Конспект по дисциплината "Банково счетоводство"
ИмеКонспект по дисциплината "Банково счетоводство"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер10.63 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://minvelkov.com/BankAccounting.doc
КОНСПЕКТ

по дисциплината “Банково счетоводство”


 1. Място и роля на банките в националното стопанство.

 2. Потребност и предназначение на банковото счетоводство.

 3. Нормативна база на банковото счетоводство:

 • институционална (обща) нормативна база;

 • специализирана нормативна база.

 1. Платежен процес и платежна система:

 • платежни документи;

 • видове, условия за разкриване и обслужване на банкови сметки;

 • IBAN;

 • кредитен превод (директен трансфер);

 • директен дебит (незабавно инкасо);

 • акредитив.

 1. Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент.

 2. Организация и отчитане на вътрешнобанковите плащания и плащанията между доставчик и клиент.

 3. Организация и отчитане на междубанковите плащания и плащанията между доставчик и клиент.

 4. Същност и механизъм на сетълмента.

 5. Система за брутен сетълмент в реално време RINGS.

 6. Система за плащане БИСЕРА, БОРИКА, СЕБРА.

 7. Отчитане на банковите материални и нематериални активи.

 8. Отчитане на банковите пасиви.

 9. Отчитане на собствения капитала на банката.

 10. Отчитане на операции по привличане (пасивни операции) и предоставяне (активни операции) на финансови средства.

 11. Отчитане на банковите приходи и разходи и формиране на банковия финансов резултат.

 12. Същност на рисковите експозиции и формиране на провизии по видове експозиции.

Свързани:

Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconКонспект по банково право
Понятие за банково право. Предмет, метод система. Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни...
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconКонспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
Сравнение, съпоставка и разграничаване на дългосрочните и краткосрочните финансови активи (инвестиции)
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconКонспект по "Управленско счетоводство"
Същност и потребност от управленското счетоводство – финансово и управленско счетоводство
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconКонспект по „Счетоводни стандарти
Финансово (нормативно-регламентирано) счетоводство и управленско (вътрешно) счетоводство
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconСписъ к
Вержиния Стоянова Ангелова – Габрово, ул. Варовник 18, тел. 066/805353, 0889223346, Икономист-счетоводител, Съдебно-счетоводни експертизи,...
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconКонспект по банково право
Учредяване на търговски банки– фактически състав. Разрешение за извършване на банкова дейност
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconКонспект по двустранно и едностранно счетоводство Двустранно счетоводство

Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconНа курсовата работа
Указания за провеждането на семинарните занятия (упражненията) за студентите магистри от специалност „счетоводство и контрол” по...
Конспект по дисциплината \"Банково счетоводство\" iconКонспект По дисциплината Компютърни Интернет комуникации

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом