Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski
ИмеZahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер75.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.phil.muni.cz/wusl/home/Documents/KONFERENCE_JS_Program 2012.docSeminář jihoslovanských filologií a balkanistiky

Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

aobčanské sdružení Porta Balkanica


pořádají již třetí


pracovní setkání lektorů jihoslovanských jazyků

Výuka jihoslovanských jazyků

v dnešní Evropě


pod záštitou děkana Filozofické fakulty MU

prof. PhDr. Josefa Kroba, CSc.


26.3. – 27.3.2012


Zasedací sál Filozofické fakulty, budova C, 2. patro, vlevo

Arna nováka 1, BrnoPROGRAM

26. 3. 2012

08.30 – 9.30h

Registrace účastníků

(Zasedací místnost Filozofické fakulty MU, budova C, 2. patro)


Konferenční poplatek 750,- korun se platí jen v korunách při registraci

10.00 – 11.20h

Úvodní program

Zasedací místnost FF, budova C, 2. patro (vlevo)

Zahajující slovo organizátorů:

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Michal Przybylski


Uvítací řeč děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

prof. PhDr. Josefa Kroba, CSc.

Uvítací řeč vedoucího Ústavu slavistiky FF MU

prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc.

Uvítací řeč zástupců

Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Makedonie, Slovinska, Srbska


 Jan Amos Komenský a jeho Věječka moudrosti – přednášku prosloví

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

11.20 – 11.30h

přestávka

11.30h

Sekce 1 – Zasedací místnost FF, budova C, 2. patro (vlevo)

Zahájení zasedání

předsedající: Alicа Kulihová

11.3011.45

Mária DOBRÍKOVÁ

Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami

11.4512.00

Alica Kulihová

Osvojovanie si princípov etiky prekladu a tlmočenia v procese výučby jazykov

12.0012.15

Надежда Сталянова, Владислав Миланов

Конотация – смисъл – превод в обучението по български език

12.1512.30

Гинка Бакърджиева

Учебният превод – предизвикателства без край

12.30 – 12.45


Mirna Stehlíková đurasek

Prijevodne vježbe: koncepcija i zaključci

12.45 – 13.00

Milina Svítková

Umelecký preklad ako osobitný druh jazykovej a interkultúrnej komunikácie

13.0013.20 DISKUSE

13.2015.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
11.30h

Sekce 2 – „Žlutá posluchárna“ FF, budova C, 1. patro (vlevo)

Zahájení zasedání

předsedající: Miroslav Kouba

11.3011.45

Диана Иванова

Стандарт и субстандарт в българския език

11.4512.00

Miroslav Kouba

Perspektivy výuky jihoslovanských jazyků v kontextu současné jazykové politiky Evropské unie

12.0012.15

Pavel Krejčí

Jazyková situace v postsrbochorvatském prostoru a její reflexe ve studijních programech příslušných oborů Masarykovy univerzity

12.1512.30

Борислав Борисов

Държавната езикова политика и българският език (опитът след 1989 г.)

12.3012.45

Andrej Šurla

Prepoznavnost slovenščine v organizacijskih strukturah (evropskih) univerz

12.45 – 13.00

Фани Бойкова

Езикова политика в българската образователна система

13.0013.20 DISKUSE

13.2015.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
ODPOLEDNÍ BLOK


15.00h

Sekce 1 – Zasedací místnost FF, budova C, 2. patro (vlevo)

Zahájení odpoledního zasedání

předsedající: Sanda Lucija Udier

15.00 – 15.15

Никола Топузов

За социокултурната информация в обучението по български език като чужд

15.15 – 15.30

Ana Petrov

Mogućnosti učenja srpskog jezika kao stranog u Srbiji

15.30 – 15.45

Вяра Малджиева

Моделът на дискретните процеси като средство в преподаването на темпоралността в българския език

15.45 – 16.00

Sanda Lucija Udier

Leksičko i gramatičko izražavanje vremena u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

16.00 – 16.15

Богдан Дичев

Отново за свидетелския статут: имперфект и аорист, преизказност

16.1516.30 DISKUSE A ČAS PRO ODPOLEDNÍ KÁVU15.00

Sekce 2 – „Žlutá posluchárna“ FF, budova C, 1. patro (vlevo)

Zahájení odpoledního zasedání

předsedající: Milvija Gulešić Machata

15.00 – 15.15

Laura Fekonja

Kontrastivni pristop pri poučevanju sorodnih jezikov – nujno zlo ali stvar odločitve?

15.15 – 15.30

Milvija Gulešić Machata

Ovladavanje kolokacijama u srodnim jezicima (na primjeru hrvatskoga, slovačkoga i češkoga jezika)

15.30 – 15.45

Elena Krejčová

Výuka příbuzných jazyků pro studenty balkanistiky

15.45 – 16.00

Orkida borshi

Albánština: současnost a perspektivy

16.00 – 16.15

Martin Surovčák

Název příspěvku bude upřesněn

16.1516.30 DISKUSE A ČAS PRO ODPOLEDNÍ KÁVU

PROGRAM DRUHÉHO DNE

27. 3. 2012
SEKCE 1

Žlutá posluchárna“ FF, budova C, 1. patro (vlevo)

09.00h

Zahájení zasedání

předsedající: Aleš Kozár

09.00 – 09.15

Игор Станојоски

Девијациите во удвојувањето на предметот во македонскиот јазик како странски

09.15 – 09.30

Божана Нишева

Безеквивалентната лексика в учебниците по български език за чужденци

09.30 – 09.45

Aleš Kozár

Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí

09.45 – 10.00

Michal Przybylski

Mezijazyková homonymie ve výuce slovinštiny

10.00 – 10.15

Соня Александрова

Обучение по чужд език за специфични цели

10.15 – 10.30

Дияна Николова

Учебниците по литература в България след 2000 година – стратегии и иновации

10.3010.45h

DISKUSE A PŘESTÁVKA NA KÁVU

10.45h

Zahájení zasedání


předsedající: Марија Паунова

10.45 – 11.00

Марија Паунова

Грешки во синтаксичката продукција при усвојување на македонскиот како втор/странски јазик

11.00 – 11.15

Barbara Buršić

Pjevate li hrvatski? Primjena popularnih pjesama u gramatičkim sadržajima inojezičnoga hrvatskoga

11.15 – 11.30

Slavomira Ribarova

O některých aspektech využití hudby při výuce cizího jazyka: na příkladě makedonštiny

11.30 – 11.45

Katerina Dimovska

Typické chyby u českých studentů při studiu makedonštiny
PROGRAM DRUHÉHO DNE

27. 3. 2012
SEKCE 2

Zasedací místnost FF, budova C, 2. patro (vlevo)

09.00h

Zahájení zasedání

předsedající: Mónika Farkas Baráthi

09.00 – 09.15

Mateja Kosi

Poučevanje slovenske dialektologije v okviru lektorskih vaj za češke študente slovenistike

09.15 – 09.30

Мина Ђурић

Први час са страним славистима

09.30 – 09.45

Зорница Цветкова

Цикълът на обучение на студентите по факултативен български език с помощта на интерактивната основа.

За нивото на владеене на езика – цели и резултати

09.45 – 10.00

Моника ФАРКАШ БАРАТИ

Филмът като средство при преподаването на българския език

10.00 – 10.15

Цветелина Шубова

Фрагменти от българското кино – лекции за студенти от Философския факултет в Бърно

10.1510.45h

DISKUSE A PŘESTÁVKA NA KÁVU

10.45h

Zahájení zasedání


předsedající: Mária Dudas

10.45 – 11.00

Jelena Tušek i Virna Karlić

Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika

11.00 – 11.15

Мария Дудаш

Самоучители по български език – как да ги включим в преподаването

11.15 – 11.30

Veronika Neničková

Název příspěvku bude upřesněn

11.30 – 11.45

Милош Пантић

Српски језик као страни

12.00h

Žlutá posluchárna“ FF, budova C, 1. patro (vlevo)

OFICIÁLNÍ ZAKONČENÍ

PRACOVNÍHO SETKÁNÍ LEKTORŮ JIHOSLOVANSKÝCH JAZYKŮDISTANČNÍ ÚČAST

Илияна Димитрова

Българската картина на света в обучението по български език като втори


Красимира Танева

Визуализацията на българския фолклорен празничен кaлендар – възможност за развиване на социокултурните компетентности


Борян Янев

За образните сравнения в българския и английския език с флорален компаратум
Свързани:

Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconVedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011

Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconVedoucí práce: Mgr. Margarita Rumenovová Račevová 2009
Резюме
Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconПревод : Елена Ст. Владова (Elena Vladova)

Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconMaffioletti elena insegnante e figura obiettivo I. T. C. Belotti Bergamo

Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconИме: In & Out Shower Автор: Michal Warykiewicz Описание на проекта
Когато използвате душът In & Out в режим за баня, може да активирате функция за матиране на стъклата чрез течни кристали, което осигурява...
Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconJuan Lorenzo Elena Presti Lara franco Sabrina Logue Dario Carbonell Russorillo

Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconBg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
...
Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconRiding camp elena 2013 комплекс за селски туризъм «йовчевата къща»
Ако детето ви обича конете и искате да изживее една незабравима лятна ваканция – международният детски лагер с езда е перфектният...
Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski iconХотел Maria Elena Villas 5 Ситония
Ситония, разположени точно над Акти Елеа, между селищата Неос Мармарас и Никити, на 2 мин от морето, на 90 км от Солун. Построени...
Zahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski icon2). Народно читалище „Напредък Елена 1863" гр. Елена е юридическо лице с нестопанска цел със седалище и адрес на управление 5070 град Елена, област Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски" № (3)
Елена, ул. „Стоян Михайловски” №2, тел. 06151/7083 e-mail: napredak, web: chitalishte elena bg
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом