Медицински институт министерство на вътрешните работи
ИмеМедицински институт министерство на вътрешните работи
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер19.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mi.mvr.bg/NR/rdonlyres/B17841A3-31D1-4D9A-B893-5CF1630C077C/0/NOIVarna.doc

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА


Показания:

Противопоказания:


Сърдечно-съдови заболявания

 • исхемична болест на сърцето;

 • състояния след коронарна реваскуларизация – (след 2-ри месец) аортокоронарен байпас и РТСА (дилатация), стентиране;

 • артериални хипертонии – есенциални и симптоматични;

 • заболявания на периферните съдове.
Заболявания на централната нервна система


 • възпалителни заболявания на ЦНС;

 • демиелинизиращи заболявания на ЦНС;

 • дистрофични заболявания;

 • екстрапирамидни заболявания.

Заболявания на периферната нервна система


 • радикулити и плексити;

 • дискови хернии;

 • травматични увреди на периферните нерви;

 • възпалителни заболявания на периферните нерви;

 • полиневропатии.Заболявания на опорно-двигателния апарат


 • възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит в подострия и хроничния стадий;

 • болест на Бехтерев;

 • инфекциозен, подагрозен, псориатичен и други артрити;

 • дегенеративни ставни заболявания:

остеоартроза – всички форми, стадии и локализации;

остеохондрози;

 • травматични заболявания на опорно-двигателния апарат и състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии.
 • заболявания в остър стадий;

 • хронични заболявания в стадий на декомпенсация;

 • инфекциозни и паразитни заболявания;

 • активна белодробна туберкулоза;

 • СПИН;

 • Захарен диабет с напреднали прояви на микро- и макроангиопатия;

 • Фотоалергични дерматити;

 • Хиперхромии;

 • неопластични заболявания;

 • ранен следоперативен стадий (несвалени конци, катетри, венесекции анус претер и др.) и нужда от регулярни хирургични и санитарно-хигиенни манипулации;

 • тиреотоксикоза;

 • епилепсия;

 • състояние след мозъчен инсулт и инфаркт на миокарда (до 6 месеца от заболяването);

 • психични заболявания;

 • кървящи язви (до 6-я месец след кръвоизлива);

 • тазоворезервоарни смущения;

 • невъзможност за самостоятелно обслужване и липса на придружител;

 • бременност след IV лунарен месец


Свързани:

Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМедицински институт министерство на вътрешните работи

Медицински институт министерство на вътрешните работи iconНа 21. 05. 2009 г е връчен на проф. Гено Киров Киров, директор на Медицински институт на Министерството на вътрешните работи одитен доклад №0900000209 за
Гено Киров Киров, директор на Медицински институт на Министерството на вътрешните работи одитен доклад №0900000209 за извършен финансов...
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи медицински институт
Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от зоп –...
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМедицински институт министерство на вътрешните работи
Сърдечно-съдови заболявания исхемична болест на сърцето състояние след миокарден инфаркт (след 6-я месец), стабилна стенокардия
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл. 28, ал. 2 от Закона...
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМинистерство наотбранат а министерство на вътрешните работи министерство на транспорта
Член с тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на водолазна и друга подводна дейност във вътрешните водни пътища...
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМ министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
За обект:”доизграждане на сграда и съоръжения, необходими за осигуряване дейността на рс пбзн левски при оу пбзн – плевен”
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 180, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 8 и чл. 21 от Наредба № Із-1009/2006 г., за условията...
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 22. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Медицински институт министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 14. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом