Във висшия адвокатски съвет
ИмеВъв висшия адвокатски съвет
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер13.71 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.vas.bg/Documents/2008_1-2_5.doc
ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


На заседанието си, проведено на 18 януари 2008 г. в София, Висшият адвокатски съвет взе следните решения:


Решение № 1030

При кандидатстване за вписване на чужди граждани в адвокатския регистър на адвокатите в Република България същите трябва да прилагат следните документи:

1. Молба до Висшия адвокатски съвет.

2. Документ за придобита адвокатска правоспособност в съответна държава – член на Европейския съюз.

3. Писмено съгласие от български адвокат.

4. Документ за наименование на професията в съответната държава – членка на Европейския съюз.

5. Документ, удостоверяващ гражданството на държава – членка на Европейския съюз, различна от България.


Решение № 1031

Отлага вземането на решение по предложението на Пловдивския адвокатски съвет за задължително приподписване на касационни жалби с щемпел на адвоката, докато се натрупа практика по прилагането на АПК.


На заседанието си, проведено на 4 февруари 2008 г. в София, Висшият адвокатски съвет взе следните решения:


Решение № 1037

Единодушно гласува апел до Народното събрание на Република България за отлагане на влизането в сила на Гражданския процесуалния кодекс от 1 март 2008 г. с копие до министъра на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и до главния прокурор на Република България.

Неразделна част към апела са аргументите за отлагане действието на ГПК от 1 март 2008 година.


Решение № 1043

Във връзка със 100-годишния юбилей на адвокат Иван Илиев Атанасов, роден на 20 януари 1908 г., от град Плевен, живущ в град Плевен, на ул. „Гладстон” № 16, ет. ІV, да му бъде изпратен поздравителен адрес, придружен с дарение от 1000 лв. награда за неговата дейност.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Във висшия адвокатски съвет iconВъв висшия адвокатски съвет
На разширеното си заседание от 23 ноември 2007 г с участието на Висшия Дисциплинарен съд и Висшия Контролен съвет, Висшият адвокатски...

Във висшия адвокатски съвет iconВисш адвокатски съвет
На 12. 08 г във Висшия адвокатски съвет се получи писмо с приложени „Основни идеи за Концепция за наказателната политика на Република...

Във висшия адвокатски съвет icon50. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия адвокатски съвет
Висшия адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д д. №10/2010 на Висшия...

Във висшия адвокатски съвет iconОтче т за дейността на висшия адвокатски съвет
За мен е удоволствие и привилегия да Ви поздравя с „добре дошли” от името на Висшия адвокатски съвет и лично от мое име и да Ви благодаря...

Във висшия адвокатски съвет iconТарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет
Наредба №1 от 07. 2004 г., издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн. Дв бр. 64 от 23 Юли 2004 г., изм. Дв бр. 2 от 9 Януари 2009...

Във висшия адвокатски съвет iconДо г-жа Даниела Доковска Председател на Висшия адвокатски съвет Уважаема госпожо Доковска
Моля, приемете сърдечните ми поздравления по повод забележителната 120-годишнина от приемането на първия български Закон за адвокатите....

Във висшия адвокатски съвет iconРепублика българия висш адвокатски съвет
Представям на вниманието Ви бележките на Висшия адвокатски съвет по Проекта за Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците

Във висшия адвокатски съвет iconДо общото събрание на колегиите във върховния административен съд становище на Висшия aдвокатски съвет
От името на Висшия адвокатски съвет моля да постановите тълкувателно решение, с което да приемете, че лицата, упражняващи свободна...

Във висшия адвокатски съвет iconРепублика българия висш адвокатски съвет
На основание чл. 129, ал. 4 от Закона за съдебната власт (зсв) поставям на вниманието Ви становището на Висшия адвокатски съвет по...

Във висшия адвокатски съвет iconСписание „Адвокатски преглед брой 2-3 от 2005 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 20.ІІ. 2004 г. 25.ІІ. 2005 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом