията и обетите – в приказките на всички ромски групи знаменията, обетите, клетвите и пророческите сънища заемат изключително важно място.

  • Вярата в силата на любовта – ромите боготворят любовта, подобно на всички други етноси. Но при ромите това боготворене сякаш е в по-силна степен.


Втората линия, по която можем да търсим ромското в ромските приказки и легенди е наличието на специфично ромски персонажи и мотиви, т.е. такива, които са свързани с историята на ромите или с тяхното осъзнаване като различен от другите етнос. Такива персонажи са Шибил и Банго Василий.

Като “специфично ромски” можем да определим и тези легенди и кратки истории, в които ромите разказват за себе си. Тези истории рязко контрастират с всекидневното подценяване на ромите от другите етноси и показват ясно изразено желание за еманципация и зачитане на тяхното достойнство.

Въпреки проникването на множество славянски, български, турски и арабски образи, мотиви и сюжети в ромския фолклор, той притежава своя собствена вътрешна логика и множество специфични характеристики, благодарение на които можем да го разграничим от фолклора на другите етноси и да го определим като ромски.

С.Е.Г.А.

Ресурсен център

Свързани:

Характеристика на ромския фолклор iconXiі– ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 11 часа камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, камерни групи за обработен фолклор, групи за обработен...
Характеристика на ромския фолклор iconXi – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 10,30 часа групи за автентичен фолклор, камерни групи за автентичен и обработен фолклор, народни хорове, народни обичаи,словесен...
Характеристика на ромския фолклор iconXiі – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 9,00 часа групи за забавни песни, народни хорове, камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, групи за обработен...
Характеристика на ромския фолклор iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Характеристика на ромския фолклор iconНационален фестивал на българския фолклор
...
Характеристика на ромския фолклор iconПрограма намаляване на отпадането на ромските
Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на сип „Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици)...
Характеристика на ромския фолклор iconУчебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова
Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толератност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на Другите
Характеристика на ромския фолклор iconПрограма трета сцена площад „възраждане 13 юни 2009 г
Група за автентичен фолклор с. Въгларово Група за автентичен фолклор с. Войводово
Характеристика на ромския фолклор iconПроблемният сплит „фолклор антропология
Настоящата статия ще се опита да придаде смисленост на подвеждащата странност: ще се постарае да обвърже, коментира и анализира проблемния...
Характеристика на ромския фолклор iconСип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Сип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом