Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16
ИмеЛитература 12 > Учебно-образователен пакет 16
страница1/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.24 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://www.vsa.bcci.bg/files/custom/OnlineSelfinform/5-0-Mehanizmi-R_Z-Rabotodateli-110118-Final
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Механизми на взаимодействие между работодателите и наетите лица


ФОКУС ГРУПА: РАБОТОДАТЕЛИ


Съдържание


1. Увод 4

1.1. Обща рамка на тематичната област 4

2. Методическо ръководство за провеждане на обученията 7

3. Учебна програма 10

3.1. Анотация 10

3.2. Съдържание 11

3.3. Литература 12

4. Учебно-образователен пакет 16

4.1. Фирмена политика и организационна среда 16

4.2. Интеграция на интересите с целите на фирмата 23

4.3. Системи за участие, споделено управление и консултиране 41

4.4. Задължения на работодателите за информиране и консултиране на работниците и служителите 64

4.5. Взаимодействие на работодателите със синдикалните организации в предприятието 80

4.6. Условия за сключване на КТД и възможности за участие на работниците и служителите в колективното договаряне и консултиране с работодателя 118

4.7. Тест за проверка на знанията 151

4.8. Теми за дискусия 159Списък на използваните съкращения


Ал. алинея

Бр. брой

БТПП Българска търговско-промишлена палата

ДВ Държавен вестник

ЕК Европейската комисия

Изм. изменен

КСО корпоративната социална отговорност

КТ Кодекс на труда

КТД колективен трудов договор

МОТ Международна организация на труда

МСП малки и средни предприятия

НСИ Национален статистически институт

ООН Организация на обединените нации

ОСУ организационна структура на управление

Отм. отменен

СБ Световната банка

СУЧР стратегическото управление на ЧР

ТЗ Търговски закон

УЧР управление на човешките ресурси

Чл. член

ЧР човешки ресурси

1.Увод

1.1.Обща рамка на тематичната област


В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” доклад, с който са представени тематични области за обучение и дискусии, една от посочените теми е дефинирана като „Механизми на взаимодействие между работодателите и наетите лица”.

Целта на обучението по тази тема се определя като „подобряване на взаимодействието между работодателите и наетите лица на основата на фирмената политика и стратегии за увеличаване конкурентоспособността на икономическите субекти и изграждането на бизнес организациите като надеждни партньори и социално отговорни участници в икономическия живот на обществото”.

Определя се и следното съдържание на модула:

  • фирмена политика и характеристика на фирмената среда;

  • интеграция на интересите на всички с главните цели на фирмата;

  • механизми да съчетаване стратегиите на организациите с интересите на наетите лица; системи за участие;

  • задължения на работодателите за информиране на наетите и техните организации за икономическото и финансово състояние на предприятието;

  • условия за сключване на колективен трудов договор; представителност на интересите и тяхната защита;

  • възможности и задължения на наетите лица за участие в колективното договаряне и консултиране с работодателя.

За фокусна група е определена първоначално групата на работодателите. Впоследствие възложителят добавя и втора фокус група – тази на заетите лица и синдикалистите. В териториалния/секторния обхват са включени всички райони/сектори. Предвидените форми са обучение/дискусия.

Разработчикът на темата приема предложените цел, съдържание, обхват, форма на обучение и структура на модула като основа за разработване на методическия и учебен инструментариум. Към тях се добавят някои подтеми за обогатяване на познанията и уменията на фокусната група. С това погледът върху проблемите се разширява, като по този начин се оформя и междудисциплинарна област между визираните в проекта фокусни групи – на работодателите и на заетите / синдикалистите. (Вж. Фигура 1.)Фигура 1: Междудисциплинарна област за сътрудничество и взаимодействие между партньорите


Следователно, без да коригират съществено първоначално предвидения обхват, тези изменения и допълненията допринасят за по-пълното и по-точното обхващане на темата.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconЛитература 13 > Учебно-образователен пакет 17
Целта на обучението по тази тема (модул) се определя като „повишаване на разбирането за ползите от изграждането на бизнес организациите...
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconЛитература 13 > Учебно-образователен пакет 16
Целта на обучението по тази тема (модул) се определя като „повишаване на разбирането за ползите от изграждането на бизнес организациите...
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconЛитература и культура
Опд. Ф. 09 «Русская литература и культура».: Учебно-методический комплекс дисциплины / Сост.: М. А. Ковалева; Бийский пед гос ун-т...
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconНовогод ниепакеты Размещение: Пакет 5 дней /4 ночи Пакет 4 д н я /3 ночи Пакет 3 д н я /2 н о ч и
Опохмел Бранч в ресторане «Маринс Парк Отель» Новогодний подарок – сюрприз для гостей
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconУчебно съдържание по литература за 12 клас

Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconУчебно съдържание по литература за девети клас

Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconО. А. Овсянникова детская музыкальная литература
Овсянникова О. А. Детская музыкальная литература. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления подготовки...
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconУчебно методическое пособие Минск 2007 удк 616. 16 002. 151 053. 1 (075. 9)
Рекомендовано в качестве учебно-методического пособия учебно – методическим советом
Литература 12 > Учебно-образователен пакет 16 iconМагистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието
Ефективно управление на учебния процес: понятие за управление на учебния процес; управление на учебни планове и програми; условия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом