Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер33.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vkk.gazovisistemi.com/
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА1.Обща част.

Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, CO район Панчарево-УПИ IX-88,89, кв.42

Проектът е разработен въз основа на архитектурна подложка и е съобразен с действуващите : “Норми за проектиране на ОВК инсталации”, “Санитарни норми”, “Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 2009г г. “БДС 14779” “Охрана на труда

Топлофизичните характеристики на използваните материали за ограждащи елементи на сградата са дадени в част “Архитектурна” на проекта.

Топлотехническите пресмятания са направени с климатични параметри на въздуха за гр. София:

Зима

- температура на въздуха -16°С

- преобладаваща посока на вятъра запад

- скорост на вятъра 3,7 м/с


2.Отоплителна инсталация.

Сградата е със собствен топлоизточник – Котелна инсталация.

Котелната инсталация е предназначена да обезпечи потребността от гореща вода (80/60°С) за отопление на сградата и нуждите за БГВ (битово-горещо снабдяване).

Предвиден е обемен бойлер 300литра (три-контурен), който ще работи по следния начин:

Зима: Основен топлоизточник са слънчеви колектори, монтирани на покрива на сградата и допълваща топлина от котела.

Лято: Основен топлоизточник са слънчеви колектори, монтирани на покрива на сградата и допълваща ел.енергия на бойлера.

Топлинната мощност на котела е избрана на база приложените изчисления за потребна топлина за вътрешната отоплителна инсталация и БГВ. Предвиденият в проекта котел е отоплителен, водогреен на твърдо гориво „пелети” и е с топлинна мощност 20-36кW.

Котелната инсталация е разположена в отделно помещение, в сутерена на сградата. Избраният котел е комплект с горелка, автоматика и табло за управление. Отвеждането на продуктите на горене от горивната камера на котела става посредством димоотвод.

Отоплителната инсталацията е обезопасена с мембранен разширителен съд, монтиран в котелното помещение.

Слънчевата инсталация също е обезопасена със снижен разширителен съд, монтиран в Котелното помещение.

Обезвъздушавнето на системата ще става чрез автоматични обезвъздушители монтирани на щранга, на колекторите и на всяко отоплително тяло.

Отоплителната инсталация е проектирана като двутръбна водно помпена.

В сутерена се отопляват 2помещения-фитнес и гараж.

За санитарния възел и кабинет на I етаж и помещенията на II етаж отоплението е радиаторно. Отоплителните тела ще бъдат конвективен тип “радиатори” с височина 500 мм. алуминиеви. На всяко отоплително тяло ще се монтира радиаторен вентил с термостатна глава.

На връщащия аншлус към всяко отоплително тяло ще се монтира секретен вентил за регулиране на хидравличното съпротивление на всеки циркулационнен контур. Инсталацията ще се изпълни с полипропиленови трислойни тръби минаващи в подовата замазка тръба в тръба.


Всеки радиатор е със самостоятелен циркулационен контур, свързан в общ водоразпределителен и водосъбирателен колектор.

За дневната-трапезария и кухня на I етаж отоплението е решено като лъчисто подово. Захранването на серпентините се осъществява от самостоятелен колектор, на който е монтиран блок, състоящ се от трипътен смесителен вентил, циркулационна помпа и регулатор за температурата на топлоносителя (50/45°С) за нискотемпературното лъчисто отопление.


3.Изпълнение на проекта, последователност на монтажните работи, контрол и изпитания.

Редът на изпълнение на монтажните работи е следния:

- монтаж на котел, разширителни съдове, помпи, колектори, отоплителни тела

- монтаж на тръбопроводи, арматура

- монтаж на КИП и А

- изпитание на якост и плътност

- топла проба

- монтаж на изолация и покрития

- боядисване на металоконструкции, неизолирани тръбопроводи

-72 -часова проба на инсталацията


4.Здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

Проектът е разработен в съответствие с изискванията на „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съръженията под налягане” .

Предвидени са следните мероприятия:

-топлинна изолация за всички тръбопроводи и метални повърхности сТпов.³40°С

-инсталациите е обезопасени с разширителни съдове

- осигурен е удобен достъп до всички точки за обслужване


Съставил:

(инж.Т.Христова)

Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом