Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г
ИмеКонспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер12.68 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.stenli-bg.com/tu/II-kurs/Ikonomika/Lekcii/doc/Konspekt.doc
КОНСПЕКТ ПО ИКОНОМИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЕФ за 2005/2006 г. 1. Икономическа характеристика на електроенергетиката

 2. Стопанска дейност. Стопанска организация. Стопанско предприятие.

 3. Субект на стопанската дейност

 4. Икономическа същност на инвестиционния процес

 5. Дълготрайния активи на предприятието

 6. Дълготрайни нематериални активи на предприятието

 7. Оценка на дълготрайните активи

 8. Изхабяване и възпроизвеждане на дълготрайните активи

 9. Амортизация на дълготрайните активи

 10. Инвестиционен процес

 11. Краткосрочни активи на предприятието

 12. Същност и състав на промишлената продукция

 13. Производствено реализационни разходи

 14. Себестойност на промишлената продукция

 15. Производствени разходи и себестойност на електро енергията

 16. Себестойност на електро енергията в електро централите

 17. Себестойност на електро енергията в електроенергийната система

 18. Цени и ценообразуване на промишлената продукция

 19. Цени на електро енергията

 20. Основни тарифи без граници

 21. Тарифи за електро енергия с граници

 22. Тарифи за цените на реактивна енергия

 23. Действащи тарифи в Република България

 24. Оценка на икономическата ефективност на инвестиционния процес

 25. Статични критерии за оценка на икономическата ефективност

 26. Динамични критерии за оценка на икономическата ефективностизготвил: доц. д-р Велчев

Свързани:

Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconПравилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Решение №2368 от 16. 03. 2005 г на вас на рб бр. 26 от 25. 03. 2005 г., в сила от 25. 03. 2005 г.; изм и доп., бр. 95 от 29. 11....
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconИзисквания, на които трябва да отговорят студентите програма "Право", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма “Право”, випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconЗакон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове
Обн., Дв, бр. 91 от 15. 11. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 30...
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по бюджет и финанси
Обн., Дв, бр. 91 от 15. 11. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 30...
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по бюджет и финанси
Обн., Дв, бр. 91 от 15. 11. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 30...
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconЗакон за правната помощ
Обн., Дв, бр. 79 от 10. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 17 от 24. 02....
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconИкономически университет колеж по туризъm варна, ул. Стефан Караджа 32 конспект по делова кореспонденция (теория и практика) Учебна 2005/2006 г. Раздел I

Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconОбщински съвет на община димитровград
Дв 111 / 22. 12. 2003 г., в сила от 01. 01. 2004 г.; изм.,бр. 51/21. 06. 2005 г., в сила от 21. 06. 2005 г.; бр. 14/14. 02. 2006...
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconКодекс за застраховането
Обн., Дв, бр. 103 от 23. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., доп., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 30...
Конспект по икономика за студентите от еф за 2005/2006 г iconНаредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Приложение №2 към чл. 2 на пмс №267 от 12. 12. 2005 г., обн., Дв, бр. 103 от 23. 12. 2005 г., изм., бр. 35 от 28. 04. 2006 г., в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом