Професионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
ИмеПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер33.49 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_8796.doc
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” - ГР. КЪРДЖАЛИ

кв. “Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел:6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi_2004@hotmail.comКОНСПЕКТ

по Бюджетно счетоводство - теория

специалност – Банково Дело

за ХІІІ клас, самостоятелна форма на обучение 1. Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета.
 1. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия. . Характеристика на капитала в бюджетните предприятия .Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия.
 1. Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА.
 1. Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи в бюджетните предприятия. Характеристика на дълготрайните нематериални активи в бюджетните предприятия .Счетоводно отчитане на придобиването на ДНА.
 1. Счетоводно отчитане на намалението на ДНА. Счетоводно отчитане на преоценките на ДНА.
 1. Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия.
 1. Счетоводно отчитане на стоките в бюджетните предприятия.
 1. Счетоводно отчитане на готовата продукция от стопанска дейност на бюджетните предприятия.
 1. Счетоводно отчитане на разчетните отношения в бюджетните предприятия. Характеристика и видове разчетни отношения в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на задълженията към доставчици и вземанията от контрагенти.
 1. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в бюджетните предприятия.
 1. Cчетоводно отчитане на разчетите със студентите в бюджетните предприятия и на разчетите по временни безлихвени заеми и вътрешните разчети.
 1. Счетоводно отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия. . Характеристика на паричните средства в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на паричните средства в брой и на паричните средства по банкови сметки.
 1. Счетоводно отчитане на паричните средства във валута в бюджетното предприятие.
 1. Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетните предприятия. Характеристика на инвестициите в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на дългосрочните и на краткосрачните инвестиции.
 1. Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия. Характеристика на раходите в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на разходите за бюджетна дейност.
 1. Счетоводно отчитане на извънбюджетните разходи. Счетоводно отчитане на финансовите разходи и извънаредните разходи.
 1. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на извънбюджетните приходи.
 1. Счетоводно отчитане на финансовите и на извънредните приходи в бюджетните предприятия.
 1. Годишно приключване в бюджетните предприятия. Характеристика на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия.Нормативни документи и обхват на финансовите отчети.
 1. Организация и етапи на годишното счетоводно приключване. Счетоводен баланс на бюджетните предприятия. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки / фондове на бюджетните предприятия.
 1. Cчетоводно отчитане на републиканския бюджет в министерство на финансите. Характеристика на Републиканския бюджет. Счетоводно отчитане на приходите по РБ в МФ.
 1. Счетоводно отчитане на разходите по РБ в МФ. Годишно приключване на РБ в МФ.
 1. Счетоводно отчитане на бюджета в държавните органи. Характеристика на бюджета в държавните органи /първостепенни разпоредители с бюджетни средства/. Особености при счетоводното отчитане на бюджета в държавните органи.
 1. Особености при счетоводното отчитане на бюджета в държавните органи. Характеристика на местните бюджети. Счетоводно отчитане на приходите и разходите по местните бюджети. Счетоводно отчитане изпълнението на местните бюджети.Изготвил: П.Каменчовска

Свързани:

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Тема Система на национално и международно регулиране на валутно-финансови отношения
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Обработка на информацията – информационните технологии като компонент на информационната система
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
Въвеждане на стоките на митническата територия на Р. България до получаване на митническо направление
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
...
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом