Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер9.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. София, 14 юли 2010 г.

СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета година в състав:

съдия : Владимир ИВАНЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията Иванчев гр.д. № 545 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.406, ал.1 във вр. с чл.404, ал.1 от ГПК.

Определение № 295 от 18. 06. 2010 г. е влязло в сила, подлежи на принудително изпълнение, редовно е от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.

По тези съображения, Софийският окръжен съд


Р А З П О Р Е Д И :


ДА СЕ ИЗДАДЕ на Софийски окръжен съд изпълнителен лист срещу „Е.” АД – гр. Е., обл. София, бул. „Руски” №191, . , за сумата от 25 (двадесет и пет) лева държавна такса.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването на поканата за доброволно изпълнение на „Е.” АД – гр. Е..


СЪДИЯ:

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом