Решение №43
ИмеРешение №43
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер14.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.smyadovo.bg/raw/uploads/smjadovo_files/reshenie43.rtf
гр.Смядово тел.05351/20 33

пл.”Княз Борис І” №2 факс 05351/20 40

E-mail: smiadovo_obs@abv.bg


П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е

по Протокол № 6 / 31.03.2008 г.


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Изискванията при кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекти за изграждане на канализации, Раздел ІІІ – необходими документи за кандидатстване, буква”А” – безвъзмездни помощи, т. 9, Общински съвет – Смядово прие


РЕШЕНИЕ № 43


І. Общински съвет – Смядово определя като приоритетно изграждането на обект „Канализационна мрежа” гр.Смядово, включващ следните клонове:

1. Канализация по ул.”Априлско въстание”, Пр. 68 и Пр.72, ОК 226-ОК 27.

2. Канализация по ул.”Георги Бенковски” , Пр.71 и Пр.70, ОК 118-ОК 27-ОК 6/139/.

3. Канализация по ул.”Черковна”.

4. Канализация по ул.”Симеон Велики” и „Цар Калоян” , Пр.36, ОК 262 – ОК 285.

5. Канализация по ул.”Г.Каблешков”, Пр.94, ОК 318- ОК 345

6. Канализация по ул.”Генерал Скобелев”, Пр.28, ОК 236-ОК 345-237

ІІ. Приема като целесъобразно да се кандидатства за финансиране на проекта от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО:

/М. ЖЕЧЕВ/

Свързани:

Решение №43 iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение №43 iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Решение №43 iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Решение №43 iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
Решение №43 iconНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Решение №149/04. 10. 2001 г.,Решение №80/30. 05. 2002 г., Решение №165/28. 07. 2005 г., Решение №318/30. 11. 2006 г, Решение №236/04....
Решение №43 iconРешение №171/25. 09. 2008 г
Решение №75/08. 03. 2007 г, Решение №51/13. 03. 2008 г., Решение №141/17. 07. 2008 г., Решение №171/25. 09. 2008 г., Решение №222/13....
Решение №43 iconНаредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията
Решение №223 от 26. 07. 1994 г., допъл с Решение №267 от 09. 03. 1995 г., изм с Решение №48 от 18. 04. 1996 г., изм с Решение 152...
Решение №43 iconОбщина елена наредба
Приета с Решение №14/06. 03. 2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27....
Решение №43 iconОбщински съвет русе
Рос, решение №388/12. 11. 2004 г.; решение №450/22. 12. 2004, решение №780/28. 01. 2010 г., решение №864/22. 04. 2010 г., решение...
Решение №43 iconОбщинасвиленгра д
Изменена и допълнена с Решение №259/27. 01. 2005г.; Решение №359/27. 04. 2005 г.; Решение №380/31. 05. 2005 г., Решение №514/24....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом