Професионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
ИмеПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер34.09 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_7959.docПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” - ГР. КЪРДЖАЛИ

кв. “Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел:6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi_2004@hotmail.com
КОНСПЕКТ

ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО ЗА ХIII КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ “БАНКОВО ДЕЛО”


ТЕМА 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА И БАНКОВОТО СЧЕТОВОДСТВО.

 1. Обща характеристека на банковата система в страната. Банкови сделки.

 2. Теоритико-методологични основи на счетоводството в банките.

 3. Особености на банковото счетоводство. Национален сметкоплан на банките.

 4. Организация на счетоводството в банките.

ТЕМА 2. СОБСТВЕН КАПИТАЛ В БАНКИТЕ.

 1. Характеристика на собствения капитал в банките.

 2. Отчитане на основния банков капитал.

 3. Отчитане на резервния фонд в банките.

 4. Отчитане на другите резерви.

ТЕМА 3. ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ В БАНКИТЕ.

 1. Характеристика на привлечения капитал в банките.

 2. Отчитане на привлечения капитал в банките по разплащателни, текущи и специални сметки.

 3. Отчитане на депозитните банкови операции.

 4. Отчитане на облигационни заеми.

 5. Отчитане на получените заеми в банките.

ТЕМА 4. ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИОННО-КАСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКИТЕ.

 1. Функции на БНБ по емитирането на парични знаци.

 2. Отчитане на емисионните операции в БНБ.

 3. Отчитане на движението на банкноти и монети между банките.

 4. Отчитане на касовите операции в банките.

 5. Отчитане на операциите по изваждане от обръщение на банкноти и монети.

 6. Отчитане на валутните касови операции в банките.

ТЕМА 5. ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ В БАНКИТЕ.

 1. Характеристика на финансовите инвестиции в банките.

 2. Отчитане на дългосрочните финансови инвестиции.

 3. Отчитане на краткосрочните финансови инвестиции.

ТЕМА 6. БАНКОВИ ЗАЕМИ

 1. Характеристика на банковите заеми.

 2. Отчитане на предоставените заеми за придобиване на дълготрайните активи.

 3. Отчитане на предоставените краткосрочни заеми.

ТЕМА 7. БЕЗНАЛИЧНИ РАЗПЛАЩАНИЯ В СТРАНАТА.

 1. Организация на разплащателния процес в страната.

 2. Отчитане на разплащанията чрез директен трансфер /вирментна форма/.

 3. Отчитане на разплащанията чрез акредитивната форма на плащане.

 4. Отчитане на разплащанията чрез незабавно инкасо.

 5. Отчитане на разплащанията чрез чекове.

ТЕМА 8. РАЗПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ БАНКИТЕ В СТРАНАТА.

 1. Характеристика на разплащанията между банките .

 2. Отчитане на вътрешнобанковите плащания.

 3. Отчитане на междубанковите плащания.


ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ.

 1. Организация на разплащателните операции в чужбина.

 2. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез инкасовата форма на плащане.

 3. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез акредитивната форма на плащане.
 1. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез банков превод.

 2. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез чекове.

ТЕМА 10. МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.

 1. Особености при отчитане на дълготрайните материални активи в банките.

 2. Особености при отчитане на дълготрайните нематериални активи в банките.

 3. Особености при отчитане на материалите в банките.

ТЕМА 11. РАЗХОДИ В БАНКИТЕ.

 1. Характеристика на разходите в банките.

 2. Отчитане на разходите за банкова дейност.

 3. Отчитане на операционните разходи.

 4. Отчитане на извънредните разходи.

ТЕМА 12. ПРИХОДИ В БАНКИТЕ.

 1. Характеристика на приходите в банките.

 2. Отчитане на приходите от лехви, приходи от сеучастия и операции с инвестиции.

 3. Отчитане на приходи от валутни операции, от реинтегрирани провизии, приходи от бъдещи периоди и други банкови приходи.

ТЕМА 13. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ В БАНКИТЕ.

 1. Характеристика на счетоводните отчети в банките.

 2. Съдържание на годишния финансов отчет на банките.

 3. Отчитане на резултатите от дейността на банката.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА.


 1. Закон за счетоводството.

 2. Национални счетоводни стандарти.

 3. Международни счетоводни стандарти.

 4. “Банково счетоводство” – Доц. Д-р Меразчиев, Доц. Д-р Г. Баташки, С. Изд. “ПБ при АИ Ценов” гр. Свищов, 2007г.

 5. “Сборник задачи по банково счетоводство” - Д-р Д. Фесчиян, Р. Пожаревска, К. Савова, Л. Рангелова, М. Качкова, С. Изд. “Сиела” 2008 г.

 6. Албум на първичните счетоводни документи, изд. “Форком”, 2003 г.

 7. Банките в действие, Джуниър Ачийвмънт България, 2005 г.

 8. Примерен сметкоплан на банките.Изготвил: Сн. Търпанова

Свързани:

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали

Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Тема Система на национално и международно регулиране на валутно-финансови отношения
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Обработка на информацията – информационните технологии като компонент на информационната система
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
Въвеждане на стоките на митническата територия на Р. България до получаване на митническо направление
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
...
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика \"алеко константинов\" гр. Кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом